celalettin kirboz“Sektör Profesyonellerinin Yanında Olmaya Devam Edecektir”

Sektörümüzde yaşanan  problemler arasında  geçtiğimiz günlerde  önemli  yer  tutan  KDV sirküler,  İMMİB yönetimimizin  ve GALSİAD derneğimizin zamanında ve etkili girişimleri ile şimdilik giderildi  gibi gözüküyor.

 

 

 

 

galsiad 43a1

Bildiğiniz üzere bir süre önce yeni KDV taslağı Gelir İdaresi Başkanlığımız tarafından hazırlanarak, onaylanmak üzere Başbakanlığa yollanmıştı. Bu aşamada aldığımız bilgi ile konuyu tüm sektörümüze ve ilgili kurumlara sirküle ettik. Birlikte bir çalışma ve yol haritası gerekliliğini bildirdik. Hemen bayram arifesi olması nedeni ile İMMİB Yönetim Kurulu Başkanımız Rıdvan MERTÖZ konuyu  ertelememek adına gerekli girişimlerde bulunarak bizlere  Gelir İdaresi Başkanımızdan bir randevu aldı ve İMMİB yönetim  kurulu üyelerimiz  ile birlikte Ankara’ya  giderek makamda  kendilerine ve  ilgili bürokratlara konuyu  detaylıca ilettik. Bizleri gerçekten son derece  dikkatli dinleyen ve konuyu önemseyen Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve tüm bürokratlara bu  anlamda teşekkür etmemiz gerektiğini düşünmekteyiz.

Yapılan bu ziyaret ve hemen sonrasında konunun öneminin vurgulandığı alüminyum sektör  toplantısı  ile tartışılarak sektörümü ze  son zamanlarda gelen vergi  ve benzeri yüklerin, zaten zor günler  geçiren ekonomimizde ayrıca  bir olumsuzluk olacağı ve bunun muhakkak engellenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Alüminyum sektörü ülkemiz için birçok  yönden önemsenmesi gereken ve  teşvik  edilmesi gereken bir sektördür. Parasal cirosunun yanı sıra alüminyum son derece stratejik  bir metaldir. Günümüzde enerji maliyetlerinin ülkemiz açısından önemini düşündüğümüzde, özellikle taşımacılık alanında hafifletilecek her malzemenin eksi bir enerji maliyeti olduğu hiç unutulmamalıdır. İnşaattan sonra taşımacılık,  havacılık, silah ve uzay sanayisinde de hızla kullanımı yükselen bu metale ve onu işleyen alıp satan tüm sektörlere sahip çıkmamız  kaçınılmaz bir durumdur.

Tüm bu unsurları detaylıca bilen ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden derneğimiz GALSİAD, bu olumsuzlukların üstüne giderek çözüm ortağı olmaya çaba göstermektedir. Nihayetinde yayınlanan resmi gazetede gördüğümüz sonuç ile KDV taslağının tam metin olarak yayınlandığı, ancak sektörümüz tevkifat problemini kapsayan maddenin bu sirküler dışarısında tutulduğu görülmüştür. Yapılan görüşmeler ve çabalar sonuç vermiştir. Bu sivil toplum kuruluşlarının ve birliklerimizin ne  kadar önemli kurumlar olduğunun bir göstergesi olmuştur.

Bizler çok uzun  zamandır çeşitli  konuların  takipçisi  olduk,  bütün bu çalışmalarda sektör  mensuplarından destek istedik.  Bu çalışmalara devam edebilmek için bu destekler olmalı,  sivil toplum kuruluşları birlikte hareket ederek soru ve sorunlarını çözüme ulaştırabilirler.  GALSİAD sektörün sorunlarını bilen ve takip eden bir yapıya sahiptir.  Her konu bizim için önemlidir. Ve önemli olmaya devam edecektir. Derneğimiz sadece bir kısım sektör firmasını temsil etmemektedir. Tüm çalışmalarımızda üyemiz olsun olmasın sektörün tamamına ulaşmak bizim çalışma metodumuzdur. Her konuyu tüm sektörümüze ulaştırmaya çalışıyoruz. Alüminyum dökümcülerin yerlerinden taşınmalarından, TEV’e, KDV’ye, araştırmadan, eğitime,  tasarımdan, prototipe kadar her konuda sizlerin yanında olmaya  devam edeceğiz.

Bu vesile  ile  bizlere desteğini esirgemeyen İMMİB Yönetim Kurulu Başkanımız Rıdvan  MERTÖZ’e, Yönetim Kurulu Üyele rimiz Ayşegül  ÇAPAN, Ayhan  YEREKABAN, Mehmet  ÖNCEL, Ali BAKANER’e  tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

Powered by OrdaSoft!