talsad logo“Türkiye, Küresel Alüminyum Sektörünün Önemli Oyuncularından Biridir”

“Bilgiye, kaliteye ve teknolojiye önem veren, ulusal ve uluslararası alanda güçlü işbirlikleri geliştiren TALSAD, pazarı ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve deneyimini üyeleri ve toplum ile paylaşmayı hep sürdürecektir. Etik değerlere ve rekabet ilkelerine saygılı, dinamik, güvenilir, sektörü her ortamda en iyi şekilde temsil eden saygın bir profesyonel meslek örgütü olma vizyonuyla bundan sonra da toplumumuza ve ülkemize katma değer yaratmaya devam edecektir” diyen TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali KİBAR röportaj sorularımızı yanıtladı.

 

talsad 54a

Alüminyum nedir ve stratejik önemi nelerdir?

Alüminyum; hafif, yüksek dayanıklı, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek olan, renklendirilebilen ve yüzey özellikleri çeşitlendirilebilen bir malzeme olmasının yanı sıra %100 geri dönüştürülebilir özelliği ile de çevre dostu olması ve sürdürülebilirlik alanında sunduğu çok önemli avantajlarla stratejik bir öneme sahiptir.  

Savunma sanayi, askeri uygulamalar, havacılık ve uzay sanayi ile otomotiv endüstrisi gibi son derece önemli alanlarda kullanılan alüminyum, endüstriyel kullanımı hızla gelişmeye devam eden bir malzemedir. 

Alüminyumun, dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumunu değerlendirir misiniz?

Oldukça geniş bir alana yayılmış kullanım alanları nedeniyle hem dünyada hem de ülkemizdeki   alüminyum tüketimi giderek artıyor.  Dünyada alüminyum tüketimi, yıllık ortalama %4,5 civarında büyüme kaydeder iken, son 10 yıl içinde ortalama %10 büyüme gösteren Türkiye alüminyum sektörü, ülkemizin en hızlı gelişen sektörlerinden biri konumunda bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketimi yüksek olan alüminyumun, (örn; Almanya 45 kg/yıl, ABD 30 kg/yıl) bu pazarlardaki yaygın endüstriyel kullanımı nedeniyle, önümüzdeki dönemde de önemli potansiyel ihracat alanı olarak kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da alüminyuma talebin giderek arttığını görüyoruz. 

Ancak, gelişmekte olan ülkelerde de ekonomik ve sınai büyüme ile paralel olarak talep artışı olacağı ve alüminyumun kişi başına tüketimindeki artış eğiliminin devam etmesi bekleniyor.   Buna bağlı olarak, kişi başına alüminyum tüketiminin ekonomik ve endüstriyel gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilmesinden yola çıkarak, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanımının ve bu pazarlardaki gelişiminin yakından takip edilmesi de büyük önem taşıyor. 

Alüminyum, ülkemizde önemli bir ihracat kalemi olması nedeniyle Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahiptir.  Türkiye alüminyum sektörünün, 2016 yılı ihracatı yaklaşık 2 milyar dolar, ithalatı ise yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.  2017 yılında ise  TÜİK verilerine göre ithalat toplamı  3,469 milyar USD, ihracat toplamı 2,514 milyar USD olarak gerçekleşmiş görünüyor. 2017 sektör büyümesini %5-6 aralığında gerçekleştirdini düşünüyoruz. 

Alüminyumun hafiflik, yüksek dayanım, %100 geri dönüşebilirlik, yüzey özellikleri, kolay şekillendirilebilme ve iletkenlik  gibi önemli özellikleri nedeniyle  ileri teknoloji uygulamalarda kullanımı da giderek artıyor.  Bu da alüminyumun hammadde olarak çıkarılması, işlenmesi ile üretim ve alaşım geliştirme alanlarında da önemli teknolojik yenilikleri beraberinde getiriyor.  Endüstriyel ve teknolojik gelişimle beraber alüminyumun gelecek vizyonu da hem bugünün hem de geleceğin stratejik malzemesi olarak şekilleniyor.

Amerika’nın alüminyum ithalatına ek vergiler koyması dünyayı ve Türkiye’yi nasıl etkiledi?

Amerika’nın alüminyum ithalatına ek vergiler koyması, doğal olarak Türkiye’yi ve Türk Alüminyum sektörünü negatif yönde etkiledi. İlave gümrük vergilerinin konulması, sadece Amerika’ya olan ihracatı olumsuz etkilemekle kalmadı, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı diye adlandırılan ancak Amerika’nın Çin’den ithal ettiği Alüminyum’a getirmiş olduğu ek vergilerle daralan Çin’in ihracat pazarı ve zaten mevcut olan fazla kapasite nedeniyle Türkiye’nin de önemli bir ihracat sahası olan Avrupa Birliği’nin iç pazarını da etkiledi. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin de aldığı ithalata yönelik tedbirler, Türk alüminyum sektörünün önemli bir ihracat pazarı olan bu bölgede de riskler oluşmasına neden oldu. 

Özetle, Amerika’nın Türkiye’den gelen alüminyum ürünlere koyduğu ek vergi, bizler için elbette arzu edilmeyen ve olumsuz sonuçları olan bir durum. Bundan daha da önemlisi, Amerika’nın Çin’e uyguladığı ithalat vergileri sonucunda, Avrupa pazarlarının kendini korumaya yönelik aldığı tedbirlere Türk alüminyum sektörünün pazar kaybı riskiyle karşı karşıya kalmasıdır.

 

talsad 54b

Alüminyum sektörünün Endüstri 4.0’daki yeri nedir?

Türk alüminyum sektörünün, Endüstri 4.0 ile birlikte değişen üretim teknolojileri ve satış pazarlama ağları açısından önemli bir dönüşüm ve gelişim sürecinden geçtiğini görüyoruz. Alüminyumun, savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayi gibi giderek artan ileri teknoloji uygulama alanları ve bir diğer büyük tüketici konumundaki otomotiv endüstrisinin içinden geçtiği bu büyük değişim, doğal olarak sektörümüze de yansıyor. Hatta alüminyum sektörü için bu endüstri kollarının bir adım önüne geçme zorunluluğunu da doğuruyor. 

Türkiye’de alüminyum sektörünün 2023 hedefleri hakkında bilgi verir?

Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme vizyonu çerçevesinde oluşturulan 2023 hedeflerinde, alüminyum sektörü de çok önemli bir role sahip.  Türkiye’nin ihracatını 500 milyar dolara çıkarılması hedeflenen 2023’te, ülkemizin önemli bir ihracat kalemi olan alüminyum yarı mamul ve mamul ürünleri ihracatının da bu hedefleri destekleyecek şekilde hızlı büyüme ve artışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz de Türk alüminyum sektörü olarak, ortalama yıllık %7’nin üzerinde bir iç pazar büyümesini, yıllık ortalama %10’un üzerinde de ihracat artışı gerçekleştirebilmeyi arzu ediyoruz. Elbette özellikle ihracat pazarlarımızdaki potansiyelimizi belirleyecek olan en önemli kriterler, ABD-Çin ve Avrupa Birliği arasında gümrük vergileri üzerinden oluşan ticaret savaşlarına ilişkin süreçlerdir. Bu süreçlerin ne yönde seyredeceği ve Türkiye’nin ihracatı üzerinde ne gibi riskler oluşturacağı, sektör olarak 2023 hedeflerimize giden yoldaki performansımızı belirleyen unsurlar olacaktır. 

Sektör için 2017 yılından yola çıkarak 2018’i değerlendirir misiniz?

Sektörümüz başarılı büyüme performansını 2017 yılında da devam ettirdi. Sektör resmi ithalat ve ihracat verilerine dayanarak yaptığımız değerlendirmelere göre 2017 yılında %5-6 bandında büyümüş görülmektedir. Özellikle ihracat kalemlerimizde çok önemli bir artışın gerçekleştiğini ve bu artıştaki büyüme çizgisinin devam ettiğini görmekteyiz. 2018’in ise Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin etkisiyle kolay bir yıl olmayacağını söyleyebiliriz. İhracat alanında kur avantajı nedeniyle büyümenin arttığını, buna karşılık iç pazarda da birçok sektörde olduğu gibi bir miktar yavaşlama başladığını görüyoruz.  Özellikle döviz kurundaki artış, hem iç piyasayı zorluyor hem de büyük oranda döviz bazlı olan girdi maliyetlerinin artmasına, finansal zorlukların oluşmasına neden oluyor.   

Türkiye alüminyum sektöründe küresel bir oyuncu mudur, değilse bunun gerçekleşmesi için neler yapılmalıdır?

Evet. Türkiye halihazırda, küresel alüminyum sektörünün önemli oyuncularından biridir. Avrupa’ya büyük ölçüde alüminyum mamul ve yarı mamul ihracatını gerçekleştiriyor olmamız da bunun göstergesidir. Ancak daha güçlü bir küresel oyuncu olabilmemiz için birincil alüminyum üretimini ciddi oranda arttırmamız, LME için bölgesel depo yapılarını oluşturabilmemiz, önemli oranda başardığımız bölgesel yarı mamul ve mamul üretim merkezi konumumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de ilk adım olarak sektörel bazda ileri teknoloji ürünlere ve üretim yöntemlerine yatırım yapmamız daha da stratejik bir önem kazanıyor.  

TALSAD’ın planları, vizyon ve stratejileri, sektöre dair yönelik projeleri nelerdir?

TALSAD, Türkiye alüminyum sektörünün en güçlü temsilcisi olarak, alüminyum pazarının sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için tüm kaynaklarını seferber etmiştir. Bu kapsamda, yeni ve ileri teknoloji uygulamaların yaygınlaşması, çevre, insan sağlığı ve kalite alanında iyi uygulamalarının çoğaltılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, sektörel bilgi, farkındalık ve veri kalitesinin geliştirilmesi ile Türk alüminyum sektörünün dünya ve bölge pazarlarındaki payının artması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. 

Öncelikle bilgiye, kaliteye ve teknolojiye önem veren, ulusal ve uluslararası alanda güçlü işbirlikleri geliştiren TALSAD, pazarı ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve deneyimini üyeleri ve toplum ile paylaşmayı bundan sonra da sürdürecektir. Etik değerlere ve rekabet ilkelerine saygılı, dinamik, güvenilir, sektörü her ortamda en iyi şekilde temsil eden saygın bir profesyonel meslek örgütü olma vizyonuyla bundan sonra da toplumumuza ve ülkemize katma değer yaratmaya devam edecek. 

“Turkey is An Important Player in Global Aluminum Industry”

TALSAD, placing a greater emphasis to knowledge, quality and technology, establishing strong relationships at national and international level, will always continue sharing its knowledge and experience with its members and with the society. TALSAD will continue to add value to our society and to our country through its vision as the respected professional industry organization that represent our industry with due respect to competition rules, ethical values  as a dynamic, reliable organization.

Powered by OrdaSoft!