Türkiye İMSAD Ocak Raporunda Talep Yetersizliğindeki Gerilemeye Dikkat Çekti

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından hazırlanan ocak ayı sektör raporunda, “2021’in son çeyreğinde ve 2022’in ilk ayında talep yetersizliği sorunu gerilemeye devam etmiştir. Talep yetersizliği 2019 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. İnşaat sektöründe talebin güçlenmesi faaliyetler açısından umut vermektedir.” denildi.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: “Müteahhitler 2022 yılında inşaat faaliyetlerine uygun koşullar ile başlamıştır. İnşaat sektöründe faaliyetlerin gelişimi inşaat malzemeleri sanayisine yönelik talebin de ana belirleyicisidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay düzenli olarak müteahhitler ile yaptığı inşaat sektörü güven anketinde ocak ayı sonuçları yeni yılın ilk ayında faaliyet koşullarının göreceli olarak uygun olduğunu göstermektedir. İnşaat sektöründe müteahhitlerin faaliyetlerini kısıtlayan faktörler yeni yıla başlarken azalmıştır. Faaliyetleri kısıtlayan faktörler içinde talep yetersizliği de önemli ölçüde azalmıştır. Talep yetersizliği 2019 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. İnşaat sektöründe talebin güçlenmesi faaliyetler açısından umut vermektedir. Müteahhitlerin finansman sorunu da yeni yıla sınırlı ölçüde gerileyerek başlamıştır. Ancak finansman sorunları halen faaliyetler önündeki en önemli kısıt olmaya devam etmektedir. 2021 yılının önemli bölümünde gerileyen finansman sorunları yine geçen yılın son çeyreğinde yaşanan finansal dalgalanmalar ile yükselmiştir. Yeni yıla da göreceli olarak yüksek seviyede başlamıştır. İşgücü ve malzeme eksikliği sıkıntısı çok sınırlı kalmaya devam etmektedir. Ancak malzeme eksikliği son üç aydır yaşanan yüksek enflasyon ve malzeme fiyat artışlarından etkilenmiştir. Hava şartları da kış mevsimi ile sınırlayıcı etki yapmaktadır.

Müteahhitlerin Talep Yetersizliği Sorunu Önemli Ölçüde Geriledi

İnşaat sektöründe talep seviyesi inşaat faaliyetlerinde en önemli belirleyicidir. İnşaat sektöründe yeni yılın ilk ayında talep yetersizliği sorunu son yılların en düşük seviyesine gerilemiştir. Talep yetersizliği 2018 yılının ilk yarısında çok düşük seyrederken, 2018 yılı ikinci yarısında önemli ölçüde artmıştır. 2019 yılında uygulanan sıkılaştırıcı ekonomi politikaları ile talep yetersizliği sorunu yıl genelinde artış göstermiş ve temmuz ayında en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2019 yılının ikinci yarısında gerilemeye başlayan talep yetersizliği 2020 yılının ikinci çeyrek döneminde bu kez Covid-19 salgını ile zirve yapmıştır. Salgın karşısında inşaat ve konut sektörüne yönelik alınan önlemler talebi desteklemeye başlamış ve talep yetersizliği sorunu hafiflemiştir.

imsad 02

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ocak Ayında 0,2 Puan Geriledi

İnşaat sektörü güven endeksi yeni yıla durağan başlamıştır. Endeks bir önceki aya göre sadece 0,2 puan gerilemiştir. Güven endeksi mevsimsellik ve yaşanan finansal dalgalanmalar ile 2021 yılını gerileme ile kapatmıştı. Geleneksel olarak yılsonlarında yaşanan bu gerileme 2021 yılında önceki yıllara göre daha kuvvetli gerçeklemişti. Yeni yılın ilk ayında ise güven endeksi durağan kalmıştır.

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi Ocak Ayında 3,0 Puan Düşüş Gösterdi

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi kış aylarında mevsimsellik ile beraber düşmektedir. Yeni yılın ilk ayında inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 3,0 puan gerilemiştir. Mevsimsellik hemen hemen tüm bölgelerde etkisini göstermektedir. Zorlu kış koşulları inşaat işlerini olumsuz etkilemektedir. İnşaat sektöründe mevcut işler geleneksel durağan süreç içinde bulunmaktadır. Ayrıca inşaat maliyetlerindeki artış da mevcut işleri sınırlamaktadır.

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi Ocak Ayında Bir Önceki Aya Göre 1,6 Puan Arttı

Alınan yeni iş siparişleri ocak ayında sürpriz bir artış göstermiştir. Geleneksel olarak yeni yılın ilk aylarında yeni alınan işler seviyesi gerilemektedir. Bu gerilemede mevsimsellik de etkili olmaktadır. Ancak 2022 yılının ilk ayında bu kez yeni alınan işler seviyesi bir önceki aya göre artış göstermiştir. Yeni alınan işler seviyesindeki artış önümüzdeki aylara yönelik olarak yeni inşaat başlangıçları için umut vermektedir.”

Powered by OrdaSoft!