Uluslararası İşletmecilik

İşletmelerin belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, orta gelir tuzağında olduğu gibi büyümesini sürdürebilmesi için uluslararası piyasalara açılması gerekmektedir.

Söz konusu açılımı gerçekleştiremeyen firmalar, özellikle perakende sektöründeki markalar büyüme açısından ivme kaybedebileceği gibi sürdürülebilirliği sağlaması da güçleşecektir. Bir markanın sürdürülebilirliği sağlaması açısından kendi ülkesi sınırları dışında iş yapabilme becerisi son derece önemli ve yaşamsal gerekliliktir.

Dış pazarlarda başarılı olabilmenin ön koşulu kendi ülkesinde öncü ve lider markalardan biri olabilmeyi başarmış olmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle doğduğu ülkede düşük performanslı bir markanın uluslararası piyasalarda başarılı olması güçtür.

Uluslararası alanda başarılı olmak öncelikle ürün yönetimi, lojistik, tasarım, konsept bütünlüğü, tanıtım, insan kaynakları gibi tüm alanlarda optimum yönetim becerisi gerektirmektedir.

Dışa açılacak işletme öncelikle nereden başlayacağı konusunda akılcı bir stratejik planlama oluşturmalıdır. Özellikle coğrafi ve geleneksel olarak yakın olduğu komşu ülkeler kapsama alanına alınmalıdır. Yapılacak olan iş planı ile aşamalı olarak diğer ülkelere yayılma politikası izlenmelidir.

dr.fatih anil 85a

Hesaba katılması gereken en önemli konulardan biri işletmenin kendi direkt operasyonu ile mi yoksa bayilik yoluyla mı dışa açılacağı kararıdır. Burada ülkelerin coğrafi konumlarının yanı sıra politik ve ekonomik durumlarına göre de karar verilmelidir. Ekonomik ve politik durumun istikrarlı olmadığı ülkelerde direkt operasyon yerine ilgili ülkenin konusunda en başarılı kişileri bulunarak bayilik verme yolu daha akıllıca olacaktır. Coğrafi olarak da genel yaklaşım, üç saati aşan uçuş mesafesindeki bölgelerde bayilik verilmesi yoluna gidilmesidir.

Konumuz perakende olduğunda girilecek ülkelerde açılacak mağazaların lokasyonları önem kazanmaktadır. Bu konuyu en iyi bilecek olanlar orada yaşayan kişilerdir. Kendi yöneti-mimizde olacak mağazalar için de ülkenin en iyi satışçıları ve yöneticilerinin istihdam edilmesi çok önemlidir.

Ürün yönetimi girilen ülkenin koşullarına uygun olacak karışımda hazırlanırken, fiyatların da ilgili ülkedeki piyasa koşullarına ve rekabet ortamına uygun olmasına gayret edilmelidir.

Tanıtım konusu ise ayrıca mercek altına alınmalıdır. Parayla verilecek reklamlardan daha önemlisi haber değeri olan tanıtımlar yapabilmektir. Bu da en iyi şekilde faaliyette bulunulan ülkenin kurum ve önemli kişilerinin ürünlerimizi kullanmasını sağlamak veya inovatif ürünleri ön plana çıkararak haber oluşturmakla olabilir.

Sonuç olarak uluslararası işletmecilikte başarılı olabilmek için en önemli kuralımız GLOCAL kavramını işleterek global düşünüp lokal davranmaktan geçmektedir.

dr.fatih anil 85b

Powered by OrdaSoft!