Full System Pencere Profilleri FSMVÜ Desteği ile Bilinirliğini Artırdı

Full Windows, FSMVÜ desteği ile üniversite - sanayi iş birliğinin örneklerinden biri olan poliüretan dolgulu alüminyum pencere sistemi çalışmasının niteliğini yükselterek uluslararası yayınlar ile bilinirliğini artırdı.

 

 

 

full windows 85a

Full Windows Genel Müdürü Esat ERDURAK, üniversite- sanayi iş birliğinin örneklerinden biri olan poliüretan dolgulu alüminyum pencere sistemi çalışmasının detaylarına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Sekiz senedir katıldığımız fuarlarda Avrupa’da ki bütün firmaların alüminyum pencere profil içerisine, pencerenin ısıl geçirgenlik katsayısını düşürmek için poliüretan uygulaması yaptıklarını gördük. Bunu biraz araştırdığımızda Avrupa ülkelerindeki resmi binalarda ısı ve ses geçirgenliğinden dolayı bir yalıtım malzemesi konma şartını gördük. Bunun için de Avrupalı firmaların profil içine poliüretan enjekte etmeye çalıştıklarını ancak mevcut teknik ile 6 mt kapalı bir profil içine poliüretan enjekte etmeyi başaramadıklarını gözlemledik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu konu ile ilgili çalışmalara başladık. Uzun süreli çalışmalarımız kapsamında sürdürdüğümüz denemeler neticesinde 6 mt profilin içine poliüretan enjekte etmeyi, makinasını da kendi bünyemizde yapmakla başardık. Bu kapsamda 2021/01610,017002,015990 ve 2022/008410 nolu patent ve faydalı model başvuruları yaptık. Başvurularımız uluslararası askıda iken, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre Avrupa’da, sektöründe öncü firma olan Rehau’nun EP 2 636 837 no’lu dosyasına atıfta bulunarak “İçi boş bir oda profilinin çevrimiçi köpürtülmesi, proses teknolojisi açısından genellikle çok karmaşıktır ve bununla elde edilebilecek ısı yalıtımındaki iyileştirmeler genellikle sınırlıdır, çünkü köpürme çoğu zaman tam olarak garanti edilememektedir.” şeklinde itiraz etmiştir. Biz karşı itirazda bu buluşun teoride olmadığını, 6 mt profil içine poliüretanı enjekte ettiğimizi ve pencere olarak uyguladığımızı söyledik. Bu ürünün ısıl performans testlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) bünyesindeki Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarları’nda (ASTEL) yaptırdık. İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle bir proje kapsamında faaliyetlerine başlayan ASTEL, FSMVÜ bünyesinde yapı sistemlerine yönelik akredite bir laboratuvar olma özelliği taşıyor. Yapılan test çalışmaları neticesinde elde edilen EN ISO 10077 Isı geçirgenlik hesaplamalarında, yalıtım performanslarının %27’lere varan oranlarda iyileşme gösterdiği görülmektedir.  FSMVÜ ASTEL ekipleriyle yapılan görüşmelerde ürünün katma değer taşıdığı ve özellikle ihracat kapasitesinin yüksek olduğu ve üzerinde çalışılması gerektiği yönünde hemfikir olunmuştur. Bunun üzerine ürünün ve sistemin daha fazla geliştirilmesi ve rekabet kabiliyetinin arttırılması için FSMVÜ ASTEL ekibiyle bir çalışma grubu oluşturduk. Hava Geçirgenliği, Su Sızdırmazlık, Rüzgar Yüküne Dayanım deneylerinde TÜRKAK tarafından akredite olan FSMVÜ ASTEL ekipleriyle oluşturduğumuz bu birlikteliğin alüminyum sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.“

Win&ARTProje - ALU&Art Dergileri olarak ülkemizde böyle bir ürün geliştirilip uluslararası pazara sunduğunuz için sektörümüz ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.

 full windows 85b

Full System Pencere Profilleri Has Increased Its Awareness With FSMVÜ’s (Fatih Sultan Mehmet Foundation University) Support

Thanks to the support of FSMVÜ, Full Windows has increased the quality of its polyurethane-filled aluminium window system project, which is one of the examples of university-industry cooperation, and has thereby expanded its recognition in international publications.

Powered by OrdaSoft!