Türkiye Alüminyum Sektörü Dış Ticaret Özet Verileri Ocak - Kasım 2020 dönemi

  • TÜİK tarafından yayınlanan Dış Ticaret verilerine göre alüminyum mamul ve yarı mamullerden oluşan toplam ihracatımız 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına (2019 Kasım) göre % 3,4 artarak 78.900 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

  • Kasım 2020’de, Avrupa Ortak Pazarına yapılan ihracatımızda %13.1’lük bir artış gerçekleşmiştir. Avrupa ülkelerine olan ihracatımız İspanya hariç olmak üzere stabil olarak devam etmiş görünmektedir.
  • Ürün grupları bazında ekstruzyon ürünlerindeki ihracat artışı devam etmiş, yassı ürünler ve diğer yarı mamul / mamul ürünler ise geçmiş aylara göre aynı seviyesini korumaktadır.
  • 2020 yılının ilk 11 ayında (Ocak - Kasım) toplam alüminyum ihracatımız 2019 yılının aynı dönemine göre % 4,3 oranında azalarak 819 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde Avrupa Ortak pazarına olan ihracatımız ise %4,5 oranında gerilemiştir.
  • Toplam alüminyum (hammadde dahil) ithalatımız ise Ocak - Kasım döneminde toplamda %5,3 artarak 1,49 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
  • Pandemi nedeni ile Nisan’da 1400 ABD Doları seviyesine gerileyen LME fiyatları Kasım 2020 itibari ile 1900$ - 2000$ bandında seyretmiş olup içinde bulunduğumuz günlerde 2000$ seviyesindedir.

Kasım ayı Alüminyum Ürünleri İhracatımız (2017, 2018, 2019 ve 2020 karşılaştırması)

Türkiye’nin alüminyum ürünleri ihracatı 2020 yılının Kasım ayında 2019 yılı Kasım ayına göre %3,4 artarak 78.900 ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat gelirimiz ise %6,6 artarak 274 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Kasım ayında Avrupa Ortak Pazarı’na olan ihracatımız 2019 Kasım ayına göre %13,09 oranında artış göstermiştir.

Toplam Alüminyum Ürünleri İhracatımız (2017 - 2020 yılları arası aylık bazda değişim)

Alüminyum ihracatımızın aylık seyri, COVID-19 salgının etkisi ile Mart - Mayıs ayları arasında ciddi düşüş göstermiş, Haziran ayından itibaren kısmen toparlanma içine girmiştir. Kasım 2020’de de geçtiğimiz yıllardaki artış eğilimi devam ederek, genel olarak olumlu bir tablo ortaya koymuştur.

Alüminyum Ürünleri İhracatımız (2017 - 2020 yılları 1 Ocak - 31 Ekim dönemi, kümülatif karşılaştırma)

Türkiye’nin toplam alüminyum ürünleri ihracatı 2020 yılı Ocak – Kasım toplamında % 4,3 gerileyerek 819 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Avrupa ortak pazarına olan ihracatımız ise tonaj bazında COVID etkisi ile 2020 yılının ilk on bir ayında % 4,5 azalarak 498 bin tona gerilemiştir.

Ülkeler Bazında İhracatımız

Kasım 2020’de alüminyum ihracatımızda yalnızca İspanya’ya (%-14) yapılan ihracatta düşüş gözlemlenmiş, seçili diğer ülkelerde toparlanma devam etmiştir; Almanya %4, Birleşik Krallık %39, Fransa %51, İtalya %20, ABD ise %7 artış göstermiştir.

Yarı Mamul Gruplarına Göre Kasım Ayı İhracatındaki Değişimler

2020 yılının Kasım ayında, önceki yıllara göre, ekstrüzyon ürünlerinin ihracatında %16’lık, Folyo’da %11’lik bir artış eğilimi gerçekleşmiştir. Yassı ürünlerde %9, diğer ürünlerin ihracatında ise %2 oranında gerileme gerçekleşmiştir.

Yarı Mamul Gruplarına Göre Ocak - Kasım Ayları Toplam İhracattaki Değişimler

2020 yılının Ocak – Kasım toplamı önceki yıllara göre ekstrüzyon (7604) ürünlerindeki ihracatımız % 14’lük bir artış gösterirken, yassı ürünler ve diğer mamul ve yarı mamullerden oluşan ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre pandemi etkisi ile gerilemeye devam etmiştir (yassı ürünler: %-11, folyo: %-9).

Alüminyum İthalatımız (Kasım ayı 2017, 2018, 2019 ve 2020 karşılaştırması)

2020 yılı Kasım ayında alüminyum ithalatımız tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 artarak 145 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat için ödenen bedel ise %12,2 artarak 304 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Alüminyum ithalatımızın %68’sı işlenmemiş alüminyumdur. (geçen ay: %76)

Alüminyum Ürünleri İthalatımız (2017 - 2020 arası Ocak – Kasım ayları kümülatif karşılaştırmaları) 2020 yılı Ocak - Kasım döneminde toplam alüminyum ithalatımız tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre

% 5,3 artarak 1,5 milyon ton olmuştur. Aynı dönemde ithalat için ödenen bedel ise % 2,8 azalarak 3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde gerçekleşen Alüminyum ithalatımızın %64’ü işlenmemiş alüminyumdur.

LME fiyatı, Spot alış, USD/ton

COVID-19 etkisi ile Nisan ve Mayıs aylarında ciddi bir düşüş gösteren LME fiyatları, yeniden denge seviyelerine ulaşarak Kasım ayını 1900$ - 2000$ seviyesinde kapatmıştır ve Aralık sonu (2020) itibariyle 2000 ABD Doları bölgesinde fiyatlanmaktadır.

Kaynak: TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

talsad

Powered by OrdaSoft!