rusal 85RUSAL, ALLOW ile Stratejik Sektörlerin Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişinde Önemli Rol Oynayacak

Dünyanın önde gelen alüminyum üreticisi RUSAL, ALUEXPO’da çözümlerini tanıttı. Yüzde 98’den fazla oranda yenilenebilir hidroenerji kullanımı ile üretilen ve dünya ortalamasından yüzde 65 oranında daha düşük

karbon ayak izi sunan düşük karbonlu alüminyum ALLOW, stratejik sektörlerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini kolaylaştıracak.

 

 

 

rusal 85

Karbon nötr olma hedefini benimseyen ve 2050 yılına kadar sera gazı salınımlarını yüzde 47’ye varan oranda azaltma taahhüdünde bulunan RUSAL, düşük karbonlu alüminyum üretimiyle stratejik sektörlerin karbon nötr hedeflerine de katkı sağlıyor. Dünyanın en büyük düşük karbonlu alüminyum üreticisi RUSAL tarafından geliştirilen ve 2017 yılından bu yana müşterilere sunulan düşük karbonlu alüminyum markası ALLOW, alüminyum üretiminde yüzde 98’den fazla oranda yenilenebilir hidroenerji kullanılması sayesinde müşterilerin, ürünlerinin karbon ayak izini belirlenen standartların çok altında karbon salınımlarıyla azaltmalarına olanak tanıyor. İzabe işleminde bir ton alüminyum başına karbon ayak izi 4 ton CO2/tondan az olan ALLOW ürünleri, bir ton alüminyum başına 12,5 ton CO2/ton olan dünya ortalamasından yüzde 65 oranda daha düşük karbon ayak izi sunuyor.

RUSAL’ın ALLOW ürünleri alt sektör üreticilerinin Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında rekabet güçlerini artırmaları açısından hayati önem taşıyor AB’nin, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon salınımı düşük ürünlere geçiş yapmak için ithalat ve ihracatta belli emisyon standartlarını içeren Sınırda Karbon Düzenlemesi, 1 Ekim 2023’te devreye girdi. Mekanizma kapsamında, AB’ye ithal edilen mallar, karbon ayak izine dayalı olarak 2026’dan 2034’e kadar kademeli olarak uygulanacak bir vergiye tabi tutulacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması başlangıçta, üretimi karbon yoğun olan ve karbon kaçağı riski en yüksek olan çimento, demir ve çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen gibi belirli malların ve seçilmiş öncül maddelerin ithalatına uygulanıyor.

İhsan KÖSOĞLU: “ALLOW ile Birlikte Geleceğin Üretim Standartlarını Belirliyoruz”

ALUEXPO Fuarı’nda açıklamalarda bulunan RUSAL Türkiye Direktörü İhsan KÖSOĞLU, şunları söyledi: “Alüminyum enerji geçişi için kritik öneme sahip bir metaldir. Birçok yeşil teknoloji, alüminyumun daha fazla kullanılmasını gerektiriyor. Elektromobilite, güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, çevre dostu bina inşaatı, paketleme gibi alanların tümünde çeşitli bileşenler için alüminyum kullanımı gerekiyor. Yalnızca güneş enerjisi ve elektrikli araçların önümüzdeki on yılda 14 milyon tonun üzerinde alüminyum için yeni bir talep yaratması bekleniyor. Alüminyum alt sektöründe tüketilen önemli miktarda elektrik göz önüne alındığında, güç kaynaklarının karbondan arındırılması dolaylı salınımların azaltılmasına yardımcı olacaktır. RUSAL sektörün en düşük karbonlu alüminyum markası ALLOW’u sunuyor. Hidroelektrik enerjinin kullanımıyla, endüstri ortalamasının çok altında karbon ayak izine sahip alüminyum üretebiliyoruz. ALLOW ile birlikte geleceğin üretim standartlarını belirliyoruz. Otomotiv, tüketim malları, ambalaj malzemeleri ve inşaat başta olmak üzere ülkemiz dış ticareti ve ekonomisi için stratejik öneme sahip tüm sektörlerde üretim standartlarını karşılayan alüminyum üretiyor, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyoruz. RUSAL, 2000 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük işlenmemiş alüminyum ve alüminyum filmaşin tedarikçisidir. Bu 23 yılda ortalama pazar payımız yüzde 40 civarında olmuştur. Türkiye’deki alüminyum satışlarımızın neredeyse tamamı düşük karbonludur. Türkiye’de uzun vadeli iş birliklerimizi geliştirmeye devam ediyor, Türk üreticilerinin ihracat pazarlarındaki başarılarına destek olmaktan gurur duyuyoruz.”

Düşük Karbon Uygulamalarına İlişkin Farkındalığın Artırılması Yönünde Çalışıyor

RUSAL, ALLOW markası altında 3,5 milyon tonun üzerinde alüminyumun üretimi ve satışını gerçekleştiriyor. Çin dışındaki düşük karbonlu alüminyum arzının yaklaşık %25’ini temsil eden RUSAL, aynı zamanda endüstri paydaşlarıyla iş birliği içinde alüminyum endüstrisini karbondan arındırmak için sektör çapındaki girişimlere de liderlik ediyor. RUSAL, doğayı korumaya odaklı vizyonuyla alüminyum sektöründe düşük karbon uygulamalarına ilişkin farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarına devam ediyor.

Rusal is to Play a Key Role with Allow in the Transition of Strategic Sectors to the Low Carbon Economy

Rusal, the world’s leading aluminum producer, introduced its solutions at ALUEXPO. Low-carbon aluminum Allow, which is produced with the use of more than 98 percent renewable hydropower and offers a 65 percent lower carbon footprint than the world average, will facilitate the transition of strategic sectors to the low-carbon economy.

Powered by OrdaSoft!