aluminyum sektorAlüminyum Sektöründe Markalaşma Süreci İnovasyon İle Doğru Orantılıdır

Alüminyum, özellikle inşaat, otomotiv, dayanıklı tüketim, ulaştırma ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere endüstrinin ve yeni teknolojilerin de gelişmesiyle her geçen gün kullanımı artan bir ürün. Dünyadaki alüminyum tüketiminin yıllar içinde artması ve önümüzdeki 10 yıl içinde sektörün yılda yüzde 5 ile 7 arasında büyümesi öngörülüyor.

 

 

 

aluminyum sektor 49a

Bu büyüme öngörüleri, önemli bir ihracat potansiyeli olan Türkiye alüminyum sektörü için de bir fırsat. Bu fırsatı değerlendiren Türkiye, gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olan kişi başına düşen alüminyum kullanımını artırma fırsatı da yakalayacak. Dünyadaki toplam alüminyum pazarının büyüklüğü 130 milyar dolar, Türkiye alüminyum sektörünün büyüklüğü ise yaklaşık 4 milyar dolar ve dünya alüminyum pazarından yüzde 3.25 pay alıyor. Önemli bir büyüme potansiyeline sahip olan ve Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelen alüminyum sektörünün gelişiminin sürdürülebilirliği için, teknolojik altyapının güçlendirilmesi önem kazanıyor. Bunun yolu ise inovatif çalışmalara ağırlık vermekten, Ar-Ge yatırımlarının artırılmasından geçiyor. Sektörün gelişmesi, Türkiye’nin alüminyum konusunda bir marka haline gelmesi, dünyada daha da saygın bir yer edinebilmesi için önemli. Böylece dünyada kalite, nitelik ve çeşitlilikte üretimi ile önemli bir ticaret hacmi kazanmış olan alüminyum sektörü, marka imajını güçlendirdiği takdirde uluslararası pazarlarda daha da rekabetçi hale gelecek.

 

aluminyum sektor 49b

Birincil Alüminyum Üretiminde Çin Lider Konumda

Dünyada 2014 yılında 53 milyar 127 milyon ton birincil alüminyum üretildi. Birincil alüminyum üretimi, dünya toplam alüminyum ticaretine paralel bir yapı gösterdi. Dünyada yaşanan ekonomik krizler, birincil alüminyum üretiminin düşmesine, dünya ticaretinde ise ithalat ve ihracat dengesinin bozulmasına yol açtı. 2014 yılında 27,5 milyon ton ile dünyanın en büyük birincil alüminyum üretimini yapan Çin, dünya üretiminin yüzde 52’sini gerçekleştirdi. Avrupa ve Amerika’da yıllar içinde birincil alüminyum üretimi azalırken Çin son 20 yıl içinde üretimini katlayarak artırdı ve dünyanın en büyük birincil alüminyum üreticisi oldu. Son 14 yılda alüminyum sektöründe ortalama her yıl yüzde 6’lık bir büyüme yaşanan dünyada 2014 yılı itibari ile 57,3 milyon dolar değerinde 24,9 milyon ton alüminyum hammadde ithalatı gerçekleşti. En büyük alüminyum hammadde ithalatı yapan ülkeler sırasıyla ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Kore, İtalya ve Türkiye’dir. Türkiye 2014 yılında dünya alüminyum hammadde ithalatının yüzde 4.4’ünü gerçekleştirerek 7’nci sırada yer aldı. Türkiye 2014 yılında 2,5 milyar dolar değerinde, 1,9 milyon ton alüminyum hammadde ithalatı yaptı. Dünya alüminyum satışlarında ilk üçe sırasıyla Çin, Almanya ve ABD yer alıyor. Türkiye dünyadaki toplam alüminyum satışının yüzde 1.5’ini gerçekleştirerek 21’inci sırada yer alıyor. Bugün dünyada alüminyum ithalatı yapan birinci ülke Almanya iken onu ABD ve Japonya takip ediyor. Türkiye, toplam dünya alüminyum ithalatından yüzde 2 pay alarak 15’inci sırada yer alıyor. Türkiye en büyük birincil alüminyum ithalatını Rusya’ya yapıyor, ardından Tacikistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler geliyor.

aluminyum sektor 49c

 

aluminyum sektor 49d

 

Dış Ticarette En Büyük Kalem, Birincil Alüminyum

Türkiye’nin alüminyum dış ticaretinde yıllar içinde en büyük kalemi, birincil alüminyum ithalatı oldu ve bu kalem toplam alüminyum ithalatının yaklaşık yüzde 80’inini oluşturuyor. Türkiye ithal ettiği alüminyum miktarının yüzde 60’ı kadar alüminyumu ihraç ediyor. Ülkemiz alüminyum hammadde ihtiyacının yüzde 95’ini ithal ederek ara-mamul ve son mamul seviyelerinde dünyada önemli ihracatçı ülkeler arasına girdi. Türkiye alüminyum üretimi ve ihracatının en güçlü olduğu yarı-mamul üretim sektörleri olan ekstrüzyon sektöründe dünya ticaretinin yüzde 4’ünü gerçekleştiriyor ve dünyada 7’nci sırada yer alıyor. Yassı mamulde Türkiye dünya ticaretinin yüzde 2.2’si ile dünyada 11’inci sırada, alüminyum folyo ihracatında da yüzde 2.5 pay ile 7’nci sırada yer alıyor. Yassı mamulde de en büyük ihracat Almanya’ya yapılıyor. Ekstrüzyon ürünlerinden farklı olarak yassı mamul ihracatının yapıldığı ilk beş ülke Avrupa ülkeleridir. Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler alüminyum pazarlarına da etki etti, bu etki bir önceki sene kaydedilen büyüme oranlarını yavaşlattı.

 

aluminyum sektor 49e

Türkiye Alüminyum Sektörünün Gelişimi

Ülkemizde alüminyum sektörü, özellikle Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nin devreye alınması ile birlikte hızlı bir üretim ivmesi kazandı. 1950’lı yıllarda üretim malları grubunda yer almaya başlayan alüminyum, döküm sanayi ve iletken teli olarak başlayan üretim sürecine, alüminyum mutfak kapları ve bu kapların üretiminde kullanılan yassı mamullerle birlikte ekstrüzyon sanayi ve diğerleri ile devam etti. 1980’li yıllardan itibaren ülkemize gelmeye başlayan Uzakdoğu malı ekstrüzyon preslerinin düşük yatırım maliyeti ve alüminyumun sanayi içinde kendisine hızla ikame ürün olarak alan açması, ekstrüzyon kapasitesini hızla artırdı.

Avrupa’da işçilik maliyetlerinin yüksek olması, bizlerden çok önce çevre kanunları ve yaptırımlarının uygulamaya konulması Avrupa’da özellikle kirli ve kimyasal içerikli imalatı zor veya maliyetli hale getirdi. Bu da Türkiye alüminyum sanayisinin pazarda güçlenmesine neden oldu.

aluminyum sektor 49f

Powered by OrdaSoft!