GALSİAD’tan İstanbul Vergi Daireleri Başkanı Rıza BİLGİÇ’e Ziyaret

GALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ, GALSİAD İcra Kurulu Başkanı ve İTO Komite Temsilcisi Ali BAKANER, İstanbul Vergi Daireleri Başkanı Rıza BİLGİÇ’i ziyaret ederek, vergi tevkifat uygulamalarında yapılan değişikliğin alüminyum sektörüne yansımalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundurlar.

Alüminyum sektörünü yakından ilgilendiren vergi tevkifat uygulamalarına getirilen yeni düzenlemeler GALSİAD’ı (Girişimci Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneği) harekete geçirdi. Alüminyum sektörünün gelişimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörün çatı kuruluşu haline dönüşen GALSİAD, vergi tevkifat uygulamalarına getirilen yeni düzenlemelere ilişkin, ilgili bakanlıklar, odalar ve birliklerle önemli temaslar sağladı. Bu temaslar kapsamında, GALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ, GALSİAD İcra Kurulu Başkanı ve İTO Komite Temsilcisi Ali BAKANER, İstanbul Vergi Daireleri Başkanı Rıza BİLGİÇ’i ziyaret etti. Rıza BİLGİÇ, ziyaret sırasında Celalettin KIRBOZ ve Ali BAKANER’i etraflıca dinleyerek, tüm taraflar açısından yaşanan zorlukların farkında olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Celalettin KIRBOZ, son derece olumlu geçen bu görüşme sırasında süreci tüm kanallarda hassasiyet ile takip edeceklerini dile getirdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Alüminyum sektörünü yakından ilgilendiren tevkifat konusuna, 35 no’lu KDV tebliği ile 16.02.2021 tarihinden itibaren yeni yaptırımlar getirildi. Buna göre tebliğin 2.1.3.3.2 bölümünde “tevkifattan doğan KDV iadelerinde alıcının tevkifat tutarını ödemiş olma şartı”, tebliğin 15. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliği (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi, “şarttır” olarak değiştirildi. Ayrıca, satıcıların tevkifattan doğan KDV iade talepleri, “alıcı tarafından 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV ödenmedikçe yerine getirilmeyecektir” şeklinde değiştirildi.

Sektöre Olumsuz Yansımaları Söz Konusu

Vergi tevkifat uygulamalarında yapılan değişikliğin, sektörde satış odaklı sorunlar yarattığı belirtiliyor. Üreticilerin, KDV 2 beyannamesini verip vermediğini, ödeyip ödemediğini takip etmek zorunda kaldığı, bunun da satış sürecini derinden etkilediği ifade ediliyor. Söz konusu idari yaptırımların pandeminin yarattığı ağır koşulları daha da zorlaştırdığı açıkça görülüyor.  Bu durumun, aynı zamanda sektörde merdiven altı tabir edilen işlemlere zemin hazırladığı görüşü hakim.

Visit from GALSİAD to Rıza BİLGİÇ, Head of Istanbul Tax Offices

Celalettin KIRBOZ, Chairman of the Board of GALSİAD, GALSİAD  Chairman of the Executive Board and ITO Committee Representative Ali BAKANER visited Rıza BİLGİÇ, Head of Istanbul Tax Offices, and exchanged views on the reflections of the change in tax withholding practices on the aluminum industry.

Powered by OrdaSoft!