Alüminyum Sektör Raporu

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü Dış Ticaret Verileri-İhracat

Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü, 2022 yılı itibariyle 2021 yılına kıyasla %16 artışla 14,66 milyar$ ihracat gerçekleştirmiştir. Sektör Türkiye’nin toplam ihracatında %5,7 pay ile 6. sırada yer almaktadır.

Sektör, Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,31 azalışla 11,73 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. (grafik-1)

 iddmib grafik 1

Alüminyum Sektörü Dış Ticaret Verileri-İhracat

Alüminyum sektörü, 2022 İDDMİB’in toplam ihracatı olan 14,66 milyar$’dan %43’lük pay almıştır. 6,32 Milyar USD dolarlık ihracat değeri bulunan sektörün son 3 yıl içerisindeki artışını görmekteyiz.

Sektör Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,12 azalışla 4,52 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. (grafik-2)

iddmib grafik 2

Alüminyum Sektörü İhracat Birim Fiyat (2018-2022)

Sektörün 2018 - 2022 yılları için ihracat birim fiyatlarını görmekteyiz. 2022 yılı itibariyle ihracat birim fiyatı %23,67 artışla 4,91$’dır. Ocak-Kasım 2023 itibariyle ihracat birim fiyatı %8,86 azalışla 4,50$’dır. (grafik-3)

 iddmib grafik 3

Alüminyum Sektörü Dış Ticaret Verileri-İthalat

Sektörün son 3 yıl ithalat değerlerine bakıldığında; 2022 yılı ithalatı 2021 yılına göre%16,54 artışla 7,68 milyar dolardır.

Sektör Ocak-Ekim 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 azalışla 5,22 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. (grafik-4)

iddmib grafik 4

Dış Ticaret Verileri

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin sektör ihracatında aldıkları payları görüyoruz. Sektör ihracatının yaklaşık %60’ı AB ülkelerine yapılmaktadır.

Sektör olarak ürün ihracatı yaptığımız sektörde alüminyum çubuk profil ihracatında Avrupa’da 2. Dünyada 3. sırada yer almaktayız.

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke içerisinde en fazla ihracat artışı sağlanan ülke, %57,36 artışla Bulgaristan’dır. (grafik-5)

Dış Ticaret Verileri

Sektörün en fazla ithalat yaptığı ülkelerin sektör ithalatından aldıkları payları görüyoruz. İthalatta Rusya %15,26, Malezya%12,88 ve İran %10,69 ile ilk sırada yeralmaktadır. (grafik-6)

iddmib grafik 5 6

Powered by OrdaSoft!