Alüminyum Kullanımının Yapı ve Kentlerin Sürdürülebilirliği Üzerindeki Rolü

Son yıllarda dünyada meydana gelen iklim değişiklikleri, çevre kirliliğinin artması, enerji ve doğal kaynakların hızla tükenmesi insanoğlunun bu konuyu ciddi bir şekilde ele almasına neden olmakta ve bu konu dünya gündeminde geniş yer almaktadır.

Dünya nüfusu son on yılda muazzam bir artış göstermiş ve tahminler sadece 50 -100 yıl içinde dünya nüfusunun yeryüzünün taşıyabileceği maksimum nüfusa ulaşacağını göstermektedir. Bilim insanlarının raporları, gıda ve doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle dünyanın en fazla 10 milyar nüfusu barındırabileceğini gösteriyor. Muhtemelen dünya bu önümüzdeki 50-100 yıl içinde tüm insanlık tarihinde elde edilenden daha fazla değişim ve gelişim yaşayacaktır. Nüfusun kırsal alanlardan ziyade kentsel alanlarda daha fazla artacağı ve şehirlerde yaşayan nüfusun hızla artacağı tahmin edilmektedir. [1]

 

Bir diğer önemli değişim, büyük verinin birikerek artması ve bilgiye ulaşmanın kolaylığı olmuştur. Bu nedenle teknolojinin gelişme hızı sürekli artmaktadır.  Bu hızlı gelişim ve artan nüfus bilinen ürün yaşam döngüsü sürecini Şekil 1’de gösterildiği gibi sürekli kısalmasına neden olmaktadır. Bu da dünyada daha fazla doğal kaynak ve malzemenin kullanılmasını ve dolayısıyla atıkların, çevre kirliliğinin ve emisyonların artmasına neden olmaktadır.

 

 metin yilmaz aluminyum 62 a

 

Şekil 1: Zaman içinde ürün hayat döngüsünün kısalması. [2]

 

2000’li yıllarda tipik bir otomotiv tasarım döngüsü yaklaşık 90 ayın üzerindeyken günümüzde bu döngü 24 ayın altına düşmüştür. Aynı şekilde 2000’li yıllarda alınan bir aracın kullanım süresi de zaman geçtikçe geçmişe göre hızla kısalmaktadır. Ürün ömrünün azalması ve yeni ürünlere olan talebin artması, dünyadaki doğal kaynakların tükenmesine diğer taraftan da çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Malzemelerin maliyeti ve özelliklerinin yanı sıra, geri dönüşüm kolaylığı gelecekte daha da önemli bir faktör olacaktır. 

 

İklim değişikliğinin günümüzde en büyük sorunlardan biri olması nedeniyle, karbon emisyonlarının nedenleri ayrıntılı olarak incelenmekte olup Şekil 2’de gösterildiği gibi karbon emisyonu kaynakları bölümlere ayrılabilir. Toplam karbon emisyonu içinde alüminyumun sorumluluğu sadece %0,6 düzeyindedir. Alüminyum üretiminin sanayiden kaynaklanan karbon emisyonları içindeki payı ise, Şekil 2’de gösterildiği gibi yaklaşık % 3’tür.

 

 

metin yilmaz aluminyum 62 b

 

metin yilmaz aluminyum 62 c

Şekil 2: 2012 yılı itibarı ile dünyada karbon emisyon kaynaklarının dağılımı. [3]

 

Tablo 1: 2010 yılı itibarı ile bazı kritik göstergelerde yıllık tüketim miktarları ve artış oranları. [2-11]

 

metin yilmaz aluminyum 62 d

Tablo 1’de 2010 yılı itibarı ile dünyada kullanılan bazı malzemelerin yıllık tüketim miktarları ve artış trendleri gösterilmiştir.  Alüminyum elektronik sektöründe kullanılan silikon yongadan sonra en yüksek artış oranına sahiptir. Çelik ve alüminyum ürünleri inşaat sektöründe en çok kullanılan metallerdir. Teorik olarak metal ve cam malzemeler herhangi bir kalite ve özellik kaybına uğramadan geri dönüştürülebilirler. Bu aynı veya farklı uygulamalarda bu malzemelerin tekrar tekrar kullanılmalarına olanak sağlar.

 metin yilmaz aluminyum 62 e

Şekil 3:  Geri dönüşüm içerik oranına göre ortalama alüminyum elde etme maliyetinin değişimi. [13]

Bir yapının kullanım ömrü sonuna gelindiğinde, metalik ürünlerinin önemli bir kısmı doğrudan geri dönüştürülebilir. Günümüzde, binalarda kullanılan metalik ürünlerin %90-95’inden fazlası hayat döngüsü sonunda toplanmaktadır. Metalik ürünlerin yüksek ekonomik değeri ve kolay geri dönüşümleri bu oranların yüksek olmasının arkasında yatan esas nedenlerdir. Şekil 3, birincil ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen ortalama alüminyum maliyetini göstermektedir.

Tablo 2’de gösterildiği gibi bir malzemenin geri dönüştürülmüş içerik oranın yüksek olması hem hayat döngüsü sonunda malzemenin değerine hem de o malzemenin ne kadar uzun yıllardır üretildiğine bağlıdır. Uzun yıllar boyunca alüminyum kullanımındaki hızlı büyüme ve alüminyum yapı ürünlerinin tipik olarak 50 yıldan fazla hizmet ömrüne sahip olması, binalardan gelen geri dönüştürülmüş alüminyum miktarının henüz çok sınırlı olduğu anlamına gelir. Artan talebi karşılamak için yeterli geri dönüştürülmüş malzeme olmadığından, birincil alüminyum tedarik zincirinde hala önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, özellikle inşaat sektöründe alüminyum ürünlerinin kullanım ömrü sonunda verimli bir şekilde toplanmasına ve geri dönüştürülmesine rağmen, alüminyum arzındaki ortalama geri dönüştürülmüş içerik oranı hala nispeten düşüktür.

Tablo 2: Yaygın kullanılan bazı yapı malzemelerinin hayat döngüsü sonunda geri dönüşüm oranları ve geri dönüştürülmüş içerik oranları. [4-12]

 metin yilmaz aluminyum 62 f

Alüminyum, inşaat sektöründe kullanılan metallerin arasında en yüksek geri dönüşüm verimliliğine sahiptir. Alüminyum, çelik gibi diğer metallere kıyasla çok genç bir metal olduğundan, geri dönüştürülmüş içerik hala çok küçüktür. Bununla birlikte, Tablo 2’de gösterildiği gibi alüminyum geri dönüşüm veriminin yüksek olması nedeniyle geri dönüştürülmüş içeriğin hızla artacağına inanılmaktadır. Ayrıca, alüminyumun geri dönüşümü için enerji birincil üretimin yaklaşık % 5’i iken, bu çelik için % 20’ler ve cam için% 98’ler civarındadır. [14]

Plastik malzemeler karşılaştırmalarda dikkate alınmamıştır, çünkü ilk geri dönüşüm döngüsünden sonra dahi özelliklerinin hızla bozulması nedeniyle plastiklerin gelecekteki uygulamalarda geri dönüşüm açısından verimli olamayacakları aşikardır. Magnezyum, titanyum, toprakta bulunabilirlik ve yüksek maliyet nedeniyle yapı endüstrisinde yüksek potansiyel malzemeler değildir. Paslanmaz çeliğin, üstün özelliklere sahip olmalarına rağmen ekonomik nedenlerden dolayı yapı endüstrisinde sınırlı uygulama alanlarına sahip olacağı öngörülmektedir.

 Geleneksel malzemelere alternatif olarak geleceğin malzemelerine adaylardan biri kompozit mazemelerdir. Kompozitler esas olarak farklı malzemenin üstün özelliklerini birleştiren en az iki bileşenli malzemedir. Genellikle metaller, seramikler ve plastikler arasında oluşturulan bir çok kompozit malzemeler vardır. Çoğu zaman yapı, bir matris malzemenin içine parçacıklar, iğne yapılı veya lifli takviye malzemeleri ile oluşturulur. Günümüzde yapılarda kullanılan kompozit paneller, sandviç paneller makro yapılı bir kompozit için iyi bir örnek iken, cam takviyeli polyester, mikro ölçekli kompozitin bir örneği ve nano tüp takviyeli kompozitler ise nano ölçekli kompozitler için iyi bir örnektir. Kompozit malzemeler geleneksel malzemelerin çoğuna alternatif gibi görünse de, kompozit malzemelerin en büyük dezavantajı neredeyse geri dönüştürülemez olmalarıdır. Kompozit malzemelerin yapısı küçüldükçe, geri dönüşüm olasılığı ve verimliliği azalır. Binaların malzeme ve bileşen tasarımlarının estetiği, işlevselliği ve ekonomisi kadar, yıkım, demontaj ve ayırma aşamalarındaki verimliliği (geri dönüşüm) yarının yapılarında hayati önem taşıyacaktır.

Gelecekti malzemelerin fiziksel özelliklerinin yanı sıra malzemelerin geri dönüşüm özelliklerinin, yapılarda kullanılıp kullanılmayacağının karar verilmesinde çok önemli olacağı anlaşılmaktadır. Alüminyum, yapı endüstrisindeki temel malzemelerden biridir. Diğer malzemelere kıyasla genç bir metal olduğu için geri dönüşüm oranı hala oldukça düşüktür, ancak zamanla hızla bu oran hızla artacaktır. Gelecekte, yüksek geri dönüşüm verimliliği ve yüksek korozyon direnci, bulunabilirliği, düşük yoğunluğu, yüksek mukavemeti olan alüminyumun, kullanım oranının hızla artacağı kesindir.

 

metin yilmaz aluminyum 62 g

 

KAYNAKLAR

1. A. Kiersz, The world could have another billion people in thirteen years, Jul.29,2015, Business Insider.

2. M. Yılmaz “ The Role of Aluminium on Sustainability of Buildings and Cities for the Current and Future Applications” SBE16, Sustainable Built Environment- Istanbul 2016.

3. J. Allwood, Sustainable Materials: With Both Eyes Open, CPSL’s annual  report  of Cambride Un., 2012.

4. T. G. Gutowski, J. M. Allwood, C. Herrmann, S. Sahni, A Global Assessment of  Manufacturing, Annual Reviews MIT,2013. 

5. “Concrete CO2 Fact Sheet”, National Ready Mixed Concrete Association, February 2012.

6. Resource efficiency in the building sector”, Final Report,  Copenhagen Resource Inst. Rotterdam, 23 May 2014.

7. D. J. Harris, A quantitative approach to the assessment of the environmental impact of building materials, Building and Environment 34 (1999) 75 I-758,

8. G. P. Hammond and C. I. Jones, Embodied energy and carbon in construction materials, Proceedings of the Institution of Civil Engineers Energy 161, May 2008 Issue EN2, Pages 87–98.  

9. I.Z. Bribián, A.V. Capilla, A. A. Usón, Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential, Building and Environment, 46 , 1133, 140, 2011.

10. R.M. Pulselli, E. Simoncini, F.M. Pulselli, S. Bastianoni, Emergy analysis of building manufacturing, maintenance and use, Energy and Buildings 39 (2007) 620–628.

11. Recycling of end-of-life building glass,Glass for Europe, www.glassforeurope.com

12. Sustainability of aluminium in buildings, Eurpoen Alumnium Association, www.eurpoean-aluminium.eu

13. M.Yilmaz, 2023 Projections of Turkish Aluminium Sector, – ALUS 06, 6th Aluminium Semposium, Istanbul -2013.

14. Global Aluminium Recycling: A Cornerstone of Sustainable Development. The Global Aluminium Recycling Committee Report, International Aluminium Institute, 2009.

Powered by OrdaSoft!