Dünya’da ve Türkiye’de Alüminyum 2022 Yılı Raporu

Alüminyum Üretimi ve Kullanımı

Boksit, alüminyum üretiminde kullanılan alüminyum oksit ve hidroksitlerin karışımı olan bir cevherdir.

Alümina (Al2O3), Boksit cevherinin saf alüminyum üretmek üzere zenginleştirilmiş halidir.

Alümina elektroliz yöntemi ile saf Alüminyuma (birincil alüminyum) dönüştürülür. Saf alüminyum daha sonra alaşım malzemeleri katılarak farklı kullanım alanları icin mamul ve yarı mamul hale getirilir.

Boksit Rezervleri Ve Boksit Üretimi

 • Dünya boksit rezervleri geniş bir coğrafyaya yayılmış olmakla birlikte, en büyük ve nitelikli boksit rezervleri Gine, Vietnam, Avusturalya ve Brezilya’da bulunmaktadır.
 • Bilinen dünya boksit rezervlerinin toplamı yaklaşık 31 Milyar Ton civarında olup dünya boksit üretimi 2022 yılında 380 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Türkiye’de ise bilinen boksit rezervleri MTA verilerine göre yaklaşık 70 milyon ton civarında olup bu miktar dünya rezervlerinin binde 1,8’i gibi oldukça çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Dünya Boksit Üretimi

Dünya Boksit üretiminin %89’u beş ülke tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Avusturalya (%26)
 • Çin (%24)
 • Yeni Gine (%23)
 • Brezilya (%9)
 • Endonezya (%7)

Dünya Alümina Üretimi

 • Dünya alümina üretimi 2022 yılında %1,4 artarak 140 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Dünya alümina üretiminin en büyük bölümünü 76 milyon ton ile (toplam küresel üretimin %54’ü) Çin gerçekleştirmiştir.

Dünya Birincil Alüminyum Üretimi

Küresel birincil alüminyum üretim kapasitesinin %60’a yakın bir bölümü Çin’de bulunmaktadır. Çin’deki bu kapasite fazlası ile oluşan Çin kaynaklı yüksek miktardaki alüminyum üretimi ve bu üretim ile birleşen yüksek miktardaki dolaylı sübvansiyonlar dünya alüminyum piyasaları için çok önemli bir tehdit oluşturmakta ve Anti Damping kararlarına konu olmaktadır.

 • Bu grafik küresel birincil alüminyum üretiminin ilerlemesini göstermektedir. Birincil alüminyum üretimi 1950’de 1.5 milyon ton iken, 2000 yılında 24.7 milyon tona yükselmiş ve 20. yüzyılda istikrarlı bir artış göstermiştir.
 • 2000’li yılların başından bu yana birincil alüminyum üretimi keskin bir artış göstererek 24.7 milyon tondan, 2022 yılında 68.5 milyon tona yükselerek son 22 yılda 43.8 milyon tonluk bir artış gerçekleştirmiştir.
 • Uluslararası Alüminyum Enstitüsü’nün (IAI) tahminleri, toplam alüminyum talebinin artmaya devam edeceği ancak önemli büyümenin geri dönüşüm tarafından geleceğini ön görmektedir. Buna karşılık elektrolize dayalı küresel birincil alüminyum üretiminin de 2048 yılına kadar 82-85 milyon ton düzeyine ulaşacağı ve 2050 yılına kadar sabit kalacağı ön görülmektedir.

Dünya Alüminyum Talebi Güçlü Bir Artış Göstermektedir

 • Dünya alüminyum talebi pandemi etkisine rağmen son 10 yılda ortalama %3,4 büyümüştür.
 • 2022 yılı birincil alüminyum üretimi 2021 yılına göre %2,04 artış ile 68.5 milyon ton olarak gerçekleşmiş, geri dönüşüm ile birlikte küresel alüminyum talebi 107 milyon ton olmuştur.
 • Çin küresel birincil alüminyum üretiminin %59’unu gerçekleştirmektedir.
 • Alüminyum geri dönüşümü sağladığı yüksek enerji verimi ile güçlü bir şekilde büyümektedir.

Kaynaklar: Statista ve US Geological Survey

International Aluminium Institute.

International Aluminium Institute, Material Flow Analysis 06/2023.

Birincil alüminyum üretimi: International Aluminium Association; Geri dönüşüm: Hydro, CRU ve AlCircle verilerine dayalı öngörüler.

 

talsad 86a

** Birincil Alüminyum, elektrolitik indirgeme sırasında elektrolitik hücrelerden veya potalardan elde edilen alüminyumdur.

 

Powered by OrdaSoft!