Zahit Alüminyum, Ar-Ge Merkezi ve Sınır Tanımayan Yaklaşımı ile Katma Değerli Ürün Geliştirmeye Odaklanacak

Geliştirdiği 5 binden fazla ürününü enerjiden inşaata, otomotivden savunma sanayisine kadar çok sayıda sektöre kazandıran Zahit Alüminyum, Ar-Ge Merkezi’nde yeni geliştirdiği 20 yenilikçi ürünüyle fikri hak başvurusunda bulundu. Ürünlerin tescilini alan firma, Ar-Ge Merkezi odağında belirlediği 5 yıllık stratejik yol haritası kapsamında katma değerli ürün geliştirmeye odaklanacak.

Alüminance ve Vetrina markalarıyla mimari sistem profiller, endüstriyel profiller, solar konstrüksiyon, kompozit paneller, A2 yanmaz kompozit paneller üreten Zahit Alüminyum, enerji, inşaat, otomotiv, savunma sanayii, elektrik-elektronik, medikal, mobilya ve reklam sektörlerinde sürdürdüğü faaliyetlerinde Ar- Ge ve inovasyon gücüyle ön plana çıkıyor. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi’ne sahip firmalardan biri olan Zahit Alüminyum; Ar-Ge Merkezi, dökümhane, kalıphane, ekstrüzyon pres hattı, eloksal yüzey işlem tesisi, elektrostatik toz boya tesisi, ahşap kaplama tesisi, mekanik işlem birimi, alüminyum kompozit panel üretim hattı ve kalite kontrol birimlerinin birbiriyle entegre çalıştığı, Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Üretiminin yüzde 40’ını 30’dan fazla ülkeye ihraç eden, yarattığı 600 kişilik istihdamla da iş gücüne destek sağlayan Zahit Alüminyum, sahip olduğu AFGM Belgesi ile askeri fabrikalar, tersaneler genel müdürlüğü ve savunma sanayisinin güvenilir tedarikçileri arasında yer alıyor.

 

zahit aluminyum1a

Türkiye’nin ve Sanayinin İhtiyaçlarına Cevap Veriyor

Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi’nde sistemli bir çalışma ile 30 lisans ve lisans üstü araştırmacı ve teknisyenin görev yaptığını vurgulayan Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi Müdürü Bahadır KARACA, “Merkezimizi, global standartlarda inovasyon yapabilen bir organizasyona dönüştürdük. Araştırmacılarımızın farklı donanımları ile sektörde ihtiyaç duyulan yeni katma değerli ürünler geliştirmeye devam ediyor” dedi.

Adana’nın Öncü ve 3’üncü Ar-Ge Merkezi

Bahadır KARACA, Ar-Ge Merkezi’nin üstün yönlerini şöyle özetledi: “Firmamızın geçmişten gelen Ar-Ge kültürünü, 2017 yılında kurduğumuz Ar-Ge Merkezi’yle tescilledik. 500 metrekarelik alanda yapılandırdığımız merkezimiz Adana’nın 3’üncü Ar-Ge Merkezi oldu. Ar-Ge Merkezimizde tasarımdan üretime, kaliteden müşteriye teslim süreçlerine kadar sürdürülebilir bir üretim anlayışı ve işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede 5 yıllık stratejik yol haritası belirledik. Zahit Alüminyum üst yönetiminin inovasyon anlayışı ile daha da kolay hareket edebilen bir Ar-Ge Merkezi’ne dönüştük. Merkezimiz, bünyesine ayrılan bütçeyi her yıl artırarak değer katan inovatif projeler gerçekleştiriyor. Zahit Alüminyum olarak Ar-Ge faaliyetlerimizin yanı sıra insan ve çevre sağlığını ön planda tutan, enerji ve üretim verimliliğini dikkate alan, ürün çeşitliliğini ve yüksek teknolojileri bünyesinde barındıran bir üretim anlayışı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

Öz Kaynaklarıyla Proje Geliştiriyor

Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Bahadır KARACA, şunları söyledi: “Ar-Ge Merkezimiz, 2017 yılından bu yana öz kaynak kullanarak 25 Ar-Ge projesini, 4 adet TEYDEB projesini, 1 adet Ticaret Bakanlığı projesini başarı ile tamamladı. 2021 yılı itibari ile öz kaynaklı yeni 15 adet Ar-Ge projesi, 4 adet üniversite-sanayi işbirliği kapsamında TÜBİTAK 1505 projesi ve uluslararası 1 Avrupa Birliği projesi çalışmalarını ilerletiyoruz. Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi, gerçekleştirdiği projeler ile yeni ürün ve süreç çalışmaları ile şirket cirosuna her yıl katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirilen projeler ile 20’den fazla fikri hak başvurusu ve tescillerimiz bulunuyor”

Teknolojik Üstünlük Sağlayacak Platform

Ar-Ge Merkezi’nde önümüzdeki 5 yılı kapsayacak şekilde stratejik yol haritası belirlediklerini işaret eden Bahadır KARACA, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yol haritası kapsamında katma değeri yüksek projeler belirledik. Talaşlı ve talaşsız imalat teknolojilerinde, toz metalürjisi sektöründe, ileri malzemeler, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, alüminyum/magnezyum metal enjeksiyon döküm ve akustik alüminyum panellerin üretilmesinde, bilgi ve iletişim sistemlerinde, çevre ve atık konularında detaylı projeler hazırlandı. Ülkemizde üretimi zor ve sayılı firmaların yapabildiği alaşım geliştirme konularında proje çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında, ürün gamını geliştirecek ve ‘Zahit’ markasını farklı sektörlerde de görebileceğiniz ürünler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle savunma ve havacılık sanayiine yönelik çalışmalar, otomotiv ve elektrikli araçlara yönelik ürünlerin stratejileri oluşturulmuş durumdadır.

zahit aluminyum1b

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezleri Performans Sıralamasına Girdi

Kalite ve üretim teknolojilerin geliştirilmesi, sahaya uygulanması ve işbirliği çalışmaları kapsamında da projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri de ‘Yalın Üretim’, ‘Dijital Teknoloji’ ve ‘Endüstri 4.0’ modelleri. Yine Endüstri 4.0 konusu özellikle üretim sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. Biz de Zahit Alüminyum olarak bu sürece adapte olabilmek adına şirketimizin üretim birimlerinde ve Ar-Ge Merkezimizde güçlü bir altyapı oluşturarak Endüstri 4.0 konusundaki projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yerli üretim gücümüzün yanı sıra Zahit Alüminyum olarak sağladığımız istihdam, Ar-Ge yatırımları, teknolojik yetkinlik ve ihracatla Türkiye’nin üretim sektöründe güçlü ve güvenilir bir ortağı olarak inovasyona büyük önem veriyoruz. Ar-Ge Merkezimizde başarı ile tamamladığımız projeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge merkezleri performans sıralamasında yer alıyoruz.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

2021 yılında cironun yaklaşık yüzde 2’lik bölümünü Ar-Ge harcamalarına ayırdık. Ar-Ge zincirinin özgün bir ortam ve bütünsel yaklaşım ile ele alınması gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle sadece kendi Ar-Ge kapasitemizin büyümesinin rekabetçilik için yeterli olmayacağını biliyoruz. Ulusal veya uluslararası konumda sektör veya diğer paydaşlar ile işbirliğinin olması ülke ekonomisini güçlendirmek adına en önemli adım olacak. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezimiz, 9 farklı Ar-Ge ve mühendislik firmalarıyla, 13 farklı üniversite ile işbirliği içerisinde. Kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi, nitelikli eleman altyapısının oluşturulması, ortak nitelikli ve somut projelerin başlatılması, ülkemizin fikri hak kapasitesinin artırılması, hem üniversite hem de meslek lisesi öğrencilerinin istihdamı ve projelerinde destek süreçleri gibi konularda Ar-Ge Merkezimiz sürekli aktif rol almakta ve protokoller geliştirmektedir. Ar-Ge Merkezimiz bölgesinde ve işbirliği platformlarında Ar-Ge merkezleri ve üniversiteler ile ortak seminerler vermektedir.

Zahit Alüminyum Ar-Ge Merkezi’nden Tüm Firmalara Ortak İşbirliği Teklifi

2000’li yıllarla beraber dünyada ve ülkemizde Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon alanlarında ciddi gelişmeler gözlemleniyor. Bu gelişim sistemin tüm paydaşlarında da kendisini gösteriyor. Türkiye’de 2023 yılında milli gelirin yüzde 3’ü oranında Ar-Ge harcamalarına pay ayrılması amaçlanıyor. Hedefi gerçekleştirmek için yapılması gereken önemli adımlar arasında yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ya da bilgi ihracı geliyor. Bu konuda ülkemizde Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklarda kayda değer artış sağlanmasına rağmen yapılan çalışmaların yüksek teknolojili ticari ürüne dönüşme oranı hala düşük. Bu sebeple tüm Ar-Ge Merkezlerinin ortak hedefi, ileri teknoloji geliştirme, katma değerli ürün üretimi, bilgi ihracı ve devletin bu konu başlıklarına verdiği desteklerin yerinde kullanılması olmalı. Türkiye’deki Ar-Ge Merkezleri daha fazla işbirliklerine yönelmeli; ortak projeler, fikri haklar çıkarmalı. Bu konuda üniversiteler köprü görevini üstlenmeli ve işbirliğinin, bilginin temelini oluşturmalı.”

60 Bin Metrekare Alanda Entegre Yönetim Sistemi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, 40 bin metrekaresi kapalı toplam 60 bin metrekare alanda üretimini sürdüren Zahit Alüminyum’da yıllık 25 bin ton biyet döküm, 20 bin ton (6 adet) kapasiteli alüminyum ekstrüzyon profil hattı, 1,5 milyon metrekare kapasiteli B-1/B-2/A2 alüminyum kompozit panel tesisi, 7 bin 500 ton üretim kapasiteli dikey elektrostatik boyama hattı, 700 ton kapasiteli ahşap kaplama hattı, 12 bin ton kapasiteli eloksal yüzey kaplama hattı bulunuyor. Entegre yönetim sistemi ile uluslararası kalite standartlarında üretimin yapıldığı Zahit Alüminyum’da istikrarlı satış politikasıyla müşteri taleplerine hızlı ve ekonomik çözümler sunuluyor. Zahit Alüminyum, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 ve AFGM Onaylı Tedarikçi yönetim sistemlerine sahip. Entegre tesislerde TSE, CE, ROHS, REACH, QUALANOD ve QUALICOAT Seaside sertifikalarına sahip ürünler üretiliyor. Her yıl bünyesi içerisinde 5S tekniklerini uygulanan Zahit Alüminyum’da proses iyileştirmeleri ile maliyet düşüşleri sağlanıyor.

Zahit Alüminyum is to focus on the Development of Value-Added Products with Its R&D Center and Know-No-Limit Approach    

Having introduced more than 5 thousand products it has developed to numerous sectors, ranging from construction to automotive, and defense industry, Zahit Alüminyum has applied for the intellectual property rights of the 20 innovative products it has recently developed in its R&D Center. Having acquired the registrations of these products, the firm is to focus on developing value-added products within the scope of the 5-year strategic roadmap it has created with its R&D Center placed at its focal point.

Powered by OrdaSoft!