Türkiye Alüminyum Sektörü Dış Ticaret Özet Verileri Ocak - Aralık 2020 Dönemi

Türkiye Alüminyum Dış Ticaret Özet Verileri

 • TÜİK tarafından yayınlanan Dış Ticaret verilerine göre alüminyum mamul ve yarı mamullerden oluşan toplam ihracatımız 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına 2019 Aralık göre %18,3 artarak 85.400 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Aralık 2020 ’ Avrupa Ortak Pazarına yapılan ihracatımızda %22,6 ’lük bir artış gerçekleşmiştir.

Avrupa ülkelerine olan ihracat ımız İspanya hariç olmak üzere stabil olarak devam etmiş görünmektedir.

 • Ürün grupları bazında ekstrüzyon ve folyo ürünlerindeki ihracat artışı devam etmiş, yassı ürünler ve diğer yarı mamul mamul ürünler ise geçmiş aylara göre seviyesini korumaktadır.
 • 2020 yılında (Ocak – Aralık) toplam alüminyum ihracatımız 2019 yılının aynı dönemine göre %2,6 oranında azalarak 904 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir Bu dönem içinde Avrupa Ortak pazarına olan ihracatımız da %2,6 oranında gerilemiştir.
 • Toplam alüminyum (hammadde dahil) ithalatımız ise Ocak Aralık döneminde toplamda %6,6 artarak 1,66 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Pandemi nedeni ile Nisan’da 1400 ABD Doları seviyesine gerileyen LME fiyatları Aralık 2020 itibari ile 2000$ - 2050$ bandında seyretmiş olup içinde bulunduğumuz günlerde 1980$ seviyesindedir.

Aralık Ayı Alüminyum Ürünleri İhracatımız (2017, 2018, 2019 ve 2020 karşılaştırması)

Türkiye’nin alüminyum ürünleri ihracatı 2020 yılının Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına göre %18,3 artarak 85.400 ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat gelirimiz ise % 29,1 artarak 308 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Aralık ayında Avrupa Ortak Pazarı’na olan ihracatımız 2019 Aralık ayına göre %22,6 oranında artış göstermiştir.

Toplam Alüminyum Ürünleri İhracatımız (2017 2020 yılları arası aylık bazda değişim)

Alüminyum ihracatımızın aylık seyri, COVID - 19 salgının etkisi ile Mart - Mayıs ayları arasında ciddi düşüş göstermiş, Haziran ayından itibaren kısmen toparlanma içine girmiştir Aralık 2020 de de geçtiğimiz yıllardaki artış eğilimi devam ederek olumlu bir tablo ortaya koymuştur.

Alüminyum Ürünleri İhracatımız (2017 2020 yılları 1 Ocak 31 Aralık dönemi, kümülatif karşılaştırma)

Türkiye’nin toplam alüminyum ürünleri ihracatı 2020 yılı Ocak - Aralık toplamında %2,6 gerileyerek 904 bin ton olarak gerçekleşmiştir Avrupa ortak pazarına olan ihracatımız ise tonaj bazında COVID etkisi ile 2020 yılının ilk on bir ayında %2,6 azalarak 546 bin tona gerilemiştir.

Ülkeler Bazında İhracatımız

Aralık 2020 ’de Alüminyum ihracatımızda İspanya’ya (-%9) ve Birleşik Krallık ’a (-%4) yapılan ihracatta düşüş gözlemlenmiş, seçili diğer ülkelerde toparlanma devam etmiştir Almanya %30, Fransa %13, İtalya %4, ABD ise %34 artış göstermiştir.

Yarı Mamul Gruplarına Göre Aralık Ayı İhracatındaki Değişimler

2020 yılının Aralık ayında, önceki yıllara göre, ekstrüzyon ürünlerinin ihracatında %53’lük Folyo’da %11’lik yassı ürünlerde %2’lik, diğer ürünlerin ihracatında ise %7’lik bir artış eğilimi gerçekleşmiştir.

Yarı Mamul Gruplarına Göre Ocak - Aralık Ayları Toplam İhracattaki Değişimler

2020 yılının Ocak - Aralık toplamı önceki yıllara göre ekstrüzyon (7604) ürünlerindeki ihracatımız %17’lik bir artış gösterirken, yassı ürünler folyo ve diğer mamul ve yarı mamullerden oluşan ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre pandemi etkisi ile gerilemeye devam etmiştir (yassı ürünler: %-10, folyo %-8).

Alüminyum İthalatımız (Aralık ayı 2017, 2018, 2019 ve 2020 karşılaştırması)

2020 yılı Aralık ayında alüminyum ithalatımız tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artarak 124 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat için ödenen bedel ise %24,6 artarak 380 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Alüminyum ithalatımızın %73’ü işlenmemiş alüminyumdur. (geçen ay %68)

Alüminyum Ürünleri İthalatımız (2017 - 2020 arası Ocak - Aralık ayları kümülatif karşılaştırmaları)

2020 yılı içinde (Ocak Aralık dönemi) toplam alüminyum ithalatımız tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %66 artarak 1,7 milyon ton olmuştur. Aynı dönemde ithalat için ödenen bedel ise %0,6 azalarak 3,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem içinde gerçekleşen Alüminyum ithalatımızın %65’i işlenmemiş alüminyumdur.

LME fiyatı, Spot alış , USD/ton

COVID 19 etkisi ile Nisan ve Mayıs aylarında ciddi bir düşüş gösteren LME fiyatları, yeniden denge seviyelerine ulaşarak Aralık ayını 2000$ - 2050$ seviyesinde kapatmıştır ve Ocak sonu (2021) itibariyle 1980 ABD Doları bölgesinde fiyatlanmaktadır.

TALSAD Dijital Platform

 • TALSAD Üyeleri, Türkiye’nin alüminyum sektörü Dış Ticaret verileri ile ilgili detaylı analizlere
 • GTİP bazında
 • Ülkeler bazında
 • İthalat, ihracat verileri (ton ve ABD $ bazında)
 • Bölgesel pazar analizleri
 • https://powerbi.microsoft.com/tr tr/ bağlantısından giriş yaparak ulaşabilirler.

Kaynak: TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

Powered by OrdaSoft!