dr.caglar bekirogluPolimer Sektöründe Sürdürülebilir Mühendislik Çözümlerine Giriş

Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörleri polimer endüstrisindeki tüm teknik bölümlerde (üretim, kalite, proses geliştirme, metot, AR-GE, enerji, sürdürülebilirlik, SEÇ, teşvikler, proje, yatırım, vb.) çeyrek asrı aşan tecrübemi, EYT sonrası, “Freelance Technical Consultant” olarak, yabancı ve yerli firmalara danışmanlık hizmeti sunarak paylaşıyorum.

Cephe Köşelerinde Rüzgâr Etkisi

Bina cephelerinin statik hesapları yapılırken rüzgâr doğrultusunun önemine bir önceki yazımızda değinmiştik. Özellikle düz cephelerde rüzgâr etkisi ve genel rüzgâr yönetmelikleri üzerinden, rüzgâr doğrultusunun cepheye nasıl etkitilmesi üzerinde durduk. Bir önceki sayının devamı niteliğinde olan bu yazımızda, cephelerin köşelerinde bulunan elemanlara rüzgâr doğrultusunun etkitilmesine değineceğiz.

Cephe Statiğinde Yapılan Hatalar - 2

Düz Cephelerde Rüzgâr Yönünün Yapıya Etkitilmesi

 

 

Cephe Sistemlerinde Kullanılan Profillerde Yapılan Kertmeler

Teknolojinin gelişmesinin, her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de özgün formlar oluşturmayı çok kolay hale getirdiği herkes tarafından bilinen bir durum. Hayal edilen form, alanında uzman tasarımcılar tarafından mimariye döküldükten ve onaylandıktan sonra işin mühendislik ve yerinde uygulanabilirlik basamağı öne çıkmaktadır.

 

Cephede Farklı Malzemelerin Birlikte Çalıştırılmasının Değerlendirilmesi

Cephe sektöründeki gelişmeler, her sektörde olduğu gibi kendi iç dinamiklerine bağlı olarak ilerlemesini sürdürmektedir. Sektördeki büyüme ve gelişme her ne kadar teknoloji ile doğrudan bağlı olsa da arka planda tasarımcıların hayal gücü, fikirleri, çözüm yöntemleri bu büyümenin ana kaynağıdır.

Cephe Testlerinde Hava Geçirgenlik

Bina tasarımlarında giydirme cephe sistemlerinin hafifliği, montaj kolaylığı ile fiziksel koşullara karşı iyi performans sergileyeceği kabul edilir. Binanın cephesi bir bütün olarak değerlendirilmekte ve kullanım süresince aynı performansı sergilenmesi beklenmektedir. Bir sistemden beklenen detay çözümleri, diğer malzemelerle birleşimleri, ana taşıyıcı sistemle uyumlu olması en önemli kıstastır.

Teknolojinin Dönüşümü, Bina Cephelerine Nasıl Yansıdı?

Teknolojinin ekspansiyonel hızda dönüştüğü, dünyanın endüstri 4.0 çağına girdiği (Türkiye için bu değer, 2.4) günümüz yüzyılında, giydirme cephe sistemlerinin önce hibritleşerek daha sonra da tamamen dijitalleşerek nasibini alması kaçınılmaz bir gerçektir.

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Karnesi

Ülkemiz, enerjide büyük oranda dışa bağımlı bir ülke olarak tükettiği enerjinin büyük bölümünü ithal etmektedir. Bu olumsuz durumun iyileştirilmesi için son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve enerji verimliliği konularında ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Cephe Statiğinde Yapılan Hatalar-1

Her sektörde olduğu gibi cephe sektöründe de proje ve hesaplama aşamasında çözüme yönelik hatalar olabilir. Bu hatalar çoğunlukla tecrübelerine rağmen deneyimlemedikleri amorf yapılardan kaynaklanmaktadır.

Giydirme Cephelerde Yapışma  - 2

Dolgu Macunu Değiştirme Metodu

 

Yarında Kal

Bambaşka planlamalarla, stratejilerle ve umutlarla girdiğimiz 2020 yılının henüz başındayken, bilimsel adı Covıd-19 olan küresel bir sağlık krizine yakalandık. Koronavirüs krizi dünyayı dramatik bir şekilde değiştirdi. Hazırlıklı değildik; hükümetlerin, kurumların ve şirketlerin 2020’yle ilgili yaptıkları tüm analiz, beklenti ve planların anlamını yitirdiği görüldü. Benzeri görülmemiş ciddi önlemler aldık ve almaya da devam ediyoruz.

Korkuluk Statiği

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı ile beraber biraz olsun nefes alabilmek için kendimizi balkon ve teraslara attık. Bu süreçte evde balkon veya teras gibi alanların önemi o kadar çok arttı ki, emlak sektöründe balkonlu evler ayrıcalıklı olarak pazarlanmaya başlandı.

 

Giydirme Cephelerde Yapışma  - 1

Genel Özellikler

Silikon, silisyum kumundan elde dilen bir kimyasaldır.  Silikonlar, kullanım yerlerine ve amaçlarına göre adlandırılırlar:

Fırtına Kapısı: Döner Kapılar
Hikaye şöyle: Theophilus Van Kannel şövalyelikten nefret ediyordu. Bir binaya girerken veya çıkarken “Ah, önce siz, ısrar ediyorum!” oyununda kilitlenmekten ve dahası, kadınlar için kapıyı açmaktan nefret ediyordu. Sosyal fobiden çıkış yolunu bulmak için işe koyuldu ve 1888’de Theophilus Van Kannel, “fırtına kapı yapısını” keşfetti.

 

cuneyt yalcinkayaCephe Statiği
Gelişen dünya düzeninde bireylerin ve şirketlerin kendilerini ön plana çıkarmak adına her geçen gün daha farklı, daha ilgi çekici adımlar attığını görmekteyiz. Yapılan her özgün tasarım, o projeyi hayata geçiren şirketin veya şahısın yaptığı işi içselleştirmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
 

ersoy cakir 2Giydirme Cephelerde İnsan Güvenliği

Giydirme Cepheli binalarda insan darbesi ile oluşabilecek yaralanmaları engellemek için çeşitli güvenlik önlemleri alma gereklidir. Cam ve benzeri kırılgan ürünler zaman zaman darbe sonucu çeşitli yaralanmalara neden olabilmektedir. Her ne kadar insanlar bu tür yaralanmalardan sakınmak maksadıyla dikkatli davransalar da bu her zaman mümkün olmamaktadır.

Gelenekselin Dışında: ETFE Mimarisi

Bina yapımında kullanılan ilk malzemeler taş ve kereste idi. Sonra demir ve çelik geldi. Şeffaf binalar için ise cam bugün, kullanılan geleneksel malzemedir. Şimdi, ETFE alıştığımız çözümlerin dışında bir imkanı bize sunabilir. Son zamanlarda özellikle büyük ölçekteki projelerde ETFE popülaritesi artan ve tercih edilen bir malzeme olmaya başladı.

nevin guneyDünyanın Her Yerinde Değişmeyen Gelenek: Ahşap

Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanması, beton ve çeliğe göre daha eskidir. 20. yüzyılın başlarında ahşap büyük oranda terkedilerek, dayanıklı ve yangına karşı önlem olarak düşünülen beton ve çelik sistemler daha çok tercih edilir oldu.

Akıllı Cephe Sistemleri 4.0

Teknolojinin ekspansiyonel hızda dönüştüğü, dünyanın Endüstri 4.0 çağını girdiği (Türkiye için bu değer: 2.4) günümüz yüzyılında, “Giydirme Cephe Sistemleri’’nin önce hibritleşerek daha sonra da tamamen dijitalleşerek nasibini alması kaçınılmaz bir gerçektir.

Mimari Sistemlerin; Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından Önemi

Alüminyum Ekstrüzyon profil pazarında yaşanan yoğun rekabet ve ekonomideki daralma karşında firmalar, kaçınılmaz olarak rakipleriyle rekabet üstünlüğü yarışına girmişlerdir.

 

Yangın ve Yangın Sınıflarında Değerlendirme

İstanbul yangınları meşhur olduğu bir dönemi okuduk duyduk veya yaşadık. Tarihi tulumbacılar, kadırgalılar, İstanbul Üniversitesi içeresindeki Yangın kulesi hepsi o döneme ait izleri bugüne taşımaktadır.

Doğrama Montajında Körkasa

Günümüzde, alüminyum ve PVC gibi seri üretime dayalı endüstrileşmiş kapı pencere sistemlerinde kasa kanat cam ilişkisinde su ve hava sızdırmazlığı sağlayan ve doğrama kesitinde ısı köprülerini engelleyen detay çözümlerinin oldukça gelişmiştir. Bununla birlikte duvar elemanın bir bileşeni olarak pencerenin, dış etkenler karşındaki performansının tek başına iyi derecede olması yeterli değildir.

nevin guneyModern Mimari’de BMU’nun Önemi

Mimari tasarımlar bir çağdan desenden etkilenerek ilerlemektedir. Günümüzde Ortaçağ- İslam mimarisinde kullanılan sonsuz ama kendini tekrar etmeyen, düzensiz (aperiyodik) mozaik tekniği de cephelere aktarıldı. Teknolojinin ilerlemesi, bilgisayar destekli tasarım, ileri matematik ve dijital üretim teknikleri kullanılmasının bu işteki rolünü yadsımadan geçemeyiz.

 

nevin guneyAkıllı Cephe Sistemleri

Sanayi Devrimi’yle birlikte hızlı büyüme ve kalkınma çabaları doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Bu kötü kullanımı ortadan kaldırmak, evrensel, sosyal ve ekonomik bağlamda kalkınma modelleri oluşturmak adına sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelmiştir.

 

nevin guneyCam Mı, Can Mı? - 2

Cam seçiminde her zaman belli beğenilere dikkat edilirken mimari ile eşleşen ve ölçülen yönü çoğu zaman dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple cam nereden geldi, nereye gidiyor? İnsan yaşamına olan etkileri nelerdir? sorularına yanıt bulacağınız “Cam mı, Can mı?” yazı dizimizin ikinci bölümünü sizlerle paylaşmaktayız.

 

nevin guneyCam Mı, Can Mı?

Cam seçiminde her zaman belli beğenilere dikkat edilirken mimari ile eşleşen ve ölçülen yönü çoğu zaman dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple; cam nereden geldi nereye gidiyor?  İnsan yaşamına olan etkileri nelerdir? Sorularına yanıt bulacağınız “Cam mı, Can mı?” yazı dizimizin ilk bölümünü sizlerle paylaşmaktayız.

Enerji Verimliliğinde Cephe Sistemlerinin Etkisi

Akıllı binalar enerji verimliliğini arttırmak üzere binanın enerji harcamalarının otomatik olarak binanın kendi elemanlarıyla ve ek donatılarla kontrol edildiği sistemlerdir. Dolayısıyla akıllı binanın en önemli görevi, kullanıcı konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarının en az düzeyde olmasını sağlamaktır.

 

Cam Filminin İşlevi Mimari Uygulamada Nedir?

Mevcut camlarınızın görünümünü ve performansını artırmak üzere çeşitli yöntemlerle işleme tabi tutulan güçlü bir polyester laminat tabakadır. Bir tarafında çizilmelere karşı dayanıklı kaplama, diğer tarafında ise cam yüzeye yapışmasını sağlayan bir yapıştırıcı katman bulunur.

 

Silikon nedir?

Silisyum, oksijen ve muhtelif hidrokarbonlar ihtiva eden, çok sayıdaki sentetik polimerlerden biridir. Silisyum, elektron yapısı dolayısı ile devri sistemdeki yeri itibarıyla kimyasal özellik bakımından karbona benzer. Bu yüzden çok çeşitli bileşikler verebilir. Bu bileşiklerine silisyumdan dolayı silikon adı verilir.

 

Alüminyum Pencere Doğramacılığı

Bir yapının duvarına açılan boşluğa iç mekânı doğal ışığın girmesini dış ortamın görünmesini, gereğinde havalandırmayı ve ısı yalıtımını da sağlayan camlı açıt yapı elemanlarına pencere adı verilmektedir. Yapıların ihtiyacı olan pencereler ışık ve havalandırma amacının dışında da iyi bir ısı yalıtıma sağlaması artık günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak oluşturulmuş pencerelere de alüminyum pencere adı verilmektedir. 

nevin guneyGiydirme Cephe Bileşenleri

Giydirme cephelerin esas maddesini oluşturan camın yapı strüktürü tarafından taşınması için doğramaya, montaj aksamına ve yardımcı montaj malzemelerine gereksinim vardır. Camın doğrama ile ilişkisi ve taşınma biçimi giydirme cephenin türünü de belirlemektedir.

nevin guneyGiydirme Cephe

Bir binanın dış cephesinin ağırlıklı camdan oluşan bir dış kaplama duvar ile kapatılmasıdır. Klasik yöntemlerle kıyaslandığında daha kullanışlı çözümler sunan alüminyum giydirme cepheler; hafif olması, hızlı ve pratik şekilde uygulanması, estetik ve şık görünüş sağlaması, zor kirlenmesi ve kolay temizlenmesi gibi avantajları nedeniyle çok tercih edilmektedir.

nevin guneyDış Cephe Aydınlatma

Aydınlatma ile ilgili gelişmeleri diğer ülkelere nazaran geriden takip ettiğimiz söylenebilir. Bu geri kalmışlığın birbirleriyle kesişen türlü sebepleri vardır. Ülkemiz “gelişmekte olan” sınıflamasında olduğundan son 26 yıldır projeler yoğun bir şekilde hayata geçiriliyor olmakla beraber, bu yapıların çoğunu “mimari bina” olarak nitelemek mümkün değil. Oysa mimari aydınlatma, mimari bina için ve mimari binayla beraber tasarlanan bir çalışmadır.

Duvar Sistemlerinde Terimler & Sınıflandırmalar

Bina Kabuğu

Bina iç ortamını toprakaltı ve toprak üstü dış ortamdan ayıran yapı elemanları bütünü; toprak altı ve toprak üstü dış duvar sistemi, pencere sistemi, kapı sistemi, çatı sistemi ve altı açık, zemine oturan/oturmayan bodrum kat döşemelerini kapsar.

Dış Cephede Malzeme Tercihi

Temeli, demiri, betonu sıvası yani kısacası birçok kalemi binanız için en ince ayrıntısına kadar düşünüp yaşam alanı inşa ettiniz. Geldi sıra bu yapının nasıl gözükeceğine. İlk intiba her zaman için önemlidir. Yaptığınız işin kalıcılığı, göz alıcılığı dünyaya geçici de olsa bir mirastır aslında.

pinar cetinCephelerde Kristal Saydamlığı İçin Şeffaf Silikonlar

Genel Bilgiler

Cephe, tam anlamıyla konsepti ve çevresiyle olan entegrasyonuna verilen büyük önemle; bir binanın yüzü ve sahibinin ya da mimarının imzasıdır.

onuralp yucel osman halil celikAlüminyum Siyah Curuflarındaki Alüminyumun ve Bileşiklerinin Hidro ve Pirometalurjik Yöntemler İle Geri Kazanılması

ÖZET

Ülkemizde ikincil alüminyum  üretimi gün  geçtikçe artmaktadır. Bunun  sonucu olarak  da  ikincil alüminyum   ergitilmesi   işlemi sonrasında, azot  ve argon gazları  yardımıyla  curuf oluşumu ve temizlenmesi adımları  sırasında alüminyum  siyah  curufu  oluşu mu da  artmaktadır.

nevin guneyCAM

Bilinen en eski yapı malzemelerinden biri olan cam, son yirmi yıldan beri dünyada ve ülkemizde altın çağını  yaşıyor. 

Yapılarda  camın  yerine  kullanılabilecek doğal ve  sonsuz ömre sahip başka bir yapı malzemesi mevcut değil. 

pinar cetin

ETAG 002’nin Ötesinde Strüktürel Silikon Cepheler

Camın silikon-bazlı yapıştırıcılar ile metal çerçevelere yapıştırılması 1970’lerde başlayarak mimarların zorlu ve estetik, çerçevesiz cam giydirme cepheler yaratmalarına izin verdi. Strüktürel yapıştırma ile ilgili kurallar ve kısıtlamalar hem ABD (ASTM) hem de Avrupa (ETAG002) strüktürel yapıştırma kılavuzları çerçevesinde 1980’ler ve 90’larda başlayarak bu teknoloji ile yapılanma konusundaki güveni artırdı. Fakat bu normlar mimarların yaratıcılıklarını kısıtlayan ve bazı tasarım ihtimallerini dışarıda bırakan sınırlara sebep oldu.

nevin guneyDış Cephe Sistemleri

Dış cephe  sistemleri, teknolojik,  kültürel ve toplumsal gelişmelerin  devinimi ile ivme kazanmış. Yapı bileşeni olarak  kullanılması  çelik ve donatılı  betonun yapı  sektöründe kullanılmaya başlamasından  sonradır. Giydirme  cepheler, yüksek katlı binalarda kalın ve hantal  beton duvarların aksine ince bir cephenin olması  bina  yükünü  azaltmasına ek olarak  yapının içindeki  kullanım  alanının  genişlemesi sebebi ile daha çok tercih edilmektedir.