iddmib logoSürekli Gelişen ve Büyüyen Sektör: Alüminyum

“Kalite ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi hususunda önemli potansiyele sahip olan alüminyum sektörünün tanıtılmasının ve Türkiye markası algısının yurtdışında yaratılmasının sektöre büyük katkısı olacaktır. Alüminyum sektörünün, katma değeri yüksek olan savunma, havacılık, uçak, otomotiv sanayi gibi alanlara yönelmesi ve devletimizin de bu noktada sektörü desteklemesi önem taşımaktadır” diyen İDDMİB Başkanı Tahsin ÖZTİRYAKİ röportaj sorularını yanıtladı.

 

 


iddmib 54a

Türkiye alüminyum sektörünün mevcut durumu (pazar büyüklüğü, gelişimi, faaliyet gösteren firma sayısı ve istihdamı gibi) hakkında bilgi verir misiniz? Sektörün barındırdığı potansiyeli yorumlayarak, sektörün alt grupları ve bu grupların üretimden aldıkları payı (miktar ve değer olarak) aktarır mısınız?

Dünya ekonomisinde alüminyum sektörü artan ivme ile grafikteki yerini yükseltmekte ve buna paralel olarak Türk alüminyum sektörü de hızla gelişmektedir. Söz konusu sektörümüz Türkiye ekonomisinde de ön sıralarda yer almaktadır.

Sürekli gelişen ve büyüyen sektörümüz 1.500’den fazla firma 30.000’in üzerinde istihdam sağlayarak; yassı mamul levha ve disk, ekstrüzyon ürünleri çıtalar profiller vb. geniş ürün yelpazesi ile otomotiv, aydınlatma, inşaat ve yapı, mutfak eşyaları, savunma sanayi, elektronik gibi birden fazla önemli sektörümüze hizmet vermektedir. Özellikle Avrupa beraberinde Asya ve Afrika kıtasında birçok ülkeye ihracat gerçekleştirmekte, ihracatı da her geçen gün katlanarak artmaktadır. Sektörün ihracat potansiyelinin artmasının en önemli nedeni ürünlerimizin uluslararası platformda diğer ürünlerle yarışabilecek kalitede olmasıdır.

Sektörün ihracat ve ithalatıyla ilgili genel bilgi verir misiniz? Türkiye bugün itibarıyla kaç ülkeye ihracat yapıyor? Şu anda sektörün ihracatında hangi pazarlar öne çıkıyor, varsa hedef pazarlarını öğrenebilir miyiz?

Alüminyum sektörü 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Daha önce de dile getirdiğim gibi Avrupa kıtası öncelikli; Almanya, İtalya, İngiltere başta olmak üzere… Bunu Irak, Türkmenistan, Mısır takip ediyor.

Bu sayının ve miktarın artması, firmalarımızın rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamaları amacıyla İDDMİB (İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği) olarak URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesini yürütmekteyiz. 2.’sini gerçekleştirdiğimiz proje kümemizde 30 firmamız var. Söz konusu küme, rekabet gücünü arttırmak ve yeni pazarlara rahat girebilmek için firmaların ihtiyaç ve hedeflerini belirlemektedir. Mesela kümemiz hedef pazar olarak Güney Afrika, Kuzey Avrupa, Meksika, Kanada, İngiltere ve Suudi Arabistan’ı belirlemiştir. Gerek ikili görüşmeler, gerek fuar ve ilgili firma ziyaretleri gerçekleştirerek hedefe doğru adım adım ilerlemekteyiz. Firmalarımızın hedeflerine ulaşacaklarına dair inancım tamdır.

Türkiye alüminyum sektörünün 2017’nin tamamında ve bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat hakkında bilgi verir misiniz (miktar ve değer olarak)? Sektörün bu yıl sonuna dair ihracat hedefi nedir (yüzdelik artış ve değer olarak)? Bu kapsamda Türkiye’nin 2017 yılı toplam alüminyum ihracatından alüminyumun aldığı payı da (yüzde, miktar ve değer olarak) açıklar mısınız?

Türk Alüminyum sektörü 2017 yılında 680.000 ton ve 2,4 milyar $, 2018 yılının ilk 6 ayında ise 375.000 ton ve 1,4 milyar $’lık ihracat gerçekleştirmiştir.

2017 yılında 1,4 milyon ton ve 3,4 milyar $, 2018 yılının ilk altı ayında ise 798.000 ton ve 2 milyar $’lık ithalat gerçekleştirilmiştir.

Sektörün yılsonuna kadar miktarda %13 ve değerde %25 artış yaparak 3 milyar $’a ulaşmasını ön görüyoruz.

Şu anda Türkiye alüminyum sektöründe kilogram başına tüketim ile ihracat hakkında bilgi verir misiniz? Kilogram başı tüketim ile ihracatın orta vadede ne kadara çıkarılması hedefleniyor? Özellikle sektörün kilogram başına ihracat birim fiyatını artırmak adına katma değere yönelik yapılan veya yapılması gerekenleri anlatır mısınız?

2017 yılı itibariyle Türk Alüminyum sektörü kg başına 3,62 $’lık ihracat,     2,31 $’lık ithalat gerçekleştirmiştir. Kg başı ihracat değerlerinin arttırılması için yükte hafif paha da ağır, yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bunun için de Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma artık olmazsa olmazımız olmalı.

Alüminyum Jules Verne’nin de dediği gibi gümüşün parlaklığına, altının asaletine, demirin sağlamlığına, bakırın uysallığına, camın hafifliğine sahip rahat işlenebilir bir metaldir. Başka materyaller kullanılarak imal edilen birçok ürünün yerini ikame edebilir. Mesela otomotivlerin gövdeleri daha önce başka şeylerden üretilirken bugün 100.000 üzerinde araç alüminyum gövdeye sahiptir. Daha önce yapılmamış farklı alaşımlarla yeni ürünler geliştirilebilir. Sektör değişime ve gelişime açıktır. Birçok sektör firmamızın bu konuda çalışmaları olduğunu biliyor ve memnuniyet duyuyorum. Birlik olarak bizde hizmet alanımıza giren her konuda bu firmalarımıza destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.

Alüminyum sektörünün global pazar büyüklüğü nedir (değer olarak)? Üretim, satış ve kişi başı tüketimde hangi ülkeler öne çıkıyor? Türkiye alüminyum sanayinin bugün itibarıyla küresel pazardan aldığı pay (miktar, değer ve yüzde olarak) nedir? Türkiye’nin global pazardaki konumunu güçlendirmek için yapılması gerekenleri, bu kapsamda varsa kamu ve özel sektörden beklentilerinizi aktır mısınız?

Dünya Alüminyum sektöründe 176 milyar $’lık ihracat pazarı yer almaktadır. İhracatta Çin, Almanya, ABD, Hollanda, Kanada ilk sıralarda gelmektedir. Türkiye Alüminyum sektörünün dünya ihracat pazarındaki payı %1,42’dir.

Kalite ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi hususunda önemli potansiyele sahip olan alüminyum sektörünün tanıtılmasının ve Türkiye markası algısının yurtdışında yaratılmasının sektöre büyük katkısı olacaktır. Alüminyum sektörünün, katma değeri yüksek olan savunma, havacılık, uçak, otomotiv sanayi gibi alanlara yönelmesi ve devletimizin de bu noktada sektörü desteklemesi önem taşımaktadır. Sektör potansiyelinin maksimize edilebilmesi adına devlet destekleri de son derece önemlidir. Bunların yanında ülkemizde yapılacak projelerde yerli ürünlerin kullanımının sağlanması hususunda da devletimizden destek beklemekteyiz.

ABD’nin Türkiye’den ithalat ettiği alüminyuma vergiyi % 20’ye çıkarmasını ve döviz kurunda yaşanan herketliliği somut verilerle yorumlar mısınız? Türkiye alüminyum sektörünün vergi artışından asgari düzeyde etkilenmesi adına üreticilere yönelik önerilerinizi ve varsa kamudan beklentilerinizi paylaşır mısınız?

Alüminyum sektörümüz ABD pazarındaki payını günden güne artırıyordu ve bu yıl da ihracatımız ciddi oranda artmıştı. 2018 senesinin ilk 7 ayında  ihracatımız, geçtiğimiz yıla göre %200’ün üzerinde bir artış kaydetmişti.

2017 senesi 78 milyon $ olan alüminyum ürün ihracatımız için bu yılki hedefimiz 180 milyon $ idi. Avrupa Birliği olan gümrük birliği   anlaşmamız sebebiyle %10’luk Amerikan ambargosuna tabi olduk ve bu dezavantajın nasıl üstesinden geliriz diye düşünürken sadece ülkemize yönelik uygulanan artı bir %10’luk vergi artışı ABD ile ticaretimizi ister istemez azaltacaktır. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN Hanım da, yapılan bu haksız uygulama konusunda mücadele edileceğini dile getirdi ve yetkili makamlar merciinde de gerekenin yapıldığına inanıyorum. Uygulamanın sürekliliği olacağını düşünmüyorum.

ABD pazarındaki kaybımızı diğer pazarlardaki performansımızı daha da arttırarak telafi etme çabasında olacağız. Özellikle ilişkilerimizin olumlu olarak gelişmeye başladığı Ortadoğu ülkeleriyle ve diğer alternatif gelişmekte olan pazarlardaki ticaretimizi artırmaya odaklanmalıyız.

Sektörün öne çıkan diğer sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Özellikle hammadde konusundaki mevcut durum hakkında bilgi vererek, hammadde sorunun çözümü noktasında varsa önerilerinizi ve kamu ile özel sektörden beklentilerinizi aktarır mısınız?

Ülkemizde Alüminyum madenimiz ve bu madenden üretimi yapan tesisimiz mevcut. Fakat sürekli gelişen sektör hammadde ihtiyacı için yeterli değil. Bu sebeple sektörün hammadde ihtiyacının %85’i ithal ediliyor.

2017 yılında 1,07 milyon ton ve 2,2 milyar $, 2018 yılını ilk 6 ayında ise 562.000 ton ve 1,3 milyar $’lık alüminyum hammadde ithalatı gerçekleştirmiştir.

Birlik olarak, artık gelenekselleşen, yapmış olduğumuz Sektör Çalıştaylarımızda sektörün önde gelen kanaat önderi STK ve firmaları ile bir araya gelip sektörün gücünü avantajlı ve dezavantajlı yanlarımızı masaya yatırdığımız, gelecek hedeflerimizi belirlediğimiz çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizi de raporluyoruz. Bize, gerek katılımcı firmalarımız gerekse bakanlığımız yetkililerinden olan geri dönüşlerden de biliyoruz ki, her kesim memnun ve emeklerimizin karşılığını alıyor,  yaptıklarımız amacına hizmet ediyor. Gerek yapılan bu çalışmalar neticesindeki kararlardan, gerekse sektör adına yapılan diğer çalışmalardan da ettiğimiz tespite göre sektör hammadde tedarik güvencesi ve fiyat istikrarı sektörün en elzem konusu. Her ne kadar ülkemizde hammadde üretilmesinin fizibil olmadığı görüşü hakim olsa da, her şeye rağmen ülkemizde hammadde üretilmesini arzu ederiz.

Hammadde tedarikini güvence altına almak adına alternatif çalışmalar yapıyoruz. Özel bir serbest bölge içinde olacak şekilde liman ve LME deposu içerecek Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi’nin kurulması için birliğimizce bakanlık düzeyinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi’nin kurulması, hammadde tedarikinde avantaj sağlamasının yanı sıra Türkiye’nin Metaller Sektöründe bir ulaşım koridoru olması, yerli firmaların ödedikleri primlerin düşmesi ve transit olarak LME deposunun kullanılması sonucu işlem hacimlerinin artmasına bağlı olarak istihdam ve lojistik gelirlerinde artış yaşanmasına katkı sağlayacaktır kanaatindeyiz. Umarım gerçekleşir, hem sektörlerimiz hem de ülkemiz kazanır.

Constantly Improving and Growing Sector: Aluminium

“Introduction of the Aluminium Industry, which has serious potential in regards production of high added value and high quality products, and creating a Turkish Brand perception abroad will be a major contribution to the sector. İt is important that Aluminium sector turns towards industries like defense, aviation, aircraft, automotive etc that have high added value, and that our government supports the sector in that regard.” – President of İDDMİB Tahsin ÖZTİRYAKİ said, and answered the interview questions.

Powered by OrdaSoft!