Şişecam Yeni Yatırımlarla Avrupa, Türkiye ve İhracat Pazarlarında Büyüyor

Şişecam, küresel cam ligindeki oyun kurucu pozisyonunu güçlendirmek için cam ambalaj alanında Macaristan’da 255 milyon euro tutarında yatırımla iki fırınlı bir cam ambalaj tesisi kurma kararı aldı.

 

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, küresel cam ligindeki oyun kurucu pozisyonunu güçlendirecek yeni yatırımlar için düğmeye basıyor. Avrupa’da gelişen cam ambalaj talebine cevap verebilmek için Macaristan’da da yeni bir tesis yatırımı yapacak olan Şişecam, Türkiye’de girdi verdiği lokomotif sektörlerin büyümesini desteklemek amacıyla 2 milyon ton seviyesindeki düzcam üretim kapasitesini 2 yeni float hattı yatırımı ve varolan hatlardaki iyileştirme çalışmaları ile destekleyerek 2.5 milyon tona çıkartacak. Şişecam, bu yeni hat yatırımlarını gerçekleştirirken mevcut hatlarını da soğuk tamirleriyle beraber yeni teknolojiler ve yeni dizayn trendleri doğrultusunda geliştirerek hem ürün çeşitliliğini hem verimliliği hem de hat kapasitelerini artıracak.

4 Kıtada, 14 Ülkede, 22 Bin Çalışanıyla Faaliyet Gösteriyor

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, söz konusu yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Şişecam’ın, “düzcam”, “cam ev eşyası”, “cam ambalaj”, “cam elyafı” ve “otomotiv camları” gibi camın tüm temel alanları ile “soda” ve “krom bileşiklerini” kapsayan iş kollarında dünya cam sanayine yön veren öncü oyunculardan biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yakın dönemde ABD’deki soda yatırımı hamlemizle birlikte bugün, 4 kıtada 14 ülkede 22 bin çalışanımızla faaliyet gösteriyor, yenilikçi ürünlerimizi 150’den fazla ülkede müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dünyada cam ev eşyasında ikinci, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici konumundayız. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi ve krom kimyasallarında da dünya lideriyiz.”

sisecam 71a

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN: “Cam Ambalaj Pazarında Avrupa’daki Ayak İzimizi Genişletiyoruz”

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Şişecam’ın cam ambalaj alanındaki faaliyetlerini 4 ülkede toplam 10 üretim tesisi ve yıllık 2.6 milyon ton üretim kapasitesiyle sürdürdüğünü dile getirerek, Macaristan’da gerçekleştireceği cam ambalaj tesis yatırımı hakkında şu bilgileri verdi: “Küresel cam ambalaj pazarının dörtte birini oluşturan 20 milyon tonluk hacme sahip Avrupa pazarı, sektörün hızlı gelişimi ve şirketimizin mevcut üretim ayak izinin bütünsel bir şekilde geliştirilmesi adına önemli fırsatlar barındırıyor. Avrupa’daki fırsatları da değerlendirmek için yola çıktığımızda Macaristan’da yeni bir yatırım kararı aldık. Avrupa’daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızın ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Tamamlandığında 330 bin tonluk net üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisimiz hem Macaristan’ın hem de geniş bir coğrafyada Avrupa cam ambalaj talebine cevap verecek. Böylece cam ambalaj pazarında Avrupa’daki ayak izimizi genişletirken, ülkemizin küresel cam ticaretindeki varlığının güçlenmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacağız.”

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN: “Düzcam Üretim Kapasitemizi 2.5 Milyon Tona Ulaştıracağız”

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Şişecam’ın üretim kapasitesi açısından Avrupa lideri olduğu düzcam alanında yeni yatırımlarla Türkiye için değer yaratmayı sürdüreceğini ifade ederek şunları söyledi: “Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamında, olağandışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. 2020 yılı Ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınımızla birlikte Avrupa’nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından, Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı da ateşleyerek devreye aldık. Yenişehir tesisimizdeki soğuk tamirini sürdürdüğümüz 240 bin ton kapasiteli beşinci fırını da yılın son çeyreğinde devreye alacağız.  Polatlı yatırımımızla Türkiye’de fırın sayımız sekize çıkmış, Türkiye’deki düzcam üretim kapasitemiz ise 2 Milyon tonu aşmış durumdadır.”

sisecam 71c

Sektörün İhracat Potansiyelini Katma Değerli Ürünlerle Destekleyecek

Şişecam’ın pazarın artan talebini karşılamak, sürdürülebilir ihracatı sağlamak, müşterilerinin ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini desteklemek için Türk cam sektörünün konumunu küresel çapta güçlendirecek yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Satış ciromuzun yüzde 30’unun, faaliyet karımızın yüzde 35’ini oluşturan mimari camlar faaliyet alanı, bugüne kadar devreye aldığımız yeni kapasiteler, yoğun Ar-Ge faaliyetlerimiz ve pazara sunduğumuz yeni katma değerli ürünler ile faaliyetlerimizi güçlendirdiğimiz, pazarı tüm ekosistemi ile geliştirdiğimiz ana faaliyet alanlarımızdan biri olmuştur.  Var olan hatlarımızda gerçekleştireceğimiz iyileştirme çalışmaları ve yeni yatırımlar ile 2024 yılı sonunda düzcam üretim kapasitemizi 2,5 milyon ton düzeylerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için bu yıl mimari camlara özel yüksek kapasiteli yeni bir float hattı yatırımını başlatmayı planlıyoruz. 2023 yılında tamamlanmasını planladığımız bu yeni float hattının yanı sıra, düzcam kapasitemizi artırmaya yönelik diğer bir adımımız da Kırklareli üretim tesisimizdeki TR1 float hattımızın soğuk tamirini kapasitesini artırarak gerçekleştirmek olacaktır. 2024 yılında bu hattımızı komple yenileyerek kapasitesini yüzde 40’ın üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte TR1 hattımız yeni yapılacak float hat ile birlikte en yüksek kapasiteli hatlardan olacaktır. Global pazarlardaki geniş ayak izimizin getirdiği yetkinlikler, üretim ve teknoloji tecrübemiz büyüme adımlarımızı güçlü bir şekilde destekliyor. Bu yetkinliklerle yatırımlarımızı da hızla hayata geçirerek bir yandan artan taleplere hızla cevap veriyor, diğer yandan da sektörümüzün ihracat potansiyelini yeni ve katma değerli ürünlerle destekliyor olacağız.”

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN: “Otocam Üretimi İçin Yeni Bir Float Hattı Yatırımı Yapacağız”

Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, Şişecam için bir diğer stratejik yatırım kararının da otocam alanında olduğunu dile getirerek şunları ifade etti: “Bugüne kadar otomotiv camı faaliyetlerimizin ham camı ile karşılamaya yönelik olarak düzcam hatlarımızdan destek alıyorduk. Ancak artık, otocam üretiminde ulaştığımız büyüklük, tek bir float hattını otomotiv ham camına yönlendirecek seviyelere ulaştı. Bu nedenle ülkemizde yeni bir otomotiv camları float hattı kurmayı ve mevcut durumda otomotiv ham camı üreten tüm float tesislerimizi mimari camlara yönlendirmeyi planlıyoruz. Yeni otomotiv floatumuzun dizaynı yüksek verimlilikle çalışan Endüstri 4.0 çözümleri ile donatılmış olacak. Yapacağımız bu yeni otomotiv ham camı float hattı yatırımı sayesinde, TR1 hattımızı, soğuk tamiri ile kapasitesini de yükselterek tamamıyla mimari camlara yönlendiriyor olacağız.  Böylelikle bir yandan düzcam alanında bir float hatlık kapasite artışı gerçekleştirirken, hatlarımızın optimizasyonundan da ilave kapasiteler yaratacağız. Otomotiv ham camına özel bir float hattı kurulması, otomotiv camları faaliyetimizde de önemli bir verimlilik artışı sağlayacaktır. Otocam iş kolunun otocama özel teknik üretim alt yapısı bulunan float hattına sahip olması otocam faaliyetimizin büyümesini ve otomotiv yenileme camı ihracat atılımlarımızı da doğrudan destekleyecektir.”

Şişecam grows in Europe, Turkey, and Export Markets with New Investments

Şişecam has decided to establish a glass packaging facility with two furnaces in Hungary with an investment amounting to € 255 million in order to consolidate its playmaker position in the global glass league.

sisecam 71b

Powered by OrdaSoft!