TASİS Başkanı Turgay KULUĞ’dan, Sendikanın Temsil Ettiği Otomatik Kapı Sektöründe Yaşanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

6356 sayılı kanun kapsamında 12 numaralı metal işkolu altında otomatik kapı sektörünü de en üst seviye temsil yetkisine sahip

Tüm Asansör Sanayi İşverenleri Sendikası TASİS, sektörde yaşanan sorunlarla ilgili çözüme dair amaçlanan çalışmalar hakkında, toplam 4 ana başlıkta açıklamalarda bulundu.

Dernek adına konuşan TASİS Başkanı Turgay KULUĞ, çalışmaların bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar nezdinde etkin ve etkili olabilmesinin ön koşulunun, ülke genelinde TASİS çatısı altında örgütlenmekten geçtiğinin altını çizdi.

 

 

tasis 86a

Sürece Destek Çağrısı

Üye işletme sayısını arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan TASİS Başkanı KULUĞ, sorunların çözümüne yönelik sektördeki işverenlerin de sürece destek vermeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada çözüm önerileri şu şekilde sıralandı;

  • Sektör mensuplarının ticaret odalarında dağınık halde bulunan Nace kodlarının, sektöre uygun bir şekilde tek kod altında toplanması için TOBB ile gerekli süreçlerin başlatılması;
  • Yurt genelinde faal kullanılan otomatik kapı ve diğer ünitelerin aylık bakım ve yıllık muayenelerinin zorunlu olabilmesi için “Bakım İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” taslağı hazırlanarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulması;
  • Üretici firmaların AB standartlarında üretim yapabilmesi adına TSE ile birlikte yürütülecek “Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)” çalışmalarının genişletilmesi ve yerli işletmelerin Ar-Ge teşvik programlarına yönelik desteklenmesi için girişimlerde bulunulması;
  • Sektör genelinde kayıt dışılığın ve haksız rekabetin engellenmesi adına ilgili bakanlıklar ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu nezdinde girişimlerde bulunulması.

tasis 86b

Avrasya Fuarı’nda Sendika Ziyareti

11-14 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrasya Kapı, Cam ve Pencere Fuarı’nda fuar katılımcılarını stantlarında ziyaret eden TASİS İş Geliştirme Direktörü Birsen GÖKGÖZ, sendikayı temsilen konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Solution Suggestions from TASİS (All Elevator Industrialists’ and Businessmen’s Union) Chairman Turgay KULUĞ for the Problems Encountered in the Automatic Door Sector Represented by the Union

TASİS, the All Elevator Industrialists’ and Businessmen’s Union, which has the highest level of authority to represent the Automatic Door Sector under the Metal Work Branch No. 12 within the scope of the Law No. 6356, has made statements under a total of 4 main topics about the works aimed at solving the problems experienced in the sector.

Powered by OrdaSoft!