reed tuyapAvrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları Yeni Bir Rekora İmza Attı

“Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, Pencere Fuarı bünyesindeki Alüminyum Özel Bölümü ile birlikte eşzamanlı olarak 12 salonda, yaklaşık 120 bin m²’lik brüt sergileme alanı üzerinde, 27 ülkeden 614 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla, sektör dernekleri PÜKAD, PÜKAB ve GALSİAD destekleri ile düzenlendi.

Bu yıl Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları yeni bir rekora imza atmayı başardı. Uluslararası ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre %22’lik bir artışla 12.376’ya ulaştı. Toplamda ise, dört gün boyunca 117 ülkeden 68.440 sektör profesyoneli ağırladık” diyen –Reed-Tüyap Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT röportaj sorularımızı yanıtladı.

 

reed tuyap A 58 4

Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam 2019 ile ilgili genel bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, Pencere Fuarı bünyesindeki Alüminyum Özel Bölümü ile birlikte eşzamanlı olarak 12 salonda, yaklaşık 120 bin m²’lik brüt sergileme alanı üzerinde, 27 ülkeden 614 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla, sektör dernekleri PÜKAD, PÜKAB ve GALSİAD destekleri ile düzenlendi. Geçtiğimiz yıl özellikle inşaat sektörünü olumsuz yönde etkileyen ekonomik sorunlara rağmen fuara olan yoğun ziyaretçi ilgisi, özellikle uluslararası ziyaretçi sayısındaki büyük artış katılımcıların keyifli ve verimli bir fuar geçirmesine olanak kıldı. Fuar esnasında ve sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde de katılımcılarımız ve fuarlarımızı destekleyen sektör dernekleri memnuniyetlerini bize ilettiler. Dinamik, güçlü ve her yönüyle zengin bir fuar geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca fuar süresince ziyaretçilere sunulan, sektörel ve akademik çevrelerin hazırladığı etkinlikler de fuarı sadece ticari bir platform olmaktan öteye geçirip sektörün geleceğinin enine boyuna tartışıldığı bir buluşma haline getiriyor. Fuarda ziyaretçilere sunulan PÜKAB tarafından düzenlenen “Aktör Cephenin Gelecekteki Rolü” paneli, GALSİAD tarafından düzenlenen “Türkiye’de Sıfıra Yakın Enerjili Binalar Öncesinde Teoriden Uygulamaya Cephe Çözümleri Önerileri”, “Mimari Yapılarda Alüminyum Sistemlerinin Kullanımı ve Güncel Yaklaşımlar”, “Metal Kabukların Mimariye Kattığı Fonksiyonellikler” seminerleri, GALSİAD ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / ALUTEAM iş birliğiyle yapılan “Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuarı (ASTEL)” tanıtımı, ORSİAD tarafından düzenlenen

“2. Kapı Çalıştayı” gibi etkinlikler bunun son derece yararlı örnekleri olarak ortaya konabilir.

Ziyaretçi bakımından sektör fuarı değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz?

Bu yıl Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları yeni bir rekora imza atmayı başardı. Uluslararası ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre %22’lik bir artışla 12.376’ya ulaştı. Toplamda ise, dört gün boyunca 117 ülkeden 68.440 sektör profesyoneli ağırladık. Yurtdışı ziyaretçilerin coğrafi dağılımı incelendiğinde ilk sırada yüzde 33 ile Doğu Avrupa ve Balkanlar’ı görüyoruz. Sonra sırasıyla, Ortadoğu, Afrika ve Batı ve Orta Asya, Batı Avrupa gibi bölgelerden çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. En çok ziyaretçinin geldiği ilk on ülke ise İran, Bulgaristan, Irak, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Romanya, Cezayir, Libya, Ukrayna oldu. Ayrıca Güney Amerika, Orta ve Batı Afrika gibi bölgelerden çok sayıda yeni ülkeden ziyaretçiler fuarlarımıza ilk kez ziyaretçi geldi. Bu da fuarların global düzeyde bilinirliği ve prestijinin her geçen yıl artmakta olduğunu doğruluyor.

reed tuyap A 58 3

Fuar ile ilgili pazarlama çalışmalarında nelere öncelik verildi, ne gibi yöntemler izlendi?

Fuar ile ilgili tanıtım faaliyetlerinde önceliğimiz, yapı ve inşaat sektörlerine yapılan yatırımların yükseliş trendinde olduğu ülkeler ve bölgeler. Ayrıca katılımcılarımızın fuar aracılığı ile yeni pazarlara erişebilmesi bizim için son derece önemli. Bu nedenle çalışmalarımızın hedefi; hem katılımcılarımızın ihracat konusunda hâlihazırda temasta oldukları Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu gibi bölgeler; hem de katılımcılarımızın global düzeyde rekabet gücünü ve Pazar paylarını arttırabilmek adına onları Orta Avrupa, Batı-Orta Asya, Batı Avrupa gibi bölgelerle temasa geçirebilmek. Bu yıl elde ettiğimiz sonuçlar bu hedeflere ulaşmayı başardığımızı gösteriyor. Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Tunus, Cezayir, Kosova gibi ülkelerde zaten güçlü olan konumumuzu daha da güçlendirirken, Romanya, Polonya, Libya, Kazakistan, Özbekistan, İspanya, Fransa, Ukrayna gibi ülkelerde de ciddi sayıda ziyaretçi artışı sağlamayı başardık. Hem ziyaretçi sayısı hem de çeşitliliğindeki bu fark edilir artış katılımcılarımızın memnuniyet oranlarına da yansımış gözüküyor.

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarlarının dünya çapında konumunu değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz?

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, dünyanın bu alanda ikinci büyük fuarı konumunda iken her yıl global düzeyde prestijini arttırarak Avrasya Bölgesi’ne sıkışıp kalmadığı ve alanında dünya liderliğine gitgide yaklaştığı görülüyor. Ayrıca yurtdışındaki rakiplerinin aksine pencere, kapı ve cam sektörlerini aynı çatı altında, eş zamanlı olarak topluyor olması Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarlarının diğerlerinden farklı kılan en belirgin özelliği. Pencere, kapı, cam ve alüminyum sektörlerimiz tüm dünyada rekabet edebilecek kalitede üretim yaparken, Türk üreticilerinin dünya çapında vitrine çıkabilmesi açısından fuarlarımızın son derece kritik ve belirleyici konumda olduğunu düşünüyorum. Daha önce birçok kez belirttiğim gibi kaliteli üretim gücüne sahip bir sektör ve bunu tüm dünyaya sunup, dünyanın dört bir yanından endüstri profesyonelleri ile buluşturabilecek güçte bir fuarın birlikteliği hem sektöre hem de fuara benzersiz derecede katkı sağlıyor hem de her iki bileşeni de her geçen yıl global piyasada biraz daha öne taşıyor. Bunu bilincinde olarak, kısa vadede bu konumumuzu koruyup gelecekte dünyanın bir numaralı fuarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için katılımcı ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarımızı da durmaksızın sürdürüyoruz.

Fuar tanıtımı konusunda yürütmekte olduğunuz diğer faaliyetler hakkında neler söylemek istersiniz?

Sunduğumuz hizmetin temeli doğru katılımcıyı doğru ziyaretçi ile bir araya getirmek. Çağımızda zamanın ne kadar değerli olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, katılımcı ve ziyaretçilerimizin zamanlarını daha verimli kullanmalarına imkan tanıyacak bir organizasyon gerçekleştirmek üzerine tüm çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Bunu yapabilmek için katılımcının ve ziyaretçinin ihtiyaçlarını ve fuardan her iki tarafın beklentilerini neler olduğunu kavrayabilmek son derece önemli. Ziyaretçiye sunduğumuz değer fuarda yer alacak katılımcı firmalar ve onların ürünleri. Katılımcıya sunduğumuz değer ise doğru ve nitelikli ziyaretçi. Yeni nesil fuarcılıkta artık yapmaya çalıştığımız, ziyaretçi ile katılımcıyı sadece dört günlük fuar süresince değil, katılımcıların fuara dahil olduğu, ziyaretçilerin ise davetiyesini aldığı andan itibaren iletişimde olabilmelerini sağlayabilecek bir platform oluşturmak. Bunu gerçekleştirebilmek adına dijital pazarlama gereçleri başta olmak üzere tüm pazarlama aygıtlarını olabilecek en verimli şekilde kullanıyoruz. My Tüyap online platformu sayesinde katılımcılarımızın ürünlerini ve hizmetlerini fuar öncesinde daha efektif bir biçimde öne çıkarmasına, ziyaretçilerimizin aradıkları ürünleri ve firmaları daha kolay bulmalarına ve ilgilendikleri firmalara görüşme talebi göndermelerine olanak sağlıyoruz. Katılımcılarımız da bu talepleri değerlendirip onaylayabiliyor ve toplantı saatlerini belirleyebiliyorlar. Bu ve bunu gibi faaliyetlerle fuarcılığı verimli kılan geleneksel yöntemleri bir kenara bırakmadan teknolojinin elverdiği tüm imkânları kullanarak olabilecek en verimli fuar ortamını yaratabilmek adına dünü ve bugünü bir potada eritmeyi hedefliyoruz.

 reed tuyap A 58 2

Sektörü Avrasya Pencere, Kapı ve Cam 2020’de neler bekliyor?

2020 çalışmalarımız başladı, şu an ağırlık gelecek fuarın satışlarını gerçekleştirmek üzerinde. Bir taraftan da derinlemesine fuar analizimizi gerçekleştiriyor, önümüzdeki yıl fuarı daha etkin kılabilmek adına neler ilave edebileceğimizi tartışıyoruz. Fuarın pazarlamasında önceliklerimiz bu analizlere göre belirleniyor. 4-7 Mart 2020 tarihlerinde süregelen başarımızı devam ettirerek gerek katılımcılarımız gerekse ziyaretçilerimiz için yine çok verimli bir fuar deneyimi yaşatacağımıza olan güvenim tam.

Eurasia Window, Door and Glass Exhibitions Breke a Guest Record

With the participation of 614 companies and company representatives from 27 countries, with the support of the sector associations PÜKAD, PÜKAB and GALSİAD, Eurasia Window, Door and Glass Fairs, has been held simultaneously with the Aluminum Special Section within the Window Fair, with the participation of 614 companies and companies from 27 countries on a gross display area of 120 thousand m² in 12 halls simultaneously. This year, Eurasia Window, Door and Glass Fairs managed to break a new record. The number of international visitors increased by 22% compared to 2018 and reached 12,376. In total, we hosted 68.440 sector professionals from 117 countries for four days.” says TÜYAP Assistant General Manager Reed-Tüyap Fatih ÖZMERT, who answered our questions.

 

reed tuyap A58 1

reed tuyap A 58 5

 

Powered by OrdaSoft!