iddmib logoAlüminyum Sektörü Ağustos 2017 Değerlendirmesi

A.  Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle birçok sanayide giderek yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

 

2016 Ocak - Aralık döneminde alüminyum sektörü ihracatının Demir ve Demir Dışı Metaller sektöründeki oranı % 36 olup söz konusu dönemde 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye enerji yoksunu bir ülkedir ve toplam enerji ihtiyacının % 71,5’ini ithalatla karşılamaktadır. Düzenli enerji temini zorunludur. EPDK 2010-2030 yılları arasında, enerji talebini karşılayabilmek için 225-280 milyar dolarlık yatırım öngörmektedir.

Türkiye boksit yatakları 57 milyon ton görünür, 365 milyon ton muhtemel olmak üzere toplam 422 milyon ton civarındadır. Buna karşın Bayer Teknolojisi ile işlenebilecek boksit miktarı 63.3 milyon. Bu boksitten yaklaşık olarak 15, 8 milyon ton alüminyum üretilebilir. Yani 1 milyon ton/yıl kapasiteli bir birincil alüminyum tesisi kurulduğunda 15 yıl, 500 bin ton/yıl kapasiteli bir alüminyum tesisi kurulduğunda ise 30 yıl yetecek kadar hammadde vardır. Eğer Türkiye birincil alüminyum tesisi kurma kararı alırsa, alümina ithal etmek durumunda kalacaktır. Maliyetin yanı sıra düzenli alümina temini zorunludur.

B. Alüminyum Alt Sektör GTIP Listesi

iddmib sektor 49a

 

C. Alt Sektörün Genel İhracat Değerlendirmesi

 iddmib sektor 49b

iddmib sektor 49c

Ağustos Ayı Değerlendirilmesi

 iddmib sektor 49d

Alt Ürün Gruplarında Ağustos Dönemi Artış/Azalış

iddmib sektor 49e

Ocak - Ağustos 2016 ve 2017 Dönemi Değerlendirmesi

iddmib sektor 49g

Alt Ürün Gruplarında Ocak - Temmuz 2016 ve 2017 Dönemi Artış/Azalış

 iddmib sektor 49h

III. Ülke İhracat Sıralaması

Ağustos 2016 ve Ağustos 2017 Karşılaştırması

iddmib sektor 49j

Ocak-Ağustos 2016 ve Ocak - Ağustos 2017 Karşılaştırması

iddmib sektor 49k

IV. İhracata İlişkin Özel/Farklı Bir Durumlar

Alüminyum sektörünün Temmuz 2017 ve Ağustos 2017 ihracat rakamlarına baktığımızda miktaren % 18 değer olarak ise % 18 oranında artış kaydedilmiştir. Alt ürün gruplarında değer ve miktar olarak en çok artış alüminyum hurda ürün grubunda kaydedilmiştir. Ocak - Ağustos 2016 ve 2017 dönemi için ihracat rakamlarına bakıldığında alüminyum külçede Küba, İspanya; çubuk&profilde Avusturya, İsrail; sac&levhada Avusturya, Slovakya; folyoda ABD, İspanya; boruda Almanya, Romanya; inşaat aksamında Cezayir, Belçika; örme halatta, Etiyopya, Litvanya; mutfak eşyalarında Mısır, Kuveyt; hurdada Yunanistan ve Almanya’ya yapılan ihracat rakamlarında artış görülmektedir. Alt ürün gruplarında ise en çok artış alüminyum örme halat da olmuştur.

V. İthalat Değerlendirmesi (Cari ay ithalat değeri olduğundan Temmuz olarak alınmıştır.)

Temmuz 2016 ve Temmuz 2017 İthalat Değerlendirmesi

iddmib sektor 49l

Ocak - Temmuz 2016 ve Ocak - Temmuz 2017 İthalat Değerlendirmesi

iddmib sektor 49m

Powered by OrdaSoft!