Türkiye Alüminyum Sektörü Dış Ticaret Özet Verileri

Ocak - Aralık 2021 Dönemi Raporu

Türkiye Alüminyum Dış Ticaret Özet Verileri

2021 yılı Aralık  ayında ihracat artışımız güçlü bir şekilde devam etmiştir. Aralık ayında toplam alüminyum ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına (2020 Aralık) göre % 43.1 artarak 122.183 ton olarak gerçekleşmiştir.

Aralık 2021’de, Avrupa Ortak Pazarına yapılan ihracatımızda güçlü artış eğilimi %63.1 ile devam etmiştir. Avrupa ülkelerine olan ihracatımızdaki, güçlü artış eğiliminde ABD’nin Çin kaynaklı alüminyum ekstrüzyon ürünlerine Kasım 2020 den başlayarak ve yassı levha ürünlere ise Şubat 2021 den itibaren uygulamaya başladığı AD vergileri önemli rol oynamıştır.

Aralık 2021’de ürün grupları bazında yassı mamul ihracatımızdaki artış %54 ile (28.7 bin ton) geçmiş ayların üzerinde bir seviyeye ulaşmış, ekstruzyon ürünlerinde ise ihracat artışı %44 ile (42,1 bin ton) ile devam etmiştir.

Aralık ayında toplam alüminyum ürünleri ihracatımız 122.1 bin tonu aşarak, on ay üst üste yüz bin ton seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Alüminyum Dış Ticaret Özet Verileri

2021 yılı Ocak – Aralık dönem toplamı olarak ihracatımız %42.7 artış ile 1.28 milyon tonu geçmiştir.

Bu dönemde Avrupa Ortak Pazarına yapılan ihracatın ağırlığı devam etmekte olup bu ülkelere yapılan ihracatımız %58 artmıştır. Ürün grupları bazında ise, ekstrüzyon ürünlerinde 2021 yılı Ocak - Aralık dönem toplamında 426 bin tonluk ihracat (%49.7’lik artış), yassı ürünlerde ise 314 bin tonluk ihracat (%44.5) artışı ile rekor düzeye ulaşmıştır.

2021 yılı Ocak - Aralık dönemi toplam ihracat gelirimiz ise ABD Doları bazında %69.1 artarak 5.1 milyar $’ı (5,174,280,760 $) geçmiştir.

İthalat tarafında ise Ocak - Aralık dönem toplamı olarak 2.4 milyon tonluk (%46.7 artış) birincil alüminyum ve mamul ithalatı artışı gerçekleşmiştir. Buna ilave olarak hurda / ikincil alüminyum ithalatımız ise %58.4 artış ile 284.3 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir.

Aralık Ayı Alüminyum Ürünleri İhracatımız

(2017-2021 karşılaştırması)

Türkiye’nin alüminyumürünleri ihracatı 2021 yılının Aralık ayında 2020 yılı Aralık ayına göre %43.1 artarak 122.183 ton olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Aralık ayında Avrupa Ortak Pazarı’na olan ihracatımız 2020 Aralık ayına göre %63.1 oranında artış göstermiştir. Aralık2021’de ihracat gelirimiz ise ABD Doları bazında %79.3 artarak 552 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.

Aralık Ayı İhracatımız 122.1 Bin Ton, Alüminyum Ürünleri İhracatında Tüm Yılların Rekoru

(2017-2021 yılları aylık bazda değişim)

Alüminyum sektörü Aralık2021’de 122.1 bin tonu aşarak tüm yılların en yüksek ihracatlarından birini gerçekleştirmiştir. Böylece alüminyum sektörü on ay üstüste toplam yüzbin tonu aşan ihracat başarısınıda göstermiştir.

Alüminyum Ürünleri İhracatımızdaki Kararlı Büyüme Aralık Ayındada Devam Etmiştir ve İlk Beş Ülkede Büyüme Sürmektedir

Alüminyum sektörü 2021 yılında geçmiş yıllara göre istikrarlı bir artış göstermiştir. 2021 Aralık sonu itibarı ile ihracat gelirleri 5.1 Milyar Dolar düzeyine ulaşmıştır. İhracatta ilk beş ülkeyi Almanya ABD, BirleşikKrallık, İtalya ve Irak oluşturmakta ve tüm bu ülkelere olan ihracatımız büyümektedir. Aralık ayında Almanya’ya yapılan ihracatımızın %51.1 oranındaki artışı dikkat çekmektedir.

2021 yılı Ocak - Aralık Dönemi Toplamı Olarak İhracatımız

2021 yılında toplam alüminyum ihracatımız %42.7 artarak 1.28 milyon tonu geçmiştir. İhracat artışımızın büyük bölümü AB ülkelerine yapılmaya devam etmekte olup 2021 yılında Avrupa Ortak Pazarına yapılan ihracat %58 artmıştır. Ocak - Aralık döneminde ihracat gelirimizise ABD Doları bazında %69.1 artarak 5.1 milyar$’ı aşmıştır.

Ülkeler Bazında Aralık Ayı İhracatımız

Aralık 2021’de alüminyum ihracatımızda seçilen tüm ülkelerde ihracat artışı büyük ölçüde devam etmiştir. Almanya %58.5i hracat artışı ile başı çekerken son beş yıl içinde ABD’ye ihracatımız miktar bazında yaklaşık dört kat artmış ve alüminyum ihracatında ikinci sıraya yükselmiştir.

Ülkeler Bazında Ocak-Aralık Dönemi Toplamı Olarak İhracatımız

Ocak - Aralık 2021 yılı toplamında alüminyum ihracatımızda seçilen tüm ülkelerde (COVID etkisinin yoğun yaşandığı) ihracat artışı büyük ölçüde devam etmiştir. Almanya %51,1 ihracat artışı ile dikkat çekmektedir.

Yarı Mamul Gruplarına Göre Aralık Ayı İhracatındaki Değişimler

2021 yılının Aralık ayında, önceki yıllara göre, tüm ana ürün gruplarında önemli bir artış yakalanmıştır.

2021 Aralık ayında yassı ürünle r%54 ile rekor kırmış, ekstrüzyon ürünleri %44 artış ve diğer alüminyum ürünleri %52 artış gösterirken folyo ürünleri %0.5 azalma göstermektedir.

Yarı Mamul Gruplarına Göre Ocak – Aralık Dönem Toplamı Olarak İhracat Değişimi

2021 yılında geçen yıla göre, tüm ürün gruplarının ihracatında önemli artış yakalanmıştır. Ekstrüzyon ürünleri %49.7 artış ile güçlü büyümesine devam etmiş, yassı ürünler %44.5, folyo %8.9 ve diğer alüminyum ürünleri %48.2 artış göstermiştir.

Alüminyum İthalatımız

(Ocak - Aralık / 2017 - 2021 karşılaştırma)

Toplam alüminyum ithalatımız 2021 yılında %46.7 artış ile 2.4 milyonton seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam ithalatımızın %75,9’unu primer alüminyum oluşturur iken, 2021 yılı toplamında alüminyum ithalatı için 6.5Milyar$ ithalat bedeli ödenmiştir. 2021 yılı toplamında hurda / ikincil alüminyum ithalatında 284 bin tona ulaşmış ve %58.4’lük önemli bir artış gerçekleşmiştir.

LME Fiyatı, Spot Alış, USD/ton

2021 yılının başında 1980ABD Doları seviyesinde seyreden LME fiyatları Ocak 2022 başında 2800$ düzeyinde iken Ocak 2022 sonuna doğru 3100$ seviyesinde seyretmektedir.

TALSAD DijitalPlatform

  • TALSAD Üyeleri, Türkiye’nin alüminyum sektörü Dış Ticaret verileri ile ilgili detaylı analizlere • GTİP bazında • Ülkeler bazında • İthalat, ihracat verileri (ton ve ABD $ bazında) • Bölgesel pazar analizleri
  • https://powerbi.microsoft.com/tr-tr/bağlantısından giriş yaparak ulaşabilirler.
Powered by OrdaSoft!