erol metin talsad genTürkiye Alüminyum Sektörünün Rekorlarla Dolu 2021 Yılı

Türkiye alüminyum sektörü, tüm dünyayı etkileyen, gelişmiş ülkelerde bile birçok sektörde üretimin durmasına ve gerilemeye sebep olan pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında üretim ve ihracat seviyesini koruyabilen ender ülkeler arasında yer almıştır.

2021 yılı ise Türkiye alüminyum sektörünün özellikle ihracat alanında çok önemli bir büyümeyi gerçekleştirdiği, bölgesel üretim merkezi konumunu daha da güçlendirerek Avrupa’nın ikinci büyük tedarik kaynağı olduğu bir yıl olmuştur.  2021 yılı her ayında ihracat rakamlarıyla rekor kırılan bir dönem haline gelmiş ve ocak-aralık ayları arasında toplamda bir önceki seneye göre %42,7’lik artışla rekor bir kapanış gerçekleştirmiştir. 2021 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam ihracat gelirimiz ise %69,1 artarak 5,1 milyar doları geçmiştir. 

Türkiye alüminyum sektörünün, alüminyum mamul ve yarı mamul ürünlerinde gösterdiği güçlü büyümeyle Avrupa’nın en önemli ikinci büyük tedarikçi ülkesinden biri konumuna gelmiş olmasında AB’nin alüminyum ekstrüzyon ürünlerde Çin’e karşı uygulama kararı aldığı Anti Damping kararının önemli bir etkisi olmakla birlikte 50 yıldır sürekli büyüyen, üretim kapasitesini ve yeteneğini güçlendiren köklü bir sektör olmanın rolü de yadsınamaz. Bu gelişmeler alüminyum sektörümüz açısından 2021 yılını çok olumlu ve başarılı bir yıl olarak gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. 2021’de iç pazarda ise ihracat alanındaki olumlu gelişmeler kadar olmasa da iç piyasada da olumlu bir gelişme ve makul bir büyüme gerçekleşmiştir.

talsad 3c

Tüm Sektörlerin Vazgeçilmez Ürünü: Alüminyum

Esnekliği, hafifliği, kolay şekillendirilebilme özelliği, yüksek dayanımı, ısı ve neme dayanıklı kalıcı çözümler üretebilen tasarımlara uygunluğunun yanı sıra özellikle pencere ve doğrama sistemlerinde öne çıkaran dayanıklılık özelliğiyle ve yüzde yüz geri dönüştürülebilirliği ile alüminyum sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlayan bir üründür. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği günümüzde, uluslararası alanda sürdürülebilirliğe yönelik atılan somut adımların endüstriyel alanda karşılık bulabilmesi için vazgeçilmez bir malzeme olan alüminyum, modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılar. Bu nedenle kullanım alanları her geçen gün genişlemiş, inşaattan ambalaja, ulaşım araçlarından savunma sanayiye, elektronik endüstrisinden ısıtma soğutma endüstrisine kadar gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Alüminyum hem sürdürülebilirlik açısından hem de sanayinin gelişmesine katkıları anlamında; yüzde 100 dönüştürülebilir olması, çevreciliği, atmosferik şartlara dayanımı gibi yapı endüstrileri için önemli özellikleri gibi birçok yönüyle modern hayatın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan malzemedir. Daha hafif, daha sağlam, daha verimli, daha uzun ömürlü ve daha sürdürülebilir ürünler için alüminyum tercih edilmektedir. Bu bağlamda sektörümüzün sürdürülebilirliği çok boyutlu bir şekilde ele alması ve ekosisteme saygılı üretim anlayışını benimseyerek, ürettiğimiz alüminyum ürününün %100 geri dönüştürülebilen özelliğinden en etkin şekilde faydalanılması için ise TALSAD olarak farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.

talsad 3a

Alüminyum sektörünün önemli pazar araştırma kuruluşlarının verilerine göre 2030’a kadar AB pazarında 40 milyon civarında elektrikli aracın trafiğe çıkması ve bu sayının karşılığı olarak alüminyumun otomotiv sektöründeki payının 10 milyon ton düzeyine çıkması beklenmektedir. Benzer şekilde yine Yeşil Mutabakat ve enerji verimli yapılar/binalar tarafındaki gelişmeler değerlendirildiğinde alüminyumun yıldızı daha da parlamaktadır. Hafifliği, dayanıklılığı ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı dikkate alındığında alüminyum birçok sektörde, yeşil dönüşümün anahtar malzemesi konumundadır.  Çevre, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm açısından alüminyum tartışmasız geleceğin malzemesidir. Yüzde yüz ve sonsuz geri dönüştürülebilirlik özelliği ile alüminyum “Yeşil Dönüşümün” ve “Net Sıfır Emisyon” politikalarının uygulanmasında önemli bir araç ve değer olarak karşımızdadır. 

talsad 3b

Yeşil Ekonominin Yükselen Yıldızı: Alüminyum

Alüminyum hafifliği, atmosferik koşullara dayanıklılığı, yüksek mukavemeti, ısı ve elektrik iletkenliği kolay şekil verilebilirliği, %100 geri dönüştürülebilir özellikleri ile çağımızın en önemli ve stratejik malzemelerinin başında gelmektedir. Dünya alüminyum talebi 2020 yılında 91 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, bu talebin özellikle “Yeşil Ekonomi”nin getireceği güçlü talep artışı ile 2050 yılında 240 milyon tonu aşması, hatta daha güçlü pazar değişimleri dikkate alındığında 330 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Küresel iklim değişikliği politikalarına uyum açısından geri dönüşüm kaynaklı alüminyum üretiminin de büyük ölçüde artması beklenmektedir. 2050 yılına kadar toplam geri dönüşüm ile sağlanan alüminyum hammadde talebinin 65 milyon tondan 158 milyon tona kadar çıkması beklenmektedir. Dünya alüminyum talebindeki bu güçlü değişim ve Türkiye alüminyum sektörünün hızlı büyümesi dikkati alındığında önümüzdeki yıllarda Türkiye alüminyum sektörünün ülkemizin en önemli endüstriyel üretim ve ihracat sektörlerinin başında olması kaçınılmazdır.

Alüminyum sektörümüzün ihracatının büyük bölümü (yaklaşık %59) AB ülkelerine yapılmaktadır. Pandemi sonrası ihracat pazarlarımızdaki önemli büyüme ve gelişme Avrupa pazarındaki alüminyum talebine de yansımış ve Avrupa Ortak Pazarı’na yapılan ihracat %58 artmıştır. 

Avrasya Coğrafyasının Buluşma Noktası

TALSAD, TÜBİTAK (Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Enstitüsü) ve METEM (Malzeme ve Metalurji Mühendisleri Odası) tarafından her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun 10.’cusu 3-4 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 2009 yılından bu yana Sempozyum, Avrupa, Orta Doğu ve Avrasya’nın buluşma noktası olan ALUEXPO, Uluslararası Alüminyum Teknolojisi, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile güçlerini birleştirmiş ve o günden beri de fuarla eş zamanlı olarak düzenlenmeye devam etmiştir. 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun Uluslararası Bilim Kurulu, 12 farklı ülkeden çok değerli 25 akademisyen ve uzmandan oluşmaktadır. 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’na karbonsuz bir dünyaya son küresel geçişi ve alüminyum endüstrisinin rolünü tartışmak için dünyanın dört bir yanından oldukça yoğun bir katılım gerçekleşmiştir. Yeşil Mütabakat, Net Sıfır emisyonları, sürdürülebilirlik, yeni alaşımların geliştirilmesi, alüminyum alaşımlarının işlenmesi ve karakterizasyonları ile ilgili öne çıkan tartışma konuları, 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nda ele alınmıştır.talsad 3d

Powered by OrdaSoft!