inter fire glassInter Fire Glass Avrasya Pencere Fuarı ile İhracat Açılımı Başlatacak

Türkiye’nin yerli ve milli gücünün temsilcilerinden Inter Fire Glass’ın firma yetklisi Cemal BABATAŞ ile Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları’nda sergiledikleri yangına dayanıklı cam ürün grubu hakkında bilgiler edindiğimiz, fuara ilişkin görüşlerini ve aldığımız bir röportaj gerçekleştirdik.

 

 

inter fire glass 1

2021 Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları’nda hangi ürünlerinizi sergilediniz?

Fuar sırasında Türkiye’nin yerli üretiminin temsilciliğini üstlendik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli üretimi olan yangına dayanıklı cam kategorisinde Inter Fire Glass ürünlerimizi sergiledik.

Fuara özel geliştirdiğiniz ya da ilk kez fuarda sergilediğiniz ürün ya da hizmetleriniz oldu mu? Standınıza olan ilgi nasıldı?

Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Fuar sırasında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz kapsamında geliştirdiğimiz en yeni ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Bu yaklaşımımızla da ziyaretçilerimizden yoğun bir ilgi aldık. Tüm ziyaretçilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Fuara ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Fuarın sektörünüz ve firmanız adına kazanımlarını geçtiğimiz yıllara kıyaslayarak değerlendirebilir misiniz?

2. kez katıldığımız fuara bu sene daha bilinçli hazırlandık. Bunun sonucunda gerek mevcut müşterilerimizle gerekse potansiyel müşterilerimizle sıcak temas kurmayı başardık.  Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda bu sene fuardan daha yüksek oranda bir verimlilik aldığımızı söyleyebiliriz.

Fuarda ne tür iş bağlantıları sağladınız? Bu bağlantılar faaliyetlerinize nasıl bir boyut getirecek?

Fuarda ilk kez sergilediğimiz Türkiye’nin ilk yerli ve milli yangına dayanıklı camı olan Inter Fire Glass ürünlerimizin bize yeni bir ihracat açılımı yaratacağına inanıyoruz. Bu ürünümüzü yurtdışından gelen ziyaretçilerimize tanıtma anlamında ciddi bir kazanım elde ettik. Bu sayede hem firmamızın hem de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağladığımızı düşünüyoruz.

Fuarda ziyaretçilerle sıcak satışa yönelik anlaşma gerçekleştirdiniz mi?  Fuarın satış faaliyetlerinize nasıl bir katkı sunacağını düşünüyorsunuz?

Bizim iş kolumuz, maalesef sıcak satışa elverişli bir iş kolu değil. Çünkü işlerimiz ağırlıklı olarak proje bazlı ilerliyor. Ancak proje ve yapı firmaları, yapı denetim firmaları ve yurtdışında iş yapan müteahhitlerle tanışma ve bağlantı kurma şansı elde etmemiz bize bu açıdan büyük avantajlar sağladı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde fuardan oldukça memnun ayrıldık.

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır?

Ülkemizin ilk yerli üreticisi olarak ihracatımız ve yurt içi satışlarımız artarak devam ediyor. Ciddi bir yatırım gereken bu sektörde bizleri destekleyen gerek Türk gerek yabancı iş ortaklarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fuarımıza verdiğiniz katkılardan dolayı bir kez daha Win&ARTProje - ALU&Art dergilerine teşekkür ederiz.

Inter Fire Glass will Launch an Export Opening with the Eurasia Window Fair

We have been conducted an interview with Cemal BABATAŞ, a company official of Inter Fire Glass, one of the representatives of the domestic and national power of Turkey, where we learned about the fire-resistant glass product group they exhibited at the Eurasia Window, Door and Glass Fairs, got their opinions and opinions about the fair.

Powered by OrdaSoft!