sistem aluminyum logo

Sistem Alüminyum, Alutechbond Kompozit Panel Ailesine A2 Yanmazlık Sınıfı Kompozit Panel Ürününü Ekledi

Sistem Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar YEREKABAN gerçekleştirdiğimiz  söyleşide; “Sektörde emin adımlarla ilerleyen Sistem Alüminyum, Alutechbond Kompozit Panel ailesine A2 yanmazlık  sınıfı Kompozit Panel ürününü de ekledi” dedi.

 

 

 

sistem aluminyum 43a

Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir miyiz?

Aslen Trabzonluyuz. Yaklaşık 2002’den  beri Sistem Alüminyum’un içerisinde görev almaktayım. Öncelikle lojistik bölümünde, sonrasında ihracatın yapılandırılması  ve üretim noktasında yer aldım. Şu an Sistem Alüminyum’un Genel Mü dür Yardımcılığını yapmaktayım.  Sistem Alüminyum bir aile şir ketidir. Yaklaşık 5 kişilik bir yönetim kurulu söz konusu. Babam ve iki amcamla birlikte kuzenim Ayhan YEREKABAN ile yöne tim kadrosunu oluşturuyoruz.

Sistem Alüminyum’un günümüz faaliyetlerine değinir misiniz?

Sistem Alüminyum; bünyesinde bulundurduğu kalıphanesinden, ekstrüzyon hatlarından, boyahanesinden, eleksolından, dökümhanesinden,  farklı bir üretim alanı olan kompozit panel B1, B2, A2 üretim tesisinden oluşan entegre bir tesis. Marka olarak üzerinde özellikle durduğumuz Alutech Sistem Serileri. Bu markamızla ağırlıklı mimari çözümler üretmekteyiz. Üretimi mizin % 50’sini ihraç ediyoruz.

A2 Yanmaz Kompozit Panel üretiminiz ile ilgili neler söylemek istersiniz?

‘Şehrini Koru’ sloganımız ile uzun süren ArGe çalışmalarımız  neticesinde Alutechbond olarak A2 sınıfı  Yanmaz Kompozit panel çalışmalarımız ta mamlanmıştır. Ülkemizde bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 tarihinde 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 27344 sayısında yayınla nan “Binaların Yangından Korunması” yönetmeli ğine göre; bina yüksekliği 21.5 m’den fazla olan yapılarda A sınıfı yanmaz malzeme kullanılması zorunludur. Bu doğrultuda, başlatılan ArGe çalış mamız ve sertifikasyon işlemlerimiz tamamlanmış olup, Çorlu’daki üretim tesisimizde istenilen renkte A2 sınıfı kompozit panel üretilmeye başlanmıştır.

A2 sınıfı kompozit paneli B1’den ayıran özellik ne diye soracak olursanız; A2 yangın yönetmeliklerine daha uygun bir malzeme. Alevin ilerlemesini zor laştıran bir ürün. Şu anda piyasada bu ürünümüzü pazarlama faaliyetleri de başladı. Kısa zamanda Alutechbond adı altında A2 ürünümüzü piyasada görme şansınız olacak.

İhracat noktalarına değinecek olursak, neler söylemek istersiniz?

Sistem Alüminyum olarak, yaklaşık 68 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’nde olan ülkelerdir. Ortadoğu’daki malum ka rışıklıklar nedeniyle bu ülkeden biraz uzak kalmaktayız. Hala Avrupa ülkelerine ihracatımıza yoğun şekilde devam ediyoruz.

Üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz?

Üretimimizin % 50’sini ihraç ediyoruz. Şu anda % 50  % 50 dengesini korumaktayız. Bu  ihraç ettiğimiz %  50’lik  raka mın  büyük bir kısmını da özellikle Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Avrupa’nın kalite beklentisi, markamıza yakınlığı, daha disiplinli çalışması bizi bu pazara sevk ediyor.

sistem aluminyum 43b

Global pazarda yaşanan küresel kriz sizi farklı ülkelere, farklı pazarlara yönlendiriyor mu?

Dünyada küresel bir krizin olduğu herkesçe malumdur. Siyasiler bu krizi çok fazla dillendirmese de, dünyada ticari anlamda bir sıkıntının olduğundan elbette söz etmeliyiz. Biz de bu çerçevede bir takım önlemler alıyoruz elbette.

sistem aluminyumDüsseldorf Alüminyum Fuarı’nda katılımcı olarak yer alacaksınız. Fuara dair neler söylemek ister siniz?

Sistem Alüminyum, Düsseldorf Alüminyum Fuarı’na yaklaşık 2006 yılından beri katılım gösteren bir markadır. Bu fuarda sergilediğimiz ürünlerimiz çok mimari ürünler olmuyor. Daha çok ekstrüzyon üretimlerimizi, ülkemizdeki lojistik çalışmalarımızı ön plana çıkarmayı tercih ediyoruz. Zaten Almanya en güçlü olduğumuz pazarlardan biridir diyerek özellikle vurgulama yapıyoruz. Almanya’da marka bilinirliği yüksek bir firma olduğumuz için fuara katılım sağlayan yurt dışı firma temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yakalamış oluyoruz. Ayrıca fuarlarda yeni projelerle ziyaretimize gelen katılımcı firma temsilcileri de olabiliyor. Dolayısı ile Sistem Alüminyum yönetim ve ekibi olarak bu fuarın başarılı geçmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Gelecekteki marka vizyonunuza değinir misiniz?

Sistem Alüminyum; hem kadro, hem vizyon olarak dinamik bir markadır. Çok hızlı kararlar alıp, uygulamaya  geçirebilen bir fir madır. Sistem Alüminyum 2003 yılından sonra sektörde ciddi bir atağa geçti. Dolayısı ile sektördeki yerimizi ilk 3 olarak ni telendirebiliriz. Bu yükselişe daha da hız verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 2003 yılından bu güne büyüme trendimizi % 1.200 olarak değerlendirebiliriz. Normalde enflas yon oranlarının biraz üstünde büyüme sergiler firmalar. Biz % 400 büyüme ivmesi sergilediğimiz yıllara şahitlik ettik. Özellikle 2006 yılında bu ivmeyi yakaladığımızı söyleyebiliriz. Dolayısı ile ortalama bir rakam alacak olursak 2003 yılından 2016 yılına kadar yaklaşık % 1.200 büyüme ivmesinden söz edebiliriz.

Türkiye’nin dünya globalinde yıldızının  parlaması, sanayideki bir takım avantajlarının kullanılabilir olması geleceğe dair bizi ve markamızı umutlandırıyor. Ülke olarak çok daha büyük başarı lara imza atacağımızı düşünmekteyiz.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu?

Marka bilinirliğini ve okunurluğunu yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da devam ettiren dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Proje’ye yayın hayatında başarılar diler, şahsınız nezdinde eki binizi tebrik ederiz.

Sistem Alüminyum,  has Added Composite Panel Product  of A2Incombustibility   Class to Their  Alutechbond  Composite  Panel Family”

In the interview we held with him, assistant General Manager of ‘Sistem Alüminyum’   Yaşar YEREKABAN said: “We  have  added  Composite  Panel Product of A2 incombustibility class to our Alutechbond Composite Panel Family, as being our brand that makes progress in the sector with solid steps as Sistem Alüminyum”.

sistem aluminyum 43d

 

Powered by OrdaSoft!