Cephe Statiğinde Yapılan Hatalar-1

Her sektörde olduğu gibi cephe sektöründe de proje ve hesaplama aşamasında çözüme yönelik hatalar olabilir. Bu hatalar çoğunlukla tecrübelerine rağmen deneyimlemedikleri amorf yapılardan kaynaklanmaktadır.

Cephe statik hesapları, kendi başına özel dizayna yönelik çözümler ve hesaplamalar gerektirmektedir. Nasıl ki, bir inşaat mühendisi hem karayolu mühendisliğinde, hem alt yapı mühendisliğinde, hem de üst yapı mühendisliğinde eşit derecede uzman olamıyorsa, cephe statik mühendisliği de bu konuda ayrı bir uzmanlık alanıdır.

Sistem firmaları tarafından sunulan hazır statik programlar işi çözüyor gibi gözükse de programı kullanıyor olmak, statik kurguyu doğru kullanıyor anlamına gelmez. Örneğin, X projesinde iki farklı cephe olsun. Bir cephesi alüminyum giydirme cephe olsun.  Statik analiz programına profil ebatlarının ve özelliklerinin hepsi doğru girilmiş olsun. Alüminyum düşey profiller uygulamada kattan kata çalışmakta ve birbirine dilatasyon kutusu ile bağlanmaktadır. Aşağıdaki örnekte alüminyum profilin kat bazında değil, cephe boyunca tek profil halinde programa tanıtıldığı görülmektedir. Bu tarz bir tanımlama, profil seçiminin yanlış olmasına dolayısıyla cephenin emniyetli çalışmamasına sebep olacaktır.

cuneyt yalcinkaya 1b

Projede bulunan diğer cephe sistemi, yüksek kat uzunluğuna sahip çelik taşıyıcılı giydirme cephe sistemi olsun. Çelik konstrüksiyon profilin cephe boyunca yükselmesi modelleme aşamasında programa belirtilmelidir. Yapacağınız modelleme sonucuna göre sehim, gerilme ve burkulma sınır şartları değişecektir. Bu yüzden cephe uygulama detayını bilmek büyük önem arz etmektedir.

Bunlarla birlikte panellerin veya profillerin bağlandığı mesnet noktalarının da cephe uygulama detayı baz alınarak tanımlanması gerekmektedir. Ankraj plakalarının da cephe tasarımına uygun olarak modellenmesi ve yönetmeliklere bağlı kalarak çözülmesi gerekir.

Sonuç olarak, sistem firmalarının sunmuş olduğu statik programlar, sizin programa vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda size rapor sunar. Modellemenin doğru olabilmesi için profil boylarının ve mesnet tiplerinin uygulama detayına bağlı kalarak tanımlanması gerekir.

Cephe sistemlerinin statik hesaplarına dair yazılarımız gelecek sayılarda da devam edecektir. Önerileri ve taleplerinizi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderebilirsiniz.

cuneyt yalcinkaya 1

Powered by OrdaSoft!