reynaers logo“Salgın Mimarlığı, Şeffaf Mekân”
Reynaers Online Workshop-Yarışma
Pandemi, insanların birbirleri ve çevresiyle olan ilişkilerinin kısıtlandığı, “evde kal” mottosuyla birlikte sınırlı sosyal ilişkiler ile tek mekânda geçen zamanın arttığı bir sürece neden olmuştur. Covid 19 önlemleri ile, kent ve mekân konusunda yeni kurgu ve yaklaşımlara olan ihtiyaç doğrultusunda bazı dinamikler için çözüm aramak, tasarımcılar için evrensel bir kaygı haline gelmiştir. Bu süreç, sosyal hayatı yeniden şekillendirirken, kent, mahalle, yapı ve mekân gibi farklı ölçekli kavramların yeniden düşünülmesi gerekliliğini ortaya koydu.
Bu atölye çalışması ile öğrencilerden, küçük ölçekli bir kent bölgesi olan “mahalle” kavramını, “şeffaf tasarım” anlayışı ile yeniden ele almaları beklenmektedir. Bu atölye çalışması; pandemi koşullarının şekillendirdiği şeffaf tasarım yaklaşımında kendi içinde sosyal bir kavram olan “mahalle”yi farklı çeşitlilikte çözüm önerileri ve yaratıcı bir bakış açısıyla gündelik hayat, sosyalleşme, kişisel alan, kamusal alan üzerinden yeniden sorgulamayı hedeflemektedir.
Workshop sürecinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden seçilen öğrencilerin kendi içlerinde konuyu yürütücüleri ile çalışmaları ve sonunda bu grup içinde jürinin belirlediği çalışmalara sürpriz ödüller verilmesi planlanmaktadır.
 
Workshop Yürütücüleri:

Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu (MSGSÜ) (Proje Yürütücüsü)

Doç. Dr. Şebnem Ertaş Beşir (Akdeniz Üni.)

Doç. Dr. Türkan İrgin Uzun (Gelişim Üni)

Doç. Dr. Elif Sönmez (Altınbaş Üni.)

Doç. Dr. Filiz Umarogulları (Trakya Üni.)

Doç. Osman Arayıcı (MSGSÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çetin (Altınbaş Üni.)

Öğr. Gör. Nazlıcan Nazlı (Nişantaşı Üni.)

Öğr. Gör. Özgür Kayabay                     

Arş. Gör. Gizem Büyükgüner (Amasya Üni.)                   

Arş. Gör. Çisem Bozbek (Altınbaş Üni.)              

Arş. Gör. Dilara Nitelik (Özyeğin Üni.)                

Ahmet Selçuk Topal

Almina Arslan

Arife Donbak Gürses

Büşra Yaman

Damla Yaşar

Derin Hilal Bilmez

Ece Sınmaz

Evrim Solhan

Hümeyra Şentürk

İrem Akdağ

Melek Selin Şanal

Müjde Alkan

Onur Ertoğral

Rabia Çohadar

Sadullah Engin

Sena Nur Sezer

05 Nisan 2021 (Pazartesi): Saat 18:00 Koordinasyon Toplantısı ve Workshop Başlama
05 Nisan 2021- 07 Mayıs 2021 Workshop (Online Buluşmalar ve Konferanslar)
16 Mayıs 2021 Workshop Teslimi
Ödül alan projelerin açıklanması ve Final Ödül Toplantısı süreç içinde açıklanacaktır.
 
Program
1.         Düzenlenen workshop programına yalnızca lisans öğrencileri katılabilir.
2.         Düzenlenen workshop programına üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrenciler davetlidir.
3.         Katılımcılar bireysel olarak veya en fazla en fazla 3 kişilik gruplar halinde başvurularını yapabilirler.
4.         Yarışma sosyal sorumluluk amacı güden ve alüminyum cephe sistemleri kullanılarak tasarlanan tüm şeffaf mekân fikirlerine açıktır.
5.         Program konusu serbesttir. Salgın ve mimarlık çerçevesinde üretilecek olan tüm fikir ve projeler öğrenci tarafından belirlenecektir.
6.         Bir projenin tümü olmak zorunda değil bir parçasını içerebilir. Şeffaf mekan, kış bahçesi, şeffaf bina ekleri salgın fikriyle ele alınmalıdır.
Süreç
1.         Başvurular online olarak
02 Nisan 2021 tarihi gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
2.         Proje teslimi online olarak gerçekleştirilecektir.
3.         Program süreci boyunca öğrencilere hocalar ve yürütücüler online görüşmelerle destek olacaklardır.
4.         Workshop programına katılan (teslim yapan) tüm öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Workshop kendi içinde bir yarışmayla sonuçlanacak, ödüller ve ödül belgeleri verilecektir.
5.         Program süreci boyunca koordinasyon toplantıları, tema toplantıları, sunum tekniği toplantıları ve teknik sunumlar online sistem üzerinden öğrencilere sağlanacaktır.
6.         Katılımcılara verilen workshop şablonu üzerinden teslim online olarak tek pafta yapılacaktır.
 

reynaers 27032021 b

 
Powered by OrdaSoft!