Ne Kadar Ar-Ge O Kadar İcat

Ülkemizi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmanın üretmekten geçtiğine inananlardanım. Dünya nüfusunun her geçen gün daha da yoğunlaşması sonucu ihtiyaçları karşılamak için daha çok üretmek gerekiyor.

Bu da çok üretirken katma değeri yüksek, kaliteli, dünyada kabul gören ürünleri üretmeyi gerektiriyor. Bunları yapmak için maalesef çok az bütçe ayırdığımız Ar-Ge’ye (Araştırma ve Geliştirme) daha çok bütçe ayırmalıyız.

Eğitimli iş gücümüzün çalışmalarına gerekli olanakların sağlanmaması ve Ar-ge için ayrılan yetersiz bütçeler, binlerce yetenekli insanımızın maalesef yurtdışına gitmekte çare bulmasına sebep oluyor. Biz yetiştiriyoruz onlar kaliteli, yetenekli, iyi eğitimli gençlere kucak açıyor. Beyin göçü olarak adlandırdığımız bu konuda tedbir alınmaz ise yani eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamış insanlarımıza kendilerini ifade edecek çalışma ortamları ve ekonomik kaynaklar sağlamaz ise bu gidişata dur dememiz zor görünüyor.

Ülkemizin geleceği için genç nesillerin zekalarını ve bilgilerini bu topraklarda kullanmalarını sağlamamız ve ekonomimizi güçlendirmemiz aynı zamanda kültürel değerlerimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Dünya ülkeleri ile rekabette Türkiye’mizde refah için teknolojisi üstün ve katma değeri yüksek, rekabetçi üretim yapmalıyız. Son yıllarda giderek artan yurtdışına göçte gidenlerin çoğunlukla ülkemize hem ekonomik hem de sosyal hayat için gerekli iş kollarından oluştuğunu görmekteyiz. Doktorluk, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği başta olmak üzere birçok meslek grubundan çok değerli eğitimler alan kişilerin yurt dışına gitmesi ülkemiz açısından çok üzücüdür.

Bu beyin göçünün elbirliği ile başta devletimizin alacağı tedbirler ile önlenmesi gerekir. Lise yıllarından başlayan yurt dışına gitme düşüncelerinin artışında, ülkemizde son yıllarda kötüye giden ekonomi sonucu gençlerimize, eğitimli insanlara iş ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılama imkanlarının sağlanamaması öncelikli etkendir.

Değerli okurlar, bizler çocukluğumuzda büyüklerimizin olumsuz bulduğu şeyler yaptığımız zaman “Bırak bu işleri icat çıkarma!” derlerdi. Oysa şimdi bir değil birçok icada ihtiyaç var. Bu icatların ülkemizde yapılması da eğitimli insanlarımıza Türkiye’de çalışmaları için ekonomik koşulların ve gerekli çalışma ortamının sağlanması gerekli. Hep duyarız ABD’de bir icat yapılmış mucidi Türk, Almanya’da aşıyı bulanlar Türk. Bu icatların ve araştırmaların ülkemizde yapılması için devletimiz önlem almalı. Hep beraber ülke insanımıza sahip çıkalım birlikte icatlar yapıp refah seviyemizi yükseltelim, Türkiyemiz kazansın. Daha çok Ar-Ge için daha çok bütçe ayırılması ve yetişmiş insanlarımıza sahip çıkılması dileğiyle….

İcat çıkarmak Ar-Ge’ ye ayrılan bütçe kadar olur!

Sevgi ve saygılarımla.

fikret yilmaz a76

Powered by OrdaSoft!