cizgi buyuk banner

EDİTORYAL

kemalbeysmllPandemiden Çıkış İçin Zemin Oluşturduk

Pandemi döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan işletmeler ve firmalarımız, normalleşme sürecinin kazanımlarıyla yeniden ticari hayatlarına devam etmeye başladı. Bu süreçte yıl sonu hedefleri ile gelecek beklentileri revize edildi. Sürecin en az hasarla atlatılması yönünde gerçekçi bir tutum sergilendi.

ALU&Art Dergisi olarak yeni sayımızda, firmalarımızın pandemi döneminde yaşadıkları zorlukları, bunların aşılması noktasında sergiledikleri üstün performansı, pandemiye rağmen elde ettikleri başarılarını onların gözünden sizlerle paylaştık. Normalleşme süreciyle yeniden firma ziyaretlerimizi gerçekleştirerek, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hasret giderdik.

Firmalarımızın röportajlarının yanı sıra sektörümüzün öncü kuruluşlarının değerlendirmelerini sayfalarımıza ekledik. Türkiye’de bilimin gelişimi yönünde öncü adımlar atan TÜBİTAK’ın çalışmalarını, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin USTA röportajımızla sayfalarımıza taşıdık. Sektörümüzün öncü kuruluşlarından İDDMİB’in her sene geleneksel olarak düzenlediği İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri’nde üstün başarı gösteren firmalarımızın farklı kategorilerde aldıkları ödüllere, haberlerimizde yer verdik.

15 yıldır aralıksız olarak sizlerle buluşturduğumuz Win&ARTProje / ALU&Art Dergilerimizi hazırlarken bir yandan da yayıncılık ve reklamcılık alanlarındaki köklü tecrübesinden ilham alarak faaliyete geçirdiğimiz AKD Kurumsal Danışmanlık firmamızın yapılanma süreci içerisinde olduk. 15 yıldan bu yana şirket ve kurumların kurumsal iletişim çalışmaları çerçevesinde ihtiyaca yönelik çözümler üreten firmamız, bu yapılanma sürecinin ardından yepyeni bir yüze kavuştu. Kurumsal iletişimin tüm alanlarına dokunan AKD Kurumsal Danışmanlık olarak çözüm odaklı hizmetimizle şirket ve kurumlara markalaşma, kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya yönetimi, Google SEO çalışmaları, dijital pazarlama, prodüksiyon, promosyon ve organizasyon gibi hizmetler sunarak iletişim dünyasının tüm dinamiklerini yeniden tanımlıyoruz.

Normalleşme süreciyle ekonomimizde üretim ve ihracat odaklı sevindirici gelişmeler içerisindeyiz. Yeni sayımızda yer alan haberlerimizde, bu gelişmeleri firmalarımızın sözcülüğünde sizlere aktarmaya çalıştık. Geleceğe dair umudumuzla, ülkemizin geleceği adına yaşanacak en güzel gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı ve umut dolu günler dileriz.

imza


E - DERGİLER

alu67kpk            

 

kosgeb logo

KOSGEB Tarafından KOBİ’lere Verilen Destekler

Sektörümüzde faaliyet gösteren ve KOBİ statüsündeki okuyucularımızın  faydalanabilmesi için hazırladığımız ‘KOBİ Destek Programı’ ile ilgili bilgiler… KOSGEB hizmet  ve desteklerinden, 250  kişiden  az  çalışan istihdam eden ve yıllık net satış  hasılatı  ya da  mali bilançosu  40 milyon TL’yi aşmayan ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit  edilen  sektörlerde faaliyet  gösteren KOBİ’ler ile bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen girişimciler yararlanabilmektedir.

 

 

 

kosgeb 28a

KOSGEB hizmet  ve desteklerinden, 250  kişiden  az  çalışan istihdam eden ve yıllık net satış  hasılatı  ya da  mali bilançosu  40 milyon TL’yi aşmayan ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit  edilen  sektörlerde faaliyet  gösteren KOBİ’ler ile bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen girişimciler yararlanabilmektedir.

Bu şartlara haiz  KOBİ’ler, KOSGEB Veri Tabanına  kaydını tamamladıktan sonra gerekli  belgeleri hizmet  merkezlerine teslim ederek, kendilerine uygun  destek programlarına başvurularını yapabilirler.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında; Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile bilim ve teknolojiye  dayalı  yeni fikir ve buluşlara sahip küçük  ve orta büyüklükteki  işletmeler ve girişimcilerin  geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri,  bir milyon TL’ye kadar desteklenmektedir.

KOBİ Proje  Destek Programı ile işletmelerin;  üretim,  yönetim-organizasyon, pazarlama, dış  ticaret, insan  kaynakları, mali işler  ve  finans,  bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda  sunacakları projeleri  150  bin TL’ye kadar desteklenmektedir.

Tematik Proje Destek Programı ile makro  strateji  dokümanlarında  işaret  edilen  öncelikler  dikkate  alınarak, belirlenen tematik  alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların  karşılanması, uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun  sağlanması ve meslek kuruluşlarının  KOBİ’leri geliştirmek  amacıyla daha fazla  proje  hazırlamaları hususlarının teşviki  amaçlanmıştır. Program ile işsizliğin  yoğun  olduğu yerlerde üniversiteler, sivil toplum  kuruluşları,  meslek odaları ve yerel yönetimler  başta olmak üzere yerel aktörler  tarafından hazırlanan projelere Meslek Kuruluşu Destek Programı marifetiyle  150  bin TL’ye kadar geri  ödemesiz destek sağlanmaktadır.

KOBİ’lerin ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak  laboratuvar, ortak  imalat  ve hizmet  sunumu gibi  konularda  bir araya gelerek birleşmelerini, işbirliği ve ortaklık yoluyla oluşturdukları katma  değeri büyütmelerini hedefleyen İşbirliği-Güçbirliği  Destek  Programı ile  KOBİ’lere  250  bin TL’ye kadar geri  ödemesiz, 500  bin TL’ye kadar geri  ödemeli destek sağlanmaktadır.

kosgeb 28b

Girişimcilik Destek Programı, girişimciliği  desteklemek ve yaygınlaştırmak, başarılı   ve  sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını  sağlamak, girişimcilik  kültürünü  yaygınlaştırmak, İş Geliştirme  Merkezleri’nin  kurulması  ile girişimciliğin  geliştirilmesine   katalizörlük   yapmak,  istihdamı   artırmak   ve yerel  dinamiklere dayalı  girişimciliği  desteklemek amacıyla  yürürlüğe alınmıştır.  Bu  program kapsamında  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile genel ve  özel  hedef gruplarına ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimleri  verilmektedir. Bu eğitim  programından mezun olanlardan İş Planı  hazırlayıp KOSGEB’den  onay alan girişimcilere Yeni Girişimci Desteği kapsamında 30  bin  TL’ye kadar geri  ödemesiz ve  70  bin TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmaktadır.

Yine Girişimcilik Destek Programı içerisinde yer alan  İş Geliştirme Merkezi  Desteği kapsamında 750.000 TL’ye kadar İŞGEM Kuruluş Desteği ve 100.000 TL’ye kadar İŞGEM İşletme  Desteği ile KOBİ’ler geri ödemesiz olarak  dolaylı yoldan  desteklenmektedir.

Genel  Destek Programı ise  proje  hazırlama kapasitesi düşük  KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine  yeni  dâhil  olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de  mevcut KOSGEB  desteklerinden  faydalanması amacıyla kurgulanan ve fuar, tanıtım, eşleştirme,  nitelikli eleman  istihdamı,   danışmanlık,  enerji verimliliği,  sınaî  mülkiyet  hakları,  tasarım, belgelendirme, test  ve  analiz  gibi  alanlarda KOBİ’ler 220  bin  TL’ye kadar desteklenmektedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile İMKBGİP’te işlem görmek üzere halka  arz edilecek KOBİ’lerin ilk halka  arzına  ilişkin maliyetleri 100 bin TL’ye kadar geri ödemesiz  olarak  desteklenmektedir.

KOSGEB’in  bu   destek  programları dışında,  işletmelerin; üretim,  kalite ve standartlarını artırmaları,  finansman sorunlarının çözümü, istihdam oluşturmaları, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen; bütçe  imkanları  dahilinde uygulanan “Kredi Faiz Destek Programları” bulunmaktadır.

Bu  programlar kapsamında  2003  yılından  beri  KOSGEB; kamu  bankaları, özel  bankalar, katılım bankaları ve  diğer finans  kuruluşları  ile yaptığı  protokollerle, KOBİ’lere kullandırdığı kredilerin  faiz/kâr payı,  komisyon  vb. giderlerini  karşılamaktadır.

KOSGEB destek ve kredi programlarının yanı sıra, KOBİ’lerin ihtiyaç ve talepleri  doğrultusunda, hizmet  merkezlerimiz bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlar vasıtasıyla test ve analiz hizmetleri verilmektedir.

Bunların   haricinde,  tüm  kamu   kurum/kuruluşları  ile  özel sektör  tarafından sunulan destek ve  hizmetler  konusunda Hizmet Merkezlerince KOBİ’lere bilgi sunulmakta, KOSGEB destek ve hizmetlerinin  tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, KOBİ’lere yönelik bilgilendirme ve tanıtım programlarına katılım sağlanmakta, protokoller  ve projeler  bazında işbirliği yapılmaktadır.

Tüm bu  bilgiler ışığında verilen  destekleri takip  ederek, firmanıza en uygun  desteklerden faydalanmak üzere yapmanız gereken ilk adım; www.kosgeb.gov.tr ziyaret edip,  KOBİ beyannamenizi   oluşturmaktır. Ardından  bağlı   olduğunuz bölgedeki KOSGEB  şubesindeki size   özel  danışmanınız, ihtiyacınız  dahilindeki destekler  için  sizi  yönlendirecektir. Fuar,  tanıtım,  dergi  reklamları,  broşür – katalog çalışmaları, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı,  danışmanlık, enerji verimliliği,  sınai  mülkiyet  hakları,  tasarım, belgelendirme, test  ve analiz  gibi alanlarda destek almak  için ayrıca  danışmanlık şirketlerinden de  destek alabilirsiniz.  Gerekli şartları oluşturduktan sonra bu desteklerden  yararlanmamanız için hiçbir sebep yok. Sektörümüzde de birçok çözüm ortağımız bu  desteklerden  yararlanıyor. Siz de  en  kısa  sürede başvurunuzu gerçekleştirip, bu desteklerden yararlanabilirsiniz.