imkonİMKON Genel Başkanı Tahir TELLİOĞLU:“Yerli Üretimin Destekçisiyiz”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir TELLİOĞLU, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen, inşaat sektöründe yerli ve milli malzemelerin kullanımının önünü açan düzenlemeye ilişkin “Bizler, İMKON olarak dün olduğu gibi bugün de yerli üretimin destekçisiyiz” açıklamasında bulundu.

 

 

 

imkon 1a

Röportajımıza başlarken bize İMKON’un yapılanması hakkında bilgi verebilir misiniz?

İMKON, Türk inşaat sektöründe ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren müteahhitleri temsil eden 3 federasyonun birliğini sağlayarak 2013 tarihinde kuruldu. Türkiye’deki 120 bin yapı müteahhidini çatısı altında toplayan İMKON; Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu, Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİMFED), Ege Müteahhitler Federasyonu (MÜFED), Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (BİM-FED), Karadeniz Müteahhitler Federasyonu (KİMFED) ve bu 5 federasyona bağlı 51 dernek ile müteahhitlerimizin yurtiçi ve uluslararası sektörel, ekonomik, yerel yönetimler ve hükümet ile olan sorun ve taleplerine çözüm üretmek; sektörel birliği sağlamak, müteahhitlik mesleğinde genel dayanışmayı tesis etmek, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, sektörel dürüstlüğü, güveni ve kaliteyi hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını yerleştirmek, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi ve istihdamın arttırılması, sürdürülmesi amacıyla çalışmaktadır. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu müteahhitlik sektöründe Türkiye’nin en büyük ve en geniş yapılanmaya sahip mesleki ve sektörel üst kuruluşudur.

Hayata geçirdiğiniz projelerden örnekler verebilir misiniz?

İMKON olarak bu zamana kadar çok önemli projelere imza attık. Örnek vermek gerekirse, Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te yürüttüğümüz projemiz Türk inşaat sektörünün gücünün temsili niteliğindedir. Özbekistan yönetimindeki değişiklik ile birlikte Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alisher AGZAMHADJAEV ile dost ve kardeş ülke Özbekistan ile kopuk olan ülke ilişkilerimizi daha yakın işbirliğine ve ticari ortaklığa dönüştürme gayretleri içerisinde çalışıyoruz. İMKON olarak meslektaşlarımızın uluslararası iş sahalarına en sağlıklı şekilde taşımanın yollarını oluşturma çabasındayız. Bu amaçla; başta Afrika olmak üzere, Orta Asya ve Özbekistan’da ciddi çalışmalarımız ve yakın temaslarımız var. Özellikle Özbekistan Ankara Büyükelçimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, Özbekistan’da başta müteahhitlik hizmetlerinde ve inşaat malzemeleri üretiminde işbirliği içerisinde çalışma kararı aldık. Özbekistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mubin MİRZAEV, Taşkent Valisi O. RUSTAMOV, Taşkent Belediye Başkanı N. HUSANOV, Buhara, Semerkant, Hamerzah gibi illerin valileri ve belediye başkanları ile konfederasyonumuzda çok verimli toplantılar gerçekleştirdik.

Özbekistan, 35 milyona yakın nüfusuyla Türkiye’den çok daha genç nüfusa sahip olan bir ülke. Başkenti Taşkent, 3,5 milyona yakın nüfusuyla 700 bin yapı konutunu barındıran, bu konut stokunun en az yüzde 50’si 70 yıllık bina ömrünü tamamlamış, kentsel dönüşüm gerektiren yapılardan oluşuyor. Hızlı nüfus artışıyla doğan yeni ihtiyaçlarla birlikte gelecek 10 yıl içerisinde özellikle Taşkent’te 500 bine yakın konut ve diğer yaşam alanlarına ihtiyaç duyulacak. Taşkent’e yakın, dönüşüm bölgesinde 230 hektarlık bir alanda kurulacak olan Muratşah kenti ve yine Özbekistan, Hamerzah, Buhara gibi birçok kentin de ihtiyacı olan konut adedi yaklaşık 1,5 milyon civarında. Yine buna paralel olarak ciddi bir otel ihtiyacı da mevcut. Bütün bu yatırımlar, ortalama ilk, orta ve uzun vadede 5-15-30 milyar dolar civarında bir inşaat yatırımı anlamına geliyor. Bu da irili ufaklı ve büyük çapta yaklaşık 3000’e yakın inşaat firmasına iş fırsatı doğacağına işaret ediyor. İMKON koordinasyonu ile yürütülecek olan bu proje müteahhitlerimize olduğu kadar yerli üretim yapan firmalarımıza da önemli imkânlar sağlayacak.”

İnşaat sektörünün içerisinde bulunduğu döneme ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?

2020’ye tüm dünyayı etkileyen büyük bir salgınla girdik. 2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı saran COVID-19 Pandemisi, 2020 başından itibaren dünyanın tek ve ortak gündemi hâline geldi. Salgın, birçok sektör için adeta bir dayanıklılık testi oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süresince ülkemizde de birçok iş kolu ekonomik olarak olumsuz etkilendi. 2018 yılı ikinci yarısında ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik bunalım ile yaşanan yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte inşaat sektörü durma noktasına gelmişti. 2020 başlarında tekrardan hareket başlamıştı ki pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Fakat haziran ayının başında konut kredi faiz oranlarındaki düşüşle birlikte sektör tekrar harekete geçti. Çok kısa bir sürede mevcut yapı stoğu önemli ölçüde azaldı. Yapı stoğunun azalması ve inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte firmalar yeni projelerini hayata geçirmeye başladı. Kentsel dönüşüm projelerinin de etkisiyle sektörümüz hareketli bir dönem geçiriyor diyebiliriz.

 

imkon 1b

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen yerli malzeme kullanımının önünü açan düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

İMKON olarak “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin İnşası İçin…” sloganıyla yola çıkan bir kurumuz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM’un açıkladığı inşaatta yerli ürün hamlesinin en büyük destekçisi İMKON olacaktır. Ülkemizde geçmişte daha yaygın olmakla birlikte “yerli marka kalitesizdir” algısı mevcut. Bu algıyı hep birlikte yıkmalıyız. Bu konu ile ilgili olarak müteahhitlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Ancak belirtmeliyim ki bizlere düşen sorumluluğun çok daha fazlası da üretici firmalarımızın omzunda. Sektörümüzde ithal ürünler daha çok büyük projelerde kullanılıyor. Yerli ürünleri küçük ve orta ölçekli müteahhitlerimiz yaygın olarak kullanıyor. Yerli üreticilerimiz son 10 yılda büyük gelişme gösterdi. Ar-Ge ve kaliteye daha çok önem verilir, yerli ürün kullanımı da kamu tarafından desteklenirse hem müteahhitlerimiz hem de üretici firmalarımız çok daha güçlü hale gelir. Unutmayalım ki bir meslek grubunun, mesleğine sahip çıkarak geleceğini şekillendirebilmesi, o meslekte faaliyet gösteren aktörlerin gücü ve etkinliğiyle doğru orantılıdır. Sürekli gelişen dünyada, bizler de bu gelişime ayak uydurmalı ve değişen şartlara göre şirketlerimizi, ürünlerimizi yeniden yapılandırmalıyız. 

 ‘Made in Turkey’ algısının iç pazarda hak ettiği değeri görmesi için yerli malzemeye duyulan güvenin artması gerektiğine inanıyoruz. Türk ekonomisinin ve yerli sermayenin karşı karşıya kaldığı çok önemli bir tehlike var. O da global sermaye grupları. Maddi yönden çok güçlü olan bu sermaye grupları girdikleri bölgelerde yerli sermayeye yaşam hakkı tanımıyor. Türkiye’de de finanstan enerjiye, sağlıktan iletişime kadar birçok sektörde faaliyetlerini acımasız bir şekilde sürdüren bu sermaye grupları karşısında yerli üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın acil tedbir almaları gerekiyor. Bu tedbirlerin başında da ‘birlikte hareket etmek, birbirimiz ile çalışmak’ geliyor. İnşaat sektörü başta olmak üzere, yerli sanayinin global sermaye karşısında tutunabilmesi için, gerek ticari gerekse bilgi paylaşımı ile rekabet avantajlarımızı geliştirmek zorundayız. Herkes mesleğine ve sektörüne sahip çıkacak. Mesleğe ve sektöre sahip çıkabilmek için, yaptıkları işlerle Türk tacir ve sanayicilerinin daha güçlü bir konuma gelmeleri şarttır.

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

İnşaat sektörü başta olmak üzere, yerli sanayinin global sermaye karşısında tutunabilmesi için, gerek ticari gerekse bilgi paylaşımı ile rekabet avantajlarımızı geliştirmek zorundayız. Herkes mesleğine ve sektörüne sahip çıkacak. Mesleğe ve sektöre sahip çıkabilmek için, yaptıkları işlerle Türk tacir ve sanayicilerinin daha güçlü bir konuma gelmeleri şarttır. Bizler, İMKON olarak dün olduğu gibi bugün de yerli üretimin destekçisiyiz. Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri olarak, sektörümüzde yaşanan çok önemli gelişmeleri sayfalarınıza aktardığınız için teşekkür ederiz.

Tahir TELLİOĞLU, İMKON Chairman-General: “We are the Supporter of Domestic Production”

Tahir TELLİOĞLU, Chairman-General of the Confederation of Construction Contractors (İMKON) stated “We, as İMKON, are the supporter of the domestic production today, just like we were yesterday”, in response to the regulation implemented by the Ministry of Environment and Urbanization intended to smooth the path of the use of domestic and homemade materials in the construction sector.

Powered by OrdaSoft!