kopru metalAlüminyum Levha Ürünlerine Köprü Bir Firma

Köprü Metal Yönetim Kurulu Başkanı Sinan TUNCER ile 30 yıldan bu yana sürdürdükleri faaliyetlerinde izledikleri yol haritası, sektörün sorunları ve çözüm arayışları ile rekabeti zorlaştıran faktörler üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

 

 

kopru metal 1

Röportajımıza başlarken sizleri tanıyabilir miyiz?

Köprü Metal’in bugünlere gelen yolculuğu 1970’li yıllarda, demir-çelik işleme ve şekillendirme ile başladı. Zaman içinde metal sektöründe farklı işler yaparak faaliyetlerimize devam ettik. Yıllar içindeki tecrübe, kurucumuz babam Selamet Tuncer’in alüminyum levha ticaretinde karar kılması ile neticelendi. 12 Eylül 1989’dan bu yana Köprü Metal markası adı altında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Köprü Metal, ülkemizin değerli alüminyum levha üreticileri ile zamanın şartlarına göre iş birliğine gitmiş, arz ile talep arasında köprü olmuştur.

Faaliyetlerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz?

İlk önce bulunduğu bölgeye servis veren bir firma olarak işe başladık. Bugün gibi hatırlarım, ilk alüminyum levha satışını yaptığım gün çok mutlu hissetmiştim kendimi ve mutluluğun uzun yıllar süreceğine, bu işi bu bölgede tutturacağımıza kani olmuştum. Bu mutluluğun sebebi, bizim demir çelik kökenli olmamız, kullanımı ve pazarı küçük olan portföyümüze yeni kattığımız ürünün gelecek için umut vermesiydi. Yıllar içinde bütün emeğimizi ve gayretimizi alüminyum levhayı tanımaya, pazarını geliştirmeye harcadık. Müşterilerimizden gelen her talebe miktar ayırt etmeksizin cevap vermeye çalıştık. Bu amaçla alüminyum levha ürünleri stoğunu ve çeşitliliğini artırıp müşterilerimizin bu ürüne daha kolay ulaşmasını sağladık. Yine 2000 yılında çözüm ortağı olmak amacıyla kesim-büküm makinaları ile sadece bizden levha tedarik eden müşterilerimize hizmet verdik. Bu işteki amacımız ve işçilik politikamız, levhayı işlerken levhaya verilmesi gereken önemin farkındalığını göstermektir ve bu, bugün de geçerlidir. Şu an Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi bölge ülkelerde de bilinen tanınan bir firma olma yolundaki yolcuğumuz, devam etmektedir.

Sektörde sizi farklı kılan unsurlar neler?

İş hayatına ilk başladığım yıllarda, insanın önceliğinin para kazanıp yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu düşünürdüm. Alüminyum levha ürünleri pazarının içine girdikçe, bu iş benim için farklı bir misyona dönüştü. Gelişen uygar dünyanın, yani uzay çağının metalini, ülkem insanları daha çok tanımalı ve kullanmalıydı. Çalışmalarımızı bu amaca yönelttik. Çünkü alüminyum gelişim demektir, ülkem de gelişmelidir. Köprü Metal’in bu açıdan ayrıştığını düşünüyorum. Bizim için alüminyum iş değil, aşk oldu.

 kopru metal 1b

Pandemi, faaliyetlerinizi nasıl etkiledi?

Biz, alüminyum levha ürünlerini yemek tuzuna benzetiriz. O, bir yerde tek başına olmasa da her yerde bir parça mutlaka kullanılır. Bu sebeple dünya üzerinde ve ülkemizdeki yavaşlayan ticari ve sanayi faaliyetlerdeki etkiyi biz de hissettik. 1’nci çeyrekte iyi olan rakamlar, 2’nci ve 3’üncü çeyrekte pandemi nedeniyle, mevsimsel ve kültürel etkilerle beraber hissedilir derecede etkilendi. İnsanlığın sağlığı için alınan tedbirlerden dolayı oluşacak kayıpların boyutunu birkaç formatta simule ederek, çalışanlarımızın hiçbir şekilde iş devamlılığı endişesini yaşamamaları için üzerimize düşen yükü göğüsledik. Pandemiden dolayı oluşan yavaşlamanın mutlaka biteceği, sürecin geçici olduğunun farkındalığıyla hareket ederek 2020 ve 2021 yılı için planlarımızdan vazgeçmedik.

Sektörün sorunları neler? Çözüm noktası olarak neler söylemek istersiniz?

Bir satıcı olarak ki, 30 yıldır kesintisiz bir şekilde her alanda karşılıklı paylaşımlarla ülkemizin en büyük alüminyum levha ürünleri üreticisi Assan Alüminyum A.Ş. ile bugünkü adıyla, iş ortaklığı yapıyoruz. İş hayatım süresince bu işten anladığım, ülkemizde bir alüminyum levha bayinin sadece alüminyum levha ürünleri satışı yaparak büyüyemeyeceği olmuştur. Bu durumun üreticiler açısından pek de önemsendiğini düşünmüyorum. Yerli fabrikalar mallarını sattıkları sürece, kısa vade de sorun yok gibi algılaya bilirler. Fakat uzun vadede Türkiye piyasasına girmek isteyen vergiler ve dampingle engellenmiş oyunculara açık alan bırakıyorlar. Piyasa için zararı ise güçlenmemiş, kurumsallaşamamış, makinalaşamamış servis veren firmaların olması, mal talebinde bulunan müşterilerin gerçek anlamda kaliteli ve esnek tedarik avantajlarını kaybetmeleridir. Sonuç olarak bizler, bu sistemin vazgeçilmez birer parçalarıyız. Arz ve talep unsurlarının kendi gelecekleri için sistemdeki firmaların, konusunda sağlıklı ve işlevsel olanı tercih etmeleri gerekmektedir. Ancak o zaman kendimizden sektör olarak bahsedebiliriz. Alüminyum levha satışı, fabrikaların üretim için yetersiz bulduğu miktarlar veya uzun vadeli finansmanla yapılan satışlardan ibarettir. Bu gerçek tüm satıcılar tarafından görüldüğü halde, tatminsiz kar marjıyla sürüklenerek yapılan faaliyetler sektörümüzde sorun haline gelmiştir.

kopru metal 2

Sektör oyuncularının nasıl bir yapılanmaya ihtiyacı var?

Yukarıda söylediğim gibi, bizler daha sektör olamadık ki… Yine yukarıda belirttiğim gibi, alüminyum levha tuz misali… Hiçbir firmanın yalnızca sattığı ürün değil, ama herkesin bir parça satışını yaptığı üründür. Bu durumda da anlaşılacağı üzere, bu konuda daha çok yol almamız lazım. Örneklerimiz ve olmamız gereken form, dünyada mevcuttur. Tek sorun talep sahibi işletmelerin fiyat öncelikli yaklaşımları ve buna razı olan ticari faaliyetlerimizdir. Varlığını sürdürmenin yolunun, ekosistem içindeki unsurların güçlü olmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Buradaki mevzu; egoistlik değil, gerçekten bir işin ehliyetli, ehil firmalar tarafından yapılmasına seslenmektir. Ülke olarak buna, tüm iş alanlarında mutlak ihtiyacımız vardır ki, çağdaş ülkeler arasında yerimizi koruyalım.

kopru metal 1c

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır?

Sizin vasıtanızla alüminyum adı altında ayırt etmeksizin, bu metalden geçinen herkesin işlerinde başarılı olasını dilerim. Tek derdimiz alüminyum aşkı olsun. Sizi arabulucu, bu sektörden geçinenlerin iletişimini ve etkileşimini sağlayan sinir hücreleri olarak görüyoruz.  Yayınlarınızla bizleri birbirimizle buluşturuyorsunuz. Bunun için buralara kadar geldiniz, misafirimiz oldunuz. Emeklerinize ve ayaklarınıza sağlık. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri olarak sizlere teşekkür ediyoruz.

A Company as a Bridge to Aluminum Plate Products

We had an interview with Mr. Sinan TUNCER, the Chairman of the Board of Directors of Köprü Metal, about the roadmap they have followed while carrying out their activities for the last 30 years, the issues within the sector and their search for solutions thereof, and the factors that make competition much more difficult.

kopru metal 1d

Powered by OrdaSoft!