aluform 1Haluk Canoğlu; “Hedeflerimize Ulaşmak İçin Çok Çalıştık, Başarılı Olduk”

Aluform PEKİNTAŞ Teknik Satış Yetkilisi Haluk CANOĞLU gerçekleştirdiğimiz söyleşide inşaat firmalarına yönelik sundukları avantajlara değinerek; “Üretimini yaptığımız tüm ürünler diğer grup firmalarımızın (Pekintaş Prefabrik, Schmid-Pekinaş  Enerji) ürünleri ile birebir uyumlu ve montaj kolaylığı sağlamaktadır.

 

Bu nedenle, inşaat firmalarına ve yatırımcı firmalara kendi elektriğini kendi üretebilen, ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan güçlü ve modern yapılar inşa edebilme avantajları sunmaktayız” dedi.

 

 

aluform 43a

Firmanızın kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?

Pekintaş Şirketler Grubu, bünyesindeki sekiz firmamızdan biri olan Aluform, 1996 yılında Düzce ilimizde başladığı sandwich panel üretimine, 20 yıldır artan bir iş hacmiyle devam etmek tedir. Aluform, 2016 yılı itibari ile 40.000 m² kapalı ve 140.000 m² açık alana sahip tam entegre bir sanayi tesisi şeklini almış tır. 2010 yılında yapmış olduğumuz yeni yatırımımızla yıllık üre tim kapasitemizi artırarak 6 milyon metrekareye çıkardık. Bu yatırımımızla birlikte çatı ve cephe panellerimiz 9 farklı yüzey seçeneğiyle prestijli tüm projelerin şartnamelerine girmeyi başarmıştır.

Ürün çeşitliliğiniz, özellikleri ve üretim kapasitenizden bahseder misiniz?

Çatı ve cephe kaplama sektöründe Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tek lokasyonda dört farklı özel üretim hattı ile (soğuk depo panel hattı, tek kat trapez ve sinüs hatları, PU ve PIR (Polyisocyanurate)  panel hattı ve taş yünü panel hattı) üretim yapan firma konumundayız. Ayrıca üstün detay özellikleri saye sinde dikey ya da yatay monte edilebilen ürünlerimizle mimarlarımıza alternatif çözümler sunuyoruz. Bu ürünlerimizin yanı sıra cephe paneli aksesuarlarında eksiz olarak, tek parça 6 (altı) metre büküm yapabilen tek üretici konumundayız.  Dolayısıyla kıymetli tasarımcılarımız ürünlerimizle, her türlü rengi birbiriyle kombine edebilme, yatay uygulamalarla cepheye istediği hare keti kazandırabilme özgürlüğüne sahip oldular.

aluform 43b

Şirketiniz açısından  2015  yılını değerlendirir  misiniz? Şirketinizin 2016 ve sonrasına ilişkin hedefleri nelerdir?

2015 yılında iç ve dış gelişmeler, hareketli ve tahmin edilmesi

zor bir konjonktürü önümüze koydu. Buna rağmen bir önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çok çalıştık ve başarılı olduk. Neredeyse tam kapasite üretim yaptık. İhracat oranlarımızı % 30’ların üzerine çıkardık.

Komşu ülkelerimizdeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülke ihracatımızın tamamını etkilemese de hatırı sayılır oranda zarar vermiştir. Döviz kurundaki belirsizlik yerli ve yabancı yatırımcının daha dikkatli ve yavaş hareket etmesine neden olmuştur. Bu yeni sürecin 2016 senesinde de devam edeceğini ve alt yapı sı ve mali gücü yeterli olmayan piyasa oyuncularının sıkıntılar yaşayabileceğini öngörüyoruz. Ancak coğrafi konum itibari ile lojistik önemi giderek artan Türkiye pazarına ve ülkemize yerli ve yabancı yatırımların artarak devam edeceği kanaatini koruyoruz.

2016 yılında öncelikli hedefimiz sürdürebilir şekilde ölçümüzü büyütmek. Yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğumuz örnek çalışmalarda, bu binayı Aluform yapmıştır dedirtmek ve herkesin yapmakta zorlandığı işlere çözüm üretmektir.

ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 50001, TSE, CE, GOST gibi sayısız uluslararası sertifikalarımıza bu sene FM sertifikasını da ekleyerek, endüstriyel sanayi binalarında, estetik, kalite ve verimlilik, sürat ve ekonomi kavramlarının Aluform Pekintaş markası ile birlikte anılmasını hedeflemekteyiz.

aluform 43c

İnşaat firmalarına yönelik ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?

Bildiğiniz üzere Aluform, Pekintaş şirketler topluluğu bünye sindeki firmamızdan biridir. Üretimini yaptığımız  tüm ürünler diğer grup firmalarımızın (Pekintaş Prefabrik, Schmid-Pekintaş Enerji) ürünleri ile birebir uyumlu ve montaj kolaylığı  sağla maktadır. Endüstriyel bir yapıyı tepeden tırnağa kaplayabilen Avrupa’nın tek firması konumunda yer almaktayız. Binanın ana ve taşıyıcı iskeleti olan Prefabrik kolon ve kiriş üretim ve montajı, ısı, ses ve su yalıtımı olan çatı, cephe, tekkat trapez, soğuk depo panelleri üretimi ve montajı, güneş ışığından elektrik üretebilen fotovoltaik panel (Güneş Enerji Panelleri) üretim ve montajı hizmeti vermekteyiz.

Bu nedenle, inşaat firmalarına ve yatırımcı firmalara kendi elektriğini kendi üretebilen,  ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan güçlü ve modern yapılar inşa edebilme avantajları sunmaktayız.

Haluk Canoğlu: “We worked very hard to achieve our goals and we succeeded.”

Haluk CANOĞLU, Technical  Sales Executive of Aluform  PEKİNTAŞ, touched upon the advantages they offer  to construction  companies during  the interview we did with him and said: “All  the products we produce are completely compatible with the products of our other group brands (Pekintaş Prefabrik, SchmidPekinaş  Enerji) and they are easy to assemble. Therefore we offer construction companies and investing companies the advantage of constructing durable and modern buildings which generate their own electricity and which provide heat, sound and water insulation.”

 

aluform 43d

Powered by OrdaSoft!