esat erdurakMeslek Yaşantımın 50’nci Yılında Türkiye’de Pencere

Amaç:

“Tarafımızı dünyaya öncü ve örnek etmek”

 

Hedefimiz:

“Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm rakiplerimizi geri çekmeden geçip, sektörün liderliğinin sürekliliğini sağlamak”

Ersaş’ın resmi web sitesinin kurumsal kısmında, amaç ve hedefimiz bölümünde yukarıdaki cümleler yazar. Bu vesile ile belirtmek isterim ki, hemen her ortamda söylediğim, “Milleti adına yaşamayan ve üretmeyen hiçtir” inancını taşırım. Bu inanç doğrultusunda, 50 yıllık mesleğim olan pencere işinde uzmanlık kazandım. 50 yıllık uzmanlığım sayesinde, çok sayıda başarılara imza atmanın haklı gururunu yaşadım.

Win&ARTProje ve ALU&Art Dergileri tarafından pencere sistemlerine kazandırdığım en yeni teknolojilerle dünyanın alkışladığı bir isim olarak lanse edilerek, 50 yıllık örnek başarı hikâyemden karşısında, tarafıma plaket sunuldu.

Sektörün ciddi, köklü ve etkili dergilerinden böyle bir plakete layık görülmek beni çok memnun etti. Bunlar güzel şeyler, ama “Tarafımızı dünyaya öncü ve örnek etmek” için yeterli değil! Mademki biz aynı taraftayız, “Mesleğimiz için daha fazla ne yapılabilir?” buna bakmalıyız.

Öncelikle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için kendimden bahsedeyim. Hayatım boyunca hiç bir siyasi parti üyeliğim olmadı. (Rahmetli babam, 1982 senesinde kahvede otururken Anavatan partisine üye yazıyorlarmış, benim ve kardeşlerimin adını yazdırmış) Ben parti kelimesinin bile bölünmüşlük ifadesi olduğunu düşünüyorum. Bir parti orada, bir parti burada,  yani parti, parti insan kümeleri… Benim bu konuda inancım ”Başaran başkandır.”  

Meslek derneklerinin de siyasetten uzak olabileceğine inanmadığım için meslek dernek faaliyetlerinin içindeki mücadelenin de yaptığımız işe tam faydası olamıyor. Bu sebeple meslek dergilerinin basın organlarının, meslek hizmetlerinde daha etkili olacağını düşünüyorum.

6 yıl önce alüminyum pencere çıtalarındaki bir buluşum için patent ve faydalı model başvurusunda bulundum. Bu tür başvurular 6 ay askıda kalıyor, itiraz olmazsa patentleşiyor. Daha sonra bu ürünün yurtiçinde bir firma tarafından taklit edildiğini tespit edip mahkeme kararı ile üretim ve satışına tedbir koyduk. Firma mahkemeye itiraz etti kararı bozdu, patent Türkiye de iptal edildi.

Tansu Çiller hükümeti döneminde biz Avrupa Gümrük Birliği’ne üye olurken, fikri ve sınai mallar, yani patent ve faydalı model konularında tek taraflı bir maddeyi kabul etmişiz. Bu madde; Türkiye’de patenti alınmış bir ürünün, herhangi bir Avrupa üyesinin kataloğunda internet sitesinde veya herhangi bir broşür de resmi bulunuyorsa, o ülkede patentli olması gerekmeden, Türkiye’de dava konusu olabiliyor. Türkiye de geliştirilmiş ve patenti alınmış ürünün patenti, açılan dava sonucunda Türkiye’de düşüyor!

Aşağıdaki alıntıda olduğu gibi, Sırbistan ve Yunan firmalarının internet sitesinde resmi var diye bizim ürünümüzdeki patent haklarımız düşüyor. Bu madde, “Türkler yeni bir şey icat edemezler bunu Avrupa’dan çalmışlardır” demeye geliyor. Bu çok kötü bir alt tavır. Bunun düzeltilmesi için mutlaka bir şeyler yapmalıyız!

3- İlk derece mahkemesi kararı istinaf edilmiş ve İstinaf mahkemesi de asıl ve birleşen davamızın reddine, Esat Erdurak aleyhine açılan karşı davanın kabulüne dair karara yönelik istinaf başvurularını reddetmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. H.D., 2017/3730 E., 2020/1267 K. Ve 10.07.2020 tarihli kararında, “FEAL isimli Sırbistan firmasının kataloğundaki teknik çizim ve bilgilerden, katalogdaki cam yapılanmasının, davacının FM belgesinin 1 nolu bağımsız istemi ve bağlı 2-4 numaralı istemlerindeki tüm unsurları içerdiği aynı teknik soruna aynı şekilde çözüm getirdiği, yenilik unsurunun bulunmadığı davacı FM belgesinin 5 numaralı bağımlı isteminin ise “çıta gövdesinin montajlanmasının 45 derecelik açıyla yapılması” özelliğini koruduğu, bu özelliğin ise usul içermesi nedeniyle, mülga 551 Sayılı KHK 155. madde gereğince Faydalı Modelle korunamayacağından hükümsüzlük koşullarının oluştuğunu” gerekçe olarak göstermiştir.

8- Ayrıca bilirkişilerce incelendiği iddia edilen katalog ile aslında incelenen katalog aynı değildir. Zira, bilirkişilerce incelendiği iddia edilen katalog FEAL firmasına ait katalog olup, bilirkişilerce internet sitesi bağlantı adresi olarak ise başkaca bir firma olan ve kataloglarında müvekkil faydalı model belgesi tarihinden sonra 2012 yılında güncelleme yapılmış olan ETEM firmasına ait olan; http://www.etem.gr/files//DOWNLOADS/E38_ENG_TC.pdf adresi gösterilmiştir. Anılan bağlantı adresinden de açıkça görüldüğü üzere, söz konusu adres incelendiği iddia edilen şirketten başka bir şirket internet sitesine ait adrestir. Dolayısıyla FEAL firmasına ait olduğu iddia edilen görüntüler, ETEM firmasının internet sitesinden alınarak inceleme yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bağlantı adresi de herhangi bir katalog ihtiva etmemekte ve anılan bağlantıya ulaşılmaya çalışıldığında yalnızca ana sayfaya yönlendirilmektedir. Kaldı ki, FEAL firmasına ait olduğu iddia edilen ürün ile müvekkile ait buluşun herhangi bir benzerliği de bulunmamaktadır. Önceki bilirkişi raporlarında belirtilen diğer firmalara ait internet sitelerinde de faydalı modele ilişkin hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır. İlk derece mahkemesi kararında da delil olarak yalnızca ETEM firmasına ait İnternet sitesindeki kataloglara değinilmiştir.

Powered by OrdaSoft!